Archiwum Państwowe w Warszawie


Archiwum Państwowe w Warszawie posiada w swoich zbiorach 23 tłoki pieczętne, w tym 22 związane z władzami i instytucjami miejskimi. Są to pieczęcie nie tylko z okresu międzywojennego i wojennego, ale też wczesnego powojennego. Tłoki te, według pozyskanych informacji, zostały odnalezione w archiwum i zinwentaryzowane w 2009 roku. Dzięki temu powstał bogaty i ciekawszy zbiór pieczęci władz miasta Warszawy, urzędów, instytucji oraz przedsiębiorstw miejskich.

Kompleksowe opracowanie przywołanego zboru oraz kilku dodatkowych pieczęci ze zbiorów prywatnych, znajduje się w artykule:
Janusz Giersz: Pieczęcie władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917  –  1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny, Nr 1, 2020.Il. 1. Tłok pieczętny Kuratora 14 Placówki Błońskiego
Powiatowego Komitetu Kurateli Trzeźwości (fot. M. Kopniak)


Il. 2. Tłok pieczętny Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie
(fot. J. Giersz)


Il. 3. Tłok pieczętny Starostwa Grodzkiego Warszawa-Praga
(fot. M. Kopniak)


Il. 4. Tlok pieczętny Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie
(fot. J. Giersz)


Il. 5. Tłok pieczętny Zarządu Miejskiego w m. stoł. Warszawie
(fot. J. Giersz)

Il. 6. Tłok pieczętny Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy, Dyrekcja Hoteli Miejskich
(fot. J. Giersz)

Il. 7. Tłok pieczętny Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy, Wydział Budowlany (fot. J. Giersz)

Il. 8. Tłok pieczętny Rady Narodowej
m. st. Warszawy (fot. J. Giersz)

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie

error: Content is protected !!