Pieczęcie stowarzyszeń, zrzeszeń, towarzystw, spółek prawa handlowego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Miejskie Towarzystwo Kredytowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 97,5 mm
7b 90,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЧЕНСТОХОВСКАГО ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
w polu: ПЕЧАТЬ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 owalna 45 mm x 38,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 99 mm, w tym mosiężny trzpień 15 mm, skuwka 6,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * STOWARZYSZENIE RZEMIEŚLNICZO – PRZEMYSŁOWE *
w pólotoku dolnym: W CZĘSTOCHOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie trzy stojące postacie, odziane w powłóczyste szaty, z głowami otoczonymi nimbami. Postać z prawej strony z głową lekko pochyloną w lewą stronę (Św. Józef). Postać z lewej strony z rękoma złożonymi na piersi (NMP). Pośrodku postać Jezusa z rozłożonymi rękoma. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Krajowe Towarzystwo Chowu Drobiu Gołębi i Królików
3a mosiądz
3b mosiądz/ drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym mosiężny trzpień 14 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * FILIA LWOWSKIEGO KRAJ. (owego) TOW. (arzystwa) CHOWU DROBIU GOŁĘBI I KRÓLIKÓW
w polu: w GŁOGOWIE

10 W polu pieczęci, poniżej napisu, lecący ptak. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Polskie Towarzystwo Handlu Wyrobami Gumowymi
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony z jednej strony stopką do przymocowania matrycy, a z drugiej cokołem z trzpieniem do nabicia drewnianej rękojeści
7a 44 mm
7b stopka (1 mm), cokół (12 mm), trzpieniem (26 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POLSKIE TOWARZYSTWO
w polu: DLA // HANDLU WYROBAMI // GUMOWEMI
w półotoku dolnym: KRAKÓW UL. ŚW. GERTRUDY 2

10 W polu pieczęci napis.Powyżej i poniżej małe ozdobne ornamenty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Związek Straży Pożarnych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w pólotoku górnym: * ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNYCH *
w półotoku dolnym: WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

10 W polu pieczęci znak straży pożarnych. Krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. W środku krzyża na okrągłej tarczy orzeł jagielloński. Na tle górnego ramienia krzyża nad środkową częścią tarczy postać św. Floriana. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec z liści laurowych. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 79,5 mm
7b 76,5 mm
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POWIATOWY KOMITET *
w polu: w Mławie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PODDĘBICE
Oddział Syndykatu Rolniczego w Łodzi sp. akc.
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 rękojeść toczona o spłaszczonej gałce, stopka do przymocowania matrycy.
7a 100,5 mm
7b 97 mm, w tym skuwka (6 mm, Ø 19 mm), stopka (7 mm, Ø 40 mm)
7c 3,5 mm
8 na dole uchwyt ścisnięty drutem miedzainym
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: • SYNDYKAT TOLNICZY w ŁODZI SPÓŁKA AKCYJNA
w polu: ODDZIAŁ // W // PODDĘBICACH

10 W polu pieczęci napis. Pod nim znajdują się trzy kropki dwie w pas i jedna pośrodku poniżej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZASNYSZ
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 78,5 mm
7b 74,5 mm
7c 4 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
w polu: POW. KOMITET // W PRZASNYSZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SĘDZIN
Towarzystwo Włościańskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANZ // VARSOV[IE]
7 fragment uchwytu toczony, lakierowany na czarno (część powyżej trzpienia uszczerbiona)
7a 33 mm
7b 27 mm, w tym skuwka (8 mm, Ø 14,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // ДЭМБЫ // ГМ (ина). СЭНДЗИНБ // НЭШАВ (скаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOŁÓW PODLASKI
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67,5 mm
7b 65,5 mm
7c 2 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • POWIATOWY KOMITET •
w polu: w Sokołowie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), nad nim łuk (parasol?) a pod nim napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA (?)
Towarzystwo Opieki nad Nerwowymi i Umysłowo Chorymi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНIЯ О НЕРВНО
w polu górnym: И ДУШЕВНО БОЛЬНЫХЪ poniżej oddzielenie – kreska, gwiazdka, kreska.
w polu dolnym: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NERWOWYMI
w półotoku dolnym: I UMYSŁOWO CHORYMI ,

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WROCŁAW
Zjednoczenie Przemysłu Roszarniczego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 drewniany uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 109 mm
7b 94,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 14,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: ZJEDN. (oczenie) PRZEM. (ysłu) ROSZARNICZEGO
w półotoku dolnym: we WROCŁAWIU
w polu: ZPR

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, łan roślin o wydłużonych łodygach na tle koła zębatego. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!