Pieczęcie stowarzyszeń, zrzeszeń, towarzystw, spółek prawa handlowego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CHOTCZA-JÓZEFÓW
Towarzystwo włościańskie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 31 mm
7b 25 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ТОВАРИЩ (ествo) . КРЕСТ (ян) . Д ( еревни) . ХОТЧИНСКОЕ-ЮЗЕФОВСКОЕ ГМ (ины). ХОТЧА ИЛЖ (ецкого) . У (ѣзда) .

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Miejskie Towarzystwo Kredytowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 97,5 mm
7b 90,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЧЕНСТОХОВСКАГО ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
w polu: ПЕЧАТЬ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 owalna 45 mm x 38,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 99 mm, w tym mosiężny trzpień 15 mm, skuwka 6,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * STOWARZYSZENIE RZEMIEŚLNICZO – PRZEMYSŁOWE *
w pólotoku dolnym: W CZĘSTOCHOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie trzy stojące postacie, odziane w powłóczyste szaty, z głowami otoczonymi nimbami. Postać z prawej strony z głową lekko pochyloną w lewą stronę (Św. Józef). Postać z lewej strony z rękoma złożonymi na piersi (NMP). Pośrodku postać Jezusa z rozłożonymi rękoma. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Krajowe Towarzystwo Chowu Drobiu Gołębi i Królików
3a mosiądz
3b mosiądz/ drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym mosiężny trzpień 14 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * FILIA LWOWSKIEGO KRAJ. (owego) TOW. (arzystwa) CHOWU DROBIU GOŁĘBI I KRÓLIKÓW
w polu: w GŁOGOWIE

10 W polu pieczęci, poniżej napisu, lecący ptak. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 IZBICA
Koło lokalne Związku Peowiaków
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38,5 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 66,5 mm
7b 64,5 mm, w tym stopka 10 mm (Ø 43 mm), rękojeść 54,5 mm,
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * KOŁO LOKALNE ZWIĄZKU PEOWIAKÓW *
w półotoku dolnym: w IZBICY n/ WIEPRZEM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, odznaka pamiątkowa Polskiej Organizacji Wojskowej [krzyż o ramionach ujętych w szerokie płaskie obramienie, na prawym ramieniu litera P, lewym litera O, górnym litera W, dolnym 1918 (data), pośrodku krzyża monogram JP (inicjały Józefa Piłsudskiego), pomiędzy ramionami potrójne promienie]. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe, pierwsze węższe, drugie szersze.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLEPARZ
Przedsiębiorstwo Budowy Domu dla C.K. Koleii Państwowej
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 17 x 59 mm, o uszczerbionych dolnych narożnikach,
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do nabicia uchwytu,
7a 51 mm
7b 43,5 mm, w tym cokół 17 mm, trzpień 26,5 mm i łącznie z matrycą stanowią jedną całość
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY // DOMU C (esarsko). K (rólewskiej). KOLEJI PAŃSTWOWEJ // NA KLEPARZU

10W polu pieczęci napis w trzech wierszach.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Polskie Towarzystwo Handlu Wyrobami Gumowymi
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony z jednej strony stopką do przymocowania matrycy, a z drugiej cokołem z trzpieniem do nabicia drewnianej rękojeści
7a 44 mm
7b stopka (1 mm), cokół (12 mm), trzpieniem (26 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POLSKIE TOWARZYSTWO
w polu: DLA // HANDLU WYROBAMI // GUMOWEMI
w półotoku dolnym: KRAKÓW UL. ŚW. GERTRUDY 2

10 W polu pieczęci napis.Powyżej i poniżej małe ozdobne ornamenty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Związek Straży Pożarnych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w pólotoku górnym: * ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNYCH *
w półotoku dolnym: WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

10 W polu pieczęci znak straży pożarnych. Krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. W środku krzyża na okrągłej tarczy orzeł jagielloński. Na tle górnego ramienia krzyża nad środkową częścią tarczy postać św. Floriana. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec z liści laurowych. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUCIEŃ
Towarzystwo Włościańskie „NISKIE”
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy [Z]. WEINKRA[NZ] // VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // НИСКЕ // ГМ (ина). ЛЮЦЕНЬ // ГОСТ (ыньскаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Poniżej wyobrażenia napieczętnego napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 79,5 mm
7b 76,5 mm
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POWIATOWY KOMITET *
w polu: w Mławie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OLSZEW
Rada Opiekuńcza
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłolany, wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 83 mm
7b stopka 9 mm, cokół 18 mm, rękojeść 53 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * RADA OPIEKUŃCZA *
w półotoku dolnym: GMINY OLSZEW

10 W wypukłym polu pieczęci orzeł autorski (wklęsłolany). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PODDĘBICE
Oddział Syndykatu Rolniczego w Łodzi sp. akc.
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 rękojeść toczona o spłaszczonej gałce, stopka do przymocowania matrycy.
7a 100,5 mm
7b 97 mm, w tym skuwka (6 mm, Ø 19 mm), stopka (7 mm, Ø 40 mm)
7c 3,5 mm
8 na dole uchwyt ścisnięty drutem miedzainym
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: • SYNDYKAT TOLNICZY w ŁODZI SPÓŁKA AKCYJNA
w polu: ODDZIAŁ // W // PODDĘBICACH

10 W polu pieczęci napis. Pod nim znajdują się trzy kropki dwie w pas i jedna pośrodku poniżej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Bank Związku Spółek Zarobkowych sp. akc. – Centrala Poznań
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 74,5 mm
7b 66,5 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : • BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH • // SP (ółka). AKC(yjna).
w polu: POZNAŃ // CENTRALA

10 W polu pieczęci nazwa miasta, w którym znajduje się centrala banku. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Kasa Dyrekcji Prowincji Ziemiaństwa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 14 mm
7b 10 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w podwójnym otoku: *** KASSA DYREKCYJI PROWINCIALNEY ZIEMSTWA W POZNANIU // * KASSE DER PROV(inces) : LANDSCHAFTS DIRECT (ion) : Z (u) : POSEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym dla każdego otoku, godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej z położoną na piersi tarczą z polskim orłem, zwieńczoną koroną książęcą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZASNYSZ
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 78,5 mm
7b 74,5 mm
7c 4 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
w polu: POW. KOMITET // W PRZASNYSZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZEDBÓRZ
Zakład rzemieślniczy ?
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 29 mm
7b 24,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: FABRYKAT KRAIOWY
w polu poniżej obrazu napieczętnego: w MIESCIE // PRZEDBORZ

10 W polu pieczęci korona królewska zamknięta z krzyżem, poniżej nazwa miasta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SĘDZIN
Towarzystwo Włościańskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANZ // VARSOV[IE]
7 fragment uchwytu toczony, lakierowany na czarno (część powyżej trzpienia uszczerbiona)
7a 33 mm
7b 27 mm, w tym skuwka (8 mm, Ø 14,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // ДЭМБЫ // ГМ (ина). СЭНДЗИНБ // НЭШАВ (скаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOŁÓW PODLASKI
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67,5 mm
7b 65,5 mm
7c 2 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • POWIATOWY KOMITET •
w polu: w Sokołowie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), nad nim łuk (parasol?) a pod nim napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Ajencja celna PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73,5 mm
7b 67 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 14 mm)
7c 6 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) oraz przyklejona papierowa etykieta P. K. P // AJENCJA CELNA // SOŚNIE
9a majuskuła
9b
w otoku: AJENCJA * // P.K.P. // * CELNA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 103,5 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: STACJA // P.K.P. // KOLEJOWA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARACHOWICE
Związek Strzelecki Komenda Oddziału
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożeka
7a 68 mm
7b stopka 12 mm, cokół 10 mm, rękojeść 43 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści, znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła, miniskuła
9b
w półotoku górnym: * Związek Strzelecki Komenda Oddziału *
w półotoku dolnym: W Starachowicach

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżaniem ciągłym, orzeł zbliżony do orła legionowego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZYBNICA
Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 116 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 18 mm)
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, na szczycie gałki aluminiowa pineska z nieczytelną sygnaturą wytwórcy
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra * // w Strzybnicy G (órny). Ś (ląsk).

10 W polu pieczęci Orzeł Biały z uszczerbioną koroną ?, poniżej godło górnicze (kupla); dwa skrzyżowane młotki (żelazko i pyrlik). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Huta pod taką nazwą funkcjonowała w latach 1922 – 1933. W 1933 r rozpoczął się proces likwidacji zakładu i trwał do 1937 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŚWIERŻE
Rzeźnia
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 95 x 63 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 93,5 mm, w tym stopka 4 mm, skuwka 18 mm (Ø 19 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: RZEŹNIA
w polu: w ŚWIARŻACH
w półotoku dolnym: POW. (iatu) CHEŁMSKIEGO

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOPOL
C. K. Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * C (esarsko). K (rólewskie). TOWARZYSTWO GOSPODARSKIE GALICYJSKIE
w polu: ODDZIAŁ // TARNOPOLSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; perełkowym i ciągłym, napis w dwóch wierszach. Poniżej podłużna rozeta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNÓW
Fundacja Maryli i Karola Kawęckich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 45 mm
5 wypukłoryty, wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 108 mm
7b 103 mm, w tym stopka 5 mm, skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * FUNDACJA im (ienia). MARYLI i KAROLA KAWĘCKICH * // TARNÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy francuskiej herb Gozdawa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komitet Centralny Konfederacji Narodowej Polskiej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, stanowiący jedną całość ze stopką
7a 70 mm
7b 67,5, w tym stopka 7 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Komitet Centralny *
w półotoku dolnym: Konfederacji Narodowej Polskiej

10 W polu pieczęci orzeł typu piastowskiego z koroną szlachecką o pięciu pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe, zanikające.
11
12 Zobacz > Konfederacja Narodowa Polska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytkowych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 4,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła / minuskuła
9b
w otoku: * P (aństwowe). ZAKŁADY BADANIA ŻYWN (ości) i PRZEDM (iotów). (ytkowych). * // WARSZAWA
w polu: No 12

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do orła królewsko-polskiego. Po bokach orła numer zakładu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Apteka W. Borowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm,
7b 94 mm, brak skuwki
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * APTEKA W. BOROWSKIEGO *
w półotoku dolnym: ULI (ca). PRZEJAZD No 8

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja, na skrzydłach orła po cztery tarcze herbowe ziem Cesarstwa Rosyjskiego. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA (?)
Towarzystwo Opieki nad Nerwowymi i Umysłowo Chorymi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНIЯ О НЕРВНО
w polu górnym: И ДУШЕВНО БОЛЬНЫХЪ poniżej oddzielenie – kreska, gwiazdka, kreska.
w polu dolnym: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NERWOWYMI
w półotoku dolnym: I UMYSŁOWO CHORYMI ,

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ
Polska placówka transportu towarów
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67 mm
7b 64 mm, w tym stopka 12 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: POLNISCHE WARENVERKEHRSSTELLE // in WIEN

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski. Na zewnątrz pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.

11
12 stopka o wymiarach 46 x 39 mm, na dłuższym boku stopki tabliczka z sygnaturą wytwórcy: R. GÄRDTNER & COMP. // WIEN – ATZGERSDORF

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIESZCZYCZYN
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, uchwyt u podstawy pęknięty w dwóch miejscach
7a 94 mm
7b 87 mm, brak skuwki
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DYREKCJA KOLEI PAŃSTW (owych) W POZNANIU
w polu: STACJA // WIESZCZYCZYN

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: INŻ. JAN RZUCHOWSKI // WARSZAWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WROCŁAW
Zjednoczenie Przemysłu Roszarniczego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 drewniany uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 109 mm
7b 94,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 14,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: ZJEDN. (oczenie) PRZEM. (ysłu) ROSZARNICZEGO
w półotoku dolnym: we WROCŁAWIU
w polu: ZPR

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, łan roślin o wydłużonych łodygach na tle koła zębatego. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!