Pieczęcie stowarzyszeń, zrzeszeń, towarzystw, spółek prawa handlowego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BIELAWA
Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii WP
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 12 mm
7b 6 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: B (ielawskie). Z (akłady). P (rzemysłu). B (awełnianego). IM (ienia). II ARMII W (ojska) P (olskiego)
w półotoku dolnym: * * *
w polu: W // BIELAWIE // 2

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Bielbaw

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BYTOM
Commerzbank
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 toczony, o wydłużonej gałce
7a 100 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 15 mm)
7c 12 mm
8 znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz okrągła tabliczka wykonawcy:Stempel Kaiser // Berlin SW
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ◊ COMMERZBANK ◊
w półotoku dolnym: BEUTHEN / OBERSCHLES (ien).
w polu: BANK

10 W polu pieczęci logo banku, duża liter C, nad nią petasos Hermesa ze stylizowanymi skrzydłami, pod nią słowo BANK. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BYTOM
Bank Inwestycyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 26 x 31 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: WŁODZIMIERZ FEFLE
7 uchwyt o wydłużonej gałce
7a 147 mm
7b 141 mm, w tym cokół 30 mm, stanowiący z matrycą jedną całość oraz skuwka 7,5 mm (Ø 20 mm)
7c 6 mm
8 na gałce uchwytu ślad po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu: BANK // INWESTYCYJNY // 0 / 1 // BYTOM

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, pięć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Powyżej i poniżej oraz po bokach otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na czwartym pierścieniu, powiązanym z oznaczeniem roku cyfry 195 (jedyne wypełnione pole tego pierścienia).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHOTCZA-JÓZEFÓW
Towarzystwo włościańskie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 31 mm
7b 25 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ТОВАРИЩ (ествo) . КРЕСТ (ян) . Д ( еревни) . ХОТЧИНСКОЕ-ЮЗЕФОВСКОЕ ГМ (ины). ХОТЧА ИЛЖ (ецкого) . У (ѣзда) .

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Bank Ludowy
3a stal
3b drewno
4 prostokątna 27 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: (…) POZNAŃ DĘBIEC
7 uchwyt o wydłużonej gałce
7a 121 mm
7b 116 mm, w tym cokół 32 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8 na gałce uchwytu ślad po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu: 2 / BANK // LUDOWY /2 // CZĘSTOCHOWA

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, sześć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Powyżej w obrzeżeniu sześciokątnym, zbliżonym do trapezu, nazwa instytucji, Poniżej w obrzeżeniu prostokątnym, nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Miejskie Towarzystwo Kredytowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 97,5 mm
7b 90,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЧЕНСТОХОВСКАГО ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
w polu: ПЕЧАТЬ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Oddział Powiatowy Stalinogrodzkich Okręgowych
Zakładów Zbożowych P. Z. Z.

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73,5 mm
7b 63 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 10,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * STALINOGRODZKIE OKR (ęgowe). ZAKŁ (ady). ZBOŻ (owe). P (aństwowe). Z (akłady). Z (bożowe).
w polu: ODDZI (ał). POW (iatowy). CZ (ęstocho) – WA

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 owalna 45 mm x 38,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 99 mm, w tym mosiężny trzpień 15 mm, skuwka 6,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * STOWARZYSZENIE RZEMIEŚLNICZO – PRZEMYSŁOWE *
w pólotoku dolnym: W CZĘSTOCHOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie trzy stojące postacie, odziane w powłóczyste szaty, z głowami otoczonymi nimbami. Postać z prawej strony z głową lekko pochyloną w lewą stronę (Św. Józef). Postać z lewej strony z rękoma złożonymi na piersi (NMP). Pośrodku postać Jezusa z rozłożonymi rękoma. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Związek Byłych Członków
Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie prostokąta 46 x 43,5 mm
7a 22 mm
7b 20 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku (w pierścieniu zewnętrznym): * UNION DES ANCIENS DE LA RESISTANCE POLONAISE P (olskiej). O (rganizacji). W (alki). [o] N (iepodległość).
w otoku (w pierścieniu wewnętrznym): ••• ZWIĄZEK BYŁYCH CZŁONKÓW P (olskiej).
O (rganizacji). W (alki). [o] N (iepodległość).

w polu (na belce): PZOBWCN; rozwinięcie poszczególnych części skrótu: POWNP (olska) O (rganizacja) W (alki) [o] N (iepodległość), ZBC – Z (wiązek) B (yłych) C (złonków)
10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na postumencie z napisem, orzeł autorski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: P.O.W.N.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Krajowe Towarzystwo Chowu Drobiu Gołębi i Królików
3a mosiądz
3b mosiądz/ drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym mosiężny trzpień 14 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * FILIA LWOWSKIEGO KRAJ. (owego) TOW. (arzystwa) CHOWU DROBIU GOŁĘBI I KRÓLIKÓW
w polu: w GŁOGOWIE

10 W polu pieczęci, poniżej napisu, lecący ptak. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 IZBICA
Koło Lokalne Związku Peowiaków
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38,5 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 66,5 mm
7b 64,5 mm, w tym stopka 10 mm (Ø 43 mm), rękojeść 54,5 mm,
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * KOŁO LOKALNE ZWIĄZKU PEOWIAKÓW *
w półotoku dolnym: w IZBICY n/ WIEPRZEM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, odznaka pamiątkowa Polskiej Organizacji Wojskowej [krzyż o ramionach ujętych w szerokie płaskie obramienie, na prawym ramieniu litera P, lewym litera O, górnym litera W, dolnym 1918 (data), pośrodku krzyża monogram JP (inicjały Józefa Piłsudskiego), pomiędzy ramionami potrójne promienie]. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe, pierwsze węższe, drugie szersze.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLEPARZ
Przedsiębiorstwo Budowy Domu dla C.K. Koleii Państwowej
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 17 x 59 mm, o uszczerbionych dolnych narożnikach,
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do nabicia uchwytu,
7a 51 mm
7b 43,5 mm, w tym cokół 17 mm, trzpień 26,5 mm i łącznie z matrycą stanowią jedną całość
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY // DOMU C (esarsko). K (rólewskiej). KOLEJI PAŃSTWOWEJ // NA KLEPARZU

10W polu pieczęci napis w trzech wierszach.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
3a cyna
3b drewno
4 okrągła 33,5 cm, z elementami wykraczającymi o 7 mm poza obrys zewnętrzny pola legendy
5 wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie prostokątna 36 x 41 mm
7a 23 mm
7b 18 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: BRATNIA POMOC STUDENTÓW UNIW (ersytetu). JAG (iellońskiego).
w polu: B (ratnia) / P (omoc) / S (tudentów) U (niwersytetu) . J (agiellońskiego).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem, na tarczy orzeł zbliżony do godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 r., poza tarczą skrzyżowane berła Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykraczające głowicą oraz dolną częścią uchwytu poza obrzeżenie legendy. Pomiędzy trzonami bereł litery. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 20 kwietnia 1929 r. (zgodnie ze zmianą wprowadzoną 15 lutego 1929 roku do statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego) została zmieniona nazwa stowarzyszenia z Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Polskie Towarzystwo Handlu Wyrobami Gumowymi
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony z jednej strony stopką do przymocowania matrycy, a z drugiej cokołem z trzpieniem do nabicia drewnianej rękojeści
7a 44 mm
7b stopka (1 mm), cokół (12 mm), trzpieniem (26 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POLSKIE TOWARZYSTWO
w polu: DLA // HANDLU WYROBAMI // GUMOWEMI
w półotoku dolnym: KRAKÓW UL. ŚW. GERTRUDY 2

10 W polu pieczęci napis.Powyżej i poniżej małe ozdobne ornamenty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Związek Straży Pożarnych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w pólotoku górnym: * ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNYCH *
w półotoku dolnym: WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

10 W polu pieczęci znak straży pożarnych. Krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. W środku krzyża na okrągłej tarczy orzeł jagielloński. Na tle górnego ramienia krzyża nad środkową częścią tarczy postać św. Floriana. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec z liści laurowych. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUCIEŃ
Towarzystwo Włościańskie „NISKIE”
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy [Z]. WEINKRA[NZ] // VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // НИСКЕ // ГМ (ина). ЛЮЦЕНЬ // ГОСТ (ыньскаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Poniżej wyobrażenia napieczętnego napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LWÓWEK ŚLĄSKI
Filia Towarzystwa Bankowego w Bolesławcu
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28 mm
7b 19 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym półotoku: * BANKVEREIN BUNZLAU A (ktion). G (esellschaft) *
w dolnym półotoku: Löwenberg i (n). Schl (esien).

10 W polu pieczęci tarcza hiszpańska, z literami B po bokach, w środku przez nie przepleciona litera V. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 79,5 mm
7b 76,5 mm
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POWIATOWY KOMITET *
w polu: w Mławie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OLSZEW
Rada Opiekuńcza
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłolany, wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 83 mm
7b stopka 9 mm, cokół 18 mm, rękojeść 53 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * RADA OPIEKUŃCZA *
w półotoku dolnym: GMINY OLSZEW

10 W wypukłym polu pieczęci orzeł autorski (wklęsłolany). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OPOLE
Powiatowa kasa oszczędnościowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 6,5 mm
7b
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DIE KREIS-SPARKASSE * // ZU OPPELN

10 W polu pieczęci orzeł autorski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PODDĘBICE
Oddział Syndykatu Rolniczego w Łodzi sp. akc.
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 rękojeść toczona o spłaszczonej gałce, stopka do przymocowania matrycy.
7a 100,5 mm
7b 97 mm, w tym skuwka (6 mm, Ø 19 mm), stopka (7 mm, Ø 40 mm)
7c 3,5 mm
8 na dole uchwyt ścisnięty drutem miedzainym
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: • SYNDYKAT TOLNICZY w ŁODZI SPÓŁKA AKCYJNA
w polu: ODDZIAŁ // W // PODDĘBICACH

10 W polu pieczęci napis. Pod nim znajdują się trzy kropki dwie w pas i jedna pośrodku poniżej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Bank Związku Spółek Zarobkowych sp. akc. – Centrala Poznań
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 74,5 mm
7b 66,5 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : • BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH • // SP (ółka). AKC(yjna).
w polu: POZNAŃ // CENTRALA

10 W polu pieczęci nazwa miasta, w którym znajduje się centrala banku. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Kasa Dyrekcji Prowincji Ziemiaństwa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 14 mm
7b 10 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w podwójnym otoku: *** KASSA DYREKCYJI PROWINCIALNEY ZIEMSTWA W POZNANIU // * KASSE DER PROV(inces) : LANDSCHAFTS DIRECT (ion) : Z (u) : POSEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym dla każdego otoku, godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej z położoną na piersi tarczą z polskim orłem, zwieńczoną koroną książęcą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZASNYSZ
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 78,5 mm
7b 74,5 mm
7c 4 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
w polu: POW. KOMITET // W PRZASNYSZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZEDBÓRZ
Zakład rzemieślniczy ?
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 29 mm
7b 24,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: FABRYKAT KRAIOWY
w polu poniżej obrazu napieczętnego: w MIESCIE // PRZEDBORZ

10 W polu pieczęci korona królewska zamknięta z krzyżem, poniżej nazwa miasta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 59 mm
7b 52 mm
7c 7 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZJEDN (oczenie). * BUDOWNICTWA MIEJSK (iego) // RADOM
w polu:
DLA // PAKIETÓW // „RO”(?) // VII // – • –

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, określenie funkcji tłoka pieczęci. Na zewnątrz, wokół pola legendy, zanikające pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SADAGÓRA
Spółka Oszczędności i Pożyczek
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 74,5 mm
7b 69 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 14 mm )
7c 5,5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b w otoku: SPÓŁKA OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZEK // (BUKOWINA)
w polu: STOW (arzyszenie). // ZAREJSTR // (owane). // Z NIEOGR (aniczoną). // PORĘKĄ // W SADAGÓRZE

10 W polu pieczęci napis w pieciu wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SASÓW [UKRAINA]
Związek Kredytowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • ZWIĄZEK KREDYTOWY •
w polu: W
w półotoku dolnym: SASSOWIE

10 W polu pieczęci litera W. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SĘDZIN
Towarzystwo Włościańskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANZ // VARSOV[IE]
7 fragment uchwytu toczony, lakierowany na czarno (część powyżej trzpienia uszczerbiona)
7a 33 mm
7b 27 mm, w tym skuwka (8 mm, Ø 14,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // ДЭМБЫ // ГМ (ина). СЭНДЗИНБ // НЭШАВ (скаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOŁÓW PODLASKI
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67,5 mm
7b 65,5 mm
7c 2 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • POWIATOWY KOMITET •
w polu: w Sokołowie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), nad nim łuk (parasol?) a pod nim napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Ajencja celna PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73,5 mm
7b 67 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 14 mm)
7c 6 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) oraz przyklejona papierowa etykieta P. K. P // AJENCJA CELNA // SOŚNIE
9a majuskuła
9b
w otoku: AJENCJA * // P.K.P. // * CELNA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 103,5 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: STACJA // P.K.P. // KOLEJOWA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARACHOWICE
Zakłady drzewne
Rejon Przemysłu Leśnego w Radomiu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 17 mm)
7c 10 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * REJON PRZEMYSŁU LEŚNEGO * // W RADOMIU
w polu: * ZAKŁADY * // DRZEWNE // W STARACHOWICACH

10 W polu, odzielonym od pola legendy obrzeżenim ciągłym, nazwa dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARACHOWICE
Związek Strzelecki Komenda Oddziału
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożeka
7a 68 mm
7b stopka 12 mm, cokół 10 mm, rękojeść 43 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści, znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła, miniskuła
9b
w półotoku górnym: * Związek Strzelecki Komenda Oddziału *
w półotoku dolnym: W Starachowicach

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżaniem ciągłym, orzeł zbliżony do orła legionowego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZYBNICA
Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 116 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 18 mm)
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, na szczycie gałki aluminiowa pineska z nieczytelną sygnaturą wytwórcy
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra * // w Strzybnicy G (órny). Ś (ląsk).

10 W polu pieczęci Orzeł Biały z uszczerbioną koroną ?, poniżej godło górnicze (kupla); dwa skrzyżowane młotki (żelazko i pyrlik). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Huta pod taką nazwą funkcjonowała w latach 1922 – 1933. W 1933 r rozpoczął się proces likwidacji zakładu i trwał do 1937 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŚWIERŻE
Rzeźnia
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 95 x 63 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 93,5 mm, w tym stopka 4 mm, skuwka 18 mm (Ø 19 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: RZEŹNIA
w polu: w ŚWIARŻACH
w półotoku dolnym: POW. (iatu) CHEŁMSKIEGO

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOPOL
C. K. Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * C (esarsko). K (rólewskie). TOWARZYSTWO GOSPODARSKIE GALICYJSKIE
w polu: ODDZIAŁ // TARNOPOLSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; perełkowym i ciągłym, napis w dwóch wierszach. Poniżej podłużna rozeta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNÓW
Fundacja Maryli i Karola Kawęckich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 45 mm
5 wypukłoryty, wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 108 mm
7b 103 mm, w tym stopka 5 mm, skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * FUNDACJA im (ienia). MARYLI i KAROLA KAWĘCKICH * // TARNÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy francuskiej herb Gozdawa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komisja Centralna Kształcenia Podyplomowego WAM – PZPR
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer ewidencyjny grawera 70 i sygnatura Mennicy m/W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 73 mm
7b 64 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA
w polu: KOM (isja). CENTR (alna). // KSZTAŁCENIA // PODYPLOM (owego). // W (ojskowa) A (kademia) M (edyczna).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legeny obrzeżeniem ciągłym, napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komitet Centralny Konfederacji Narodowej Polskiej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, stanowiący jedną całość ze stopką
7a 70 mm
7b 67,5, w tym stopka 7 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Komitet Centralny *
w półotoku dolnym: Konfederacji Narodowej Polskiej

10 W polu pieczęci orzeł typu piastowskiego z koroną szlachecką o pięciu pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe, zanikające.
11
12 Zobacz > Konfederacja Narodowa Polska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytkowych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 4,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła / minuskuła
9b
w otoku: * P (aństwowe). ZAKŁADY BADANIA ŻYWN (ości) i PRZEDM (iotów). (ytkowych). * // WARSZAWA
w polu: No 12

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do orła królewsko-polskiego. Po bokach orła numer zakładu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Apteka W. Borowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm,
7b 94 mm, brak skuwki
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * APTEKA W. BOROWSKIEGO *
w półotoku dolnym: ULI (ca). PRZEJAZD No 8

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja, na skrzydłach orła po cztery tarcze herbowe ziem Cesarstwa Rosyjskiego. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA (?)
Towarzystwo Opieki nad Nerwowymi i Umysłowo Chorymi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНIЯ О НЕРВНО
w polu górnym: И ДУШЕВНО БОЛЬНЫХЪ poniżej oddzielenie – kreska, gwiazdka, kreska.
w polu dolnym: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NERWOWYMI
w półotoku dolnym: I UMYSŁOWO CHORYMI ,

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici”
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w formie odwróconego stożka
7a 65 mm
7b 62 mm
7c 3 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * //** KOŁO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ „WICI”
w polu: w Wąwolnicy

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Urzędnik ksiąg stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 72 mm
7b 66 mm, w tym skuwka 10 ? mm (Ø 20 ? mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ЧИН (овник). CO (держаний). KH (иг). Г (paжданского). СОС (тояния). ВОНВОЛЬНИЦ (ково). Р (имско). К (атолического ). ПР (ихода). У (езда). НОВОАЛЕК (сандрийсково). ЛЮБ (линской). Г (убернии).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ
Polska placówka transportu towarów
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67 mm
7b 64 mm, w tym stopka 12 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: POLNISCHE WARENVERKEHRSSTELLE // in WIEN

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski. Na zewnątrz pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.

11
12 stopka o wymiarach 46 x 39 mm, na dłuższym boku stopki tabliczka z sygnaturą wytwórcy: R. GÄRDTNER & COMP. // WIEN – ATZGERSDORF

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIESZCZYCZYN
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, uchwyt u podstawy pęknięty w dwóch miejscach
7a 94 mm
7b 87 mm, brak skuwki
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DYREKCJA KOLEI PAŃSTW (owych) W POZNANIU
w polu: STACJA // WIESZCZYCZYN

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: INŻ. JAN RZUCHOWSKI // WARSZAWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WROCŁAW
Zjednoczenie Przemysłu Roszarniczego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 drewniany uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 109 mm
7b 94,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 14,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: ZJEDN. (oczenie) PRZEM. (ysłu) ROSZARNICZEGO
w półotoku dolnym: we WROCŁAWIU
w polu: ZPR

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, łan roślin o wydłużonych łodygach na tle koła zębatego. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!