Rejestr tłoków pieczęci z pierwszych lat powojennych i okresu PRL (1946 – 1989)


    Rejestr tłoków pieczęci z wczesnego okresu powojennego i PRL wydaje się być jednolitym dla wszystkich rodzajów pieczęci wytwarzanych w Mennicy (tj. pieczęci państwowych i samorządowych). Świadczą o tym wysokie numery inwentarzowe znajdujące się na znanych pieczęciach samorządowych oraz występujące numery pieczęci samorządowych w stosunkowo dużej „bliskości” z numerami inwentarzowymi pieczęci okrągłych.
    W zaprezentowanym zestawieniu pieczecie samorządowe (owalne) pojawiają się do 1949 r. Najwyższy znany (potwierdzony) nr inwentarzowy pieczęci samorządowej (owalnej) to  62 181 – ZARZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU. W 1950 r. zniesiono samorząd terytorialny, a cała władza (lokalna) przeszła w ręce rad narodowych.  Od tego czasu pojawiają się pieczecie z legendą Rada Narodowa (miejska, gmina, powiatowa, wojewódzka).

Opracowanie powstało i jest aktualizowane na podstawie kwerend w wybranych muzeach oraz archiwach państwowych, a także dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów.

Serdecznie dziękujemy p. Robertowi Forysiakowi – Wójcińskiemu za przekazane informacje o wybranych tłokach pieczęci znajdujących się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a także p. Dawidowi Kellerowi za przekazanie informacji o tłokach pieczęci zgromadzonych w zbiorze Muzeum w Chorzowie. Podziękowania kierujemy także do p. Pawła Krajewskiego, który udostępnił wyniki swoich kwerend wykonanych w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance.

Zapraszamy kolejne osoby do przekazania informacji uzupełniających ten rejestr. Wystarczy przesłać fotografie tłoka (z widoczną legendą, sygnaturami i numerami ewidencyjnymi) oraz jego wymiary na adres sigillarium@gmail.com


Legenda:
Nr tłoka – numer fabryczny tłoka umieszczony na rewersie matrycy
Legenda – dysponent pieczęci
Ø (mm) – średnica tłoka w milimetrach
Rodzaj – „Wpr.” – tłok do tuszu (wypukłoryty), „Wkr.” – tłok do laku (wklęsłoryty)
Sygn. – sygnatura: „K” – herb Kościesza, „mw” – symbol graficzny (logotyp) Mennicy Warszawskiej, „bs.” – brak sygnatury, „bi.” – brak informacji
Nr graw. – numer ewidencyjny grawera wykonującego tłok
Data wyk. – data wykonania tłoka (ujęta w nawiasie oznacza szacowaną datę)
Uwagi – KP – kolekcja prywatna, PAA – portal aukcyjny, APWr. – Archiwum Państwowe we Wrocławiu, APCh. – Archiwum Państwowe w Chełmie, APG – Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, APPoz. – Archiwum Państwowe w Poznaniu, MZCH – Muzeum Ziemi Chełmskiej, ZNiO (DN) – Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Dział Numizmatyczny, MCh. – Muzeum w Chorzowie, MZN – Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance

Aktualizacja zestawienia: 11.04.2023 [366 tłoków pieczęci]

Lp.Numer tłokaLegendaØ (mm)RodzajSygn.Nr graw.Data wyk.Uwagi
14 501KANCELARIA CYWILNA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
39Wpr.K1(1946)KP
25 178URZĄD CELNY W CHEŁMIE LUBELSKIM NR. 436Wpr.bs.bi.1946APCh, marzec 1946
35 192URZĄD CELNY W CHEŁMIE LUBELSKIM NR. 1430Wkr.bi.bi.1946APCh., marzec 1946
414280PAŃSTWOWY INSTYTUT WETRYNARII w PUŁAWACH
ZAKŁAD CHORÓB RYB w BYDGOSZCZY
36Wpr.K51946KP, orzeł z uszczerbioną koroną, publikowana
515242URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE36Wpr.bi.bi.1946APCh.
615309bi.36Wpr.bi.bi.1946APCh., zdana w listopadzie 1948
715310bi.36Wpr.bi.bi.1946APCh., zdana w listopadzie 1948
815334URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE20Wpr.bi.bi.1946
915360URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE30Wkr.bi.bi.1946APCh., nr rozpoz. tłoka 1
1015361URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE30Wkr.bi.bi.1946APCh., nr rozpoz. tłoka 1
1115445bi.30Wkr.bi.bi.1946APCh., zdana w listopadzie 1948
1215446bi.30Wkr.bi.bi.1946APCh., zdana w listopadzie 1948
1315775KONTROLA SKARBOWA 71336Wpr.bi.bi.1946APG, rejestr pieczęci 21.02.1946
1417622PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA36Wpr.bi.191946APWr, otrzymano z Mennicy Państw.
za pośrednictwem Urzędu Wojewódz. 02.09.1946
1517624ZARZĄD MIEJSKI M. WAŁBRZYCHA
MIEJSKI LEKARZ WET.
36Wpr.bi.41946APWr, otrzymano z Mennicy Państw.
za pośrednictwem Urzędu Wojewódz. 02.09.1946
1617625ZARZĄD MIEJSKI M. WAŁBRZYCHA
MIEJSKI LEKARZ WET.
36Wpr.bi.bi.1946APWr, otrzymano z Mennicy Państw.
za pośrednictwem Urzędu Wojewódz. 02.09.1946
1717626ZARZĄD MIEJSKI MIASTA WAŁBRZYCHA30Wkr.bi.bi.1946APWr, otrzymano z Mennicy Państw.
za pośrednictwem Urzędu Wojewódz. 02.09.1946
1819249PUBL. SZKOŁA POWSZ. W JANKÓWKU36Wpr.K6(1947)KP, orzeł z uszczerbioną koroną, publikowana
1920233ZARZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICYbi.bi.bi.bi.(1947)APWr, w posiadaniu 23.11.1949
2021949WYDZIAŁ POWIATOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ35×28bi.bi.bi.(1947)APWr, w posiadaniu 23.11.1949
2121950WYDZIAŁ POW. W ŚRODZIE-ŚLĄSKIEJbi.Wkr.bi.bi.(1947)APWr, w posiadaniu 09.1949
2222738POLIKARP KRAWCZAK P.O. NOTARIUSZA W LUBANIU36Wpr.bi.bi.(1947)APWr, pismo z 10.1949 stwierdzające posiadanie pieczęci
2322871URZĄD AKCYZOWY W GORZOWIE36Wpr.bi.bi.1947APG, ewidencja pieczęci 12.02.1947,
w gwiazdkach nr 1
2422872URZĄD AKCYZOWY W GORZOWIE30Wkr.bi.bi.1947APG, ewidencja pieczęci 12.02.1947
2522873URZĄD AKCYZOWY W GORZOWIE |PIECZĘĆ LISTOWA|36Wpr.bi.bi.1947APG, ewidencja pieczęci 12.02.1947
2624784STAROSTWO POW. PŁOŃSKIE POW. LEKARZ WETERYNARII36Wpr.K41947KP
2725328PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA35×28Wpr.bi.211947APWr, otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w listopadzie 1947 r.
2827041URZĄD STANU CYWILNEGO W ŚWIDNICYbi.bi.bi.bi.1947APWr, zamówiona 13.11.1947
2927044URZĄD STANU CYWILNEGO W WAŁBRZYCHU36Wpr.bi.191947APWr., otrzymano z Urzędu Wojewódz.
w listopadzie 1947
3028792ANATOL LEBISZCZAK NOTARIUSZ W SZPROTAWIE36Wpr.bi.bi.(1947)APWr., otrzymano z Urzędu Wojewódz.
w listopadzie 1947
3130784PUBL. SZKOŁA POWSZ. W ROZDŻAŁOWIE36Wpr.K5(1947)KP
3230788PUBL. SZKOŁA POWSZ. W BORYSOWCU36Wpr.K12(1947)MZCH
3331098ZARZĄD GMINY WISZNIEWICE POWIAT CHEŁMSKIbi.bi.bi.bi.(1947)APCh., protokół zwrotu pieczęci, 27.06.1951
3432413MINISTERSTWO PRZEMYSŁU i HANDLU
SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA PRZEMYSŁOWEGO NR. 26 W LEGNICY
36Wpr.K5(1948)KP
3533623TARTAK LASÓW PAŃSTWOWYCH MARGONIN36Wpr.Kbi.(1948)APPoz., orzeł z uszczerbioną koroną
3633624TARTAK LASÓW PAŃSTWOWYCH W MIRADZU36Wpr.Kbi(1948)APPoz. orzeł z uszczerbioną koroną
3734272REJ. INSPEKTORAT OCHRONY SKARB W GORZOWIE36Wpr.bi.bi.1948APG, rejestr pieczęci 30.01.1948
3834384REJ. INSPEKTORAT OCHRONY SKARB W GORZOWIE30Wkrbi.bi.1948APG, rejestr pieczęci 30.01.1948
3936040ZARZĄD MIEJSKI M. WROCŁAWIA KOMISARZ ZIEMSKI36Wpr.bi.211948APWr, styczeń 1948
4036605URZĄD STANU CYWILNEGO W HOŁOWCZYCACH36Wpr.Kbi.1948PAA, 14.01.2020
4136648URZĄD STANU CYWILNEGO W WOJSŁAWICACH36Wpr.bi.bi.1948APCh., wykaz pieczęci używanych przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 15.01.1951
4238150ZARZĄD MIEJSKI M. WROCŁAWIA MIERNICZY MIEJSKI35×28Wpr.bi.181948APWr, 22.01.1948 zezwolenie na wykonanie pieczęci i jej otrzymanie z Mennicy
4338575URZĄD STANU CYWILNEGO W TRZCIANCE36Wpr.bs.21MZN
4440158SĄD OBYWATELSKI W WITKOWIE POW. GNIEŹNIEŃSKI36Wpr.K221948KP, orzeł z uszczerbioną koroną, publikowana
4543491KONTROLA AKCYZOWA – 34736Wpr.K121948KP, orzeł z uszczerbioną koroną
4643678TARTAK LASÓW PAŃSTWOWYCH CZERNIEJEWO30Wkr.bi.bi.1948APPoz.
46a45435MIERNICZY PRZYSIĘGŁY INŻ. ANTONI KONERZA WARSZAWA36Wpr.K191948KP
4745674KONTROLA AKCYZOWA 88836Wpr.bi.bi.1948APCh., przydzielona do użytkowania 30.05.1949
4845681KONTROLA AKCYZOWA 89536Wpr.bi.bi.1948APCh., listopad 1948
4945682KONTROLA AKCYZOWA 89636Wpr.bi.bi.1948APCh., listopad 1948
5045683KONTROLA AKCYZOWA 89736Wpr.bi.bi.1948APCh., listopad 1948
5145749KONTROLA AKCYZOWA 89030Wkr.bi.bi.1948APCh., przydzielona do użytkowania 30.05.1949
5245755KONTROLA AKCYZOWA 89630Wkr.bi.bi.1948APCh., listopad 1948
5345756KONTROLA AKCYZOWA 89730Wkr.bi.bi.1948APCh., listopad 1948
5445757KONTROLA AKCYZOWA 89830Wkr.bi.bi.1948APCh., listopad 1948
5545953ZARZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY
– LEKARZ WETERYNARII
bi.bi.bi.bi.1948APWr, w posiadaniu 23.11.1949
5646777URZĄD GMINY W (…) RCIE BOLESŁAWIECKIEJ
POW. BOLESŁAWIECKI
bi.bi.bi.71948APWr, pieczęć na stanie 10.1949
5746778URZĄD GMINY W (…) IECZNICY
POW. BOLESŁAWIECKI
bi.bi.bi.141948APWr, pieczęć na stanie 10.1949
5846779URZĄD GMINY W (…) ASZOWICACH
POW. BOLESŁAWIECKI
bi.bi.bi.161948APWr, pieczęć na stanie 10.1949
5946780URZĄD GMINY W (…) ARNEJ
POW. BOLESŁAWIECKI
bi.bi.bi.31948APWr, pieczęć na stanie 10.1949
6046781URZĄD GMINY W (…) LIKOWIE
POW. BOLESŁAWIECKI
bi.bi.bi.271948APWr, pieczęć na stanie 10.1949
6146783URZĄD GMINY W (..) ZEBIENIU
POW. BOLESŁAWIECKI
bi.bi.bi.261948APWr, pieczęć na stanie 10.1949
6246784URZĄD MIEJSKI W BOLESŁAWCU
POW. BOLESŁAWIECKI
bi.bi.bi.251948APWr, pieczęć na stanie 10.1949
6347193ANATOL LEBISZCZAK NOTARIUSZ
W SZPROTAWIE
30Wkr.bi.bi.1948APWr, pismo, że 10.1949 posiadał pieczęć
6447833ZARZĄD MIEJSKI M. WROCŁAWIA35×28Wpr.bi.171948APWr, grudzień 1948
6547834ZARZĄD MIEJSKI M. WROCŁAWIA
LEKARZ MIEJSKI
35×28Wpr.bi.171948APWr, grudzień 1948
6647835ZARZĄD MIEJSKI M. WROCŁAWIA
MIEJSKI LEKARZ WETERYNARII
35×28Wpr.bi.31948APWr, grudzień 1948
6747836ZARZĄD MIEJSKI M. WROCŁAWIA30×20 (?)Wpr.bi.31948APWr, do legitymacji urzędowych,
grudzień 1948
6850208URZĄD POCZT. – TEL. GÓRZNO K. BRODNICY30Wkr.bs.9(1949)KP, w gwiazdce nr 1
6950634CZESŁAW GÓRECKI NOTARIUSZ
W GŁOGOWIE
36Wpr.bi.bi.1949APWr, pismo, że posiadał pieczęć 07.1949
7050635CZESŁAW GÓRECKI NOTARIUSZ W GŁOGOWIE30Wkr.bi.bi.1949APWr, pismo, że posiadał pieczęć 07.1949
7150640POLIKARP KRAWCZAK NOTARIUSZ
W LUBANIU
30Wkr.bi.bi.1949APWr, pismo, że posiadał pieczęć 10.1949
7252537MIERNICZY PRZYSIĘGŁY INŻ. FRANCISZEK JAKUBIK KRAKÓW36Wpr.bi.bi.1949PAA
7353838URZĄD STANU CYWILNEGO
WE WROCŁAWIU OBWÓD 1
36Wpr.bi.31949APWr, czerwiec 1949
7453839URZĄD STANU CYWILNEGO
WE WROCŁAWIU OBWÓD 2
36Wpr.bi.151949APWr, czerwiec 1949
7553840URZĄD STANU CYWILNEGO
WE WROCŁAWIU OBWÓD 3
36Wpr.bi.151949APWr, czerwiec 1949
7658602WIKTOR WINNICKI NOTARIUSZ
W ŻARACH
30Wkr.bi.bi.1949APWr, pismo, że 08.1949 posiadał pieczęć
7761106URZĄD STANU CYWILNEGO WE WROCŁAWIU36Wpr.bi.61949APWr, czerwiec 1949
7861107URZĄD STANU CYWILNEGO
WE WROCŁAWIU OBWÓD II
36Wpr.bi.61949APWr, czerwiec 1949
7961108URZĄD STANU CYWILNEGO
WE WROCŁAWIU OBWÓD III
36Wpr.bi.881949APWr, czerwiec 1949
79a61832KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO W HRUBIESZOWIE36Wpr.brak211949KP, numer grawera na rancie
8062178ZARZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIUmała, owalWkr.bi.91949APWr
8162179ZARZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIU 135 x 28Wpr.bi.281949APWr
8262180ZARZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIU 135 x 28Wpr.bi.381949APWr
8362181ZARZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU35 x 28Wpr.bi.261949APWr, otrzymano z Urz. Wojew. 10.1949
8462182ZARZĄD MIEJSKI – LEKARZ MIEJSKIbi.bi.bi.bi.1949APWr, w posiadaniu 23.11.1949
8562183ZARZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICYbi.bi.bi.bi.1949APWr, w posiadaniu 23.11.1949
8664179PREZYDENT MIASTA
– STAROSTA GRODZKI WE WROCŁAWIU
36Wpr.bi.231949APWr, grudzień 1949
8764180LEKARZ POW. M. WROCŁAWIA Z.M.36Wpr.bi.61949APWr, grudzień 1949
8864181POW. LEKARZ WET. M. WROCŁAWIA Z.M.36Wpr.bi.251949APWr, grudzień 1949
8964182MIERNICZY POW. M. WROCŁAWIA Z.M.36Wpr.bi.61949APWr, grudzień 1949
9064183AGRONOM POW. M. WROCŁWIA Z.M.36Wpr.bi.321949APWr, grudzień 1949
9166086REJON PRZEM. LEŚNEGO W POZNANIU20Wpr.bi.36(1950)APPoz, tłok złożony w archiwum w 1970
9269168PUBLICZNA SZKOŁA POWSZECHNA W BIAŁEJ36Wpr.bs.44(1950)MZN
9373670MINISTER SZKÓŁ WYŻSZYCH i NAUKI46Wpr.bi.bi.(1950)PAA, 7.11.2020
9479487NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ
W TRZEBNICY
36Wpr.bi.bi.(1950)APWr, data przydzielenia pieczęci 15.10.1951
9580218|6| PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY
NARODOWEJ W GDAŃSKU
39Wpr.bs.35(1950)APWr, zniszczono 12.05.1959
9681194160? PRZEDS. POLSKIE KOLEJE PAŃSTW.20Wpr.bi.bi.(1950)PAA (19.06.2019)
9790742PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W GORZOWIE WLKP.
36Wpr.bi.bi.1950APG, asygnata rozchodowa Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie z 12 grudnia 1950
9890743PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W GORZOWIE WLKP.
30Wkr.bi.bi.1950APG, asygnata rozchodowa Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie z 12 grudnia 1950
9990744PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
W GORZOWIE WLKP.
20Wpr.bi.bi.1950APG, asygnata rozchodowa Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie z 12 grudnia 1950
100111574URZĄD POCZT.-TELEKOM. BOJANÓW
K. NISKA
36Wpr.bs.31(1951)KP, numer grawera na rancie wybity odwrotnie
101.141101PAŃSTW. SZK. OGÓLNOKSZT. ST. PODST36Wpr.bi.48(1952)PAA, 20.08.2013
102.171508URZĄD POCZT. – TELEKOM. SZCZUKA30Wkr.bi.7(1953)KP, cecha grawera na rancie bocznym nabita poziomo
103.171599URZĄD POCZT – TELEKOM. LIPNICA
K. KOWALEWA
30Wkr.bs.7(1953)KP, publikowana
104.172023AGENCJA POCZT. – TELEKOM.SNERDYNA30Wkr.bs.52(1953)KP
105.176748POLSKA AKADEMIA NAUK WE WROCŁAWIU ZAKŁAD IM. OSSOLIŃSKICH BIBLIOTEKA36Wpr.bs.491953ZNiO, DN (Dział Numizmatyczny)
106.180907MIN. HANDLU ZAGR. CENTR. INSP. STANDARYZACJI 2430Wkr.bs.9(1954)KP
107.183005SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁEJ36Wpr.bs.38(1954)MZN
108.183 007SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEGACH36Wpr.bs.38(1954)MZN
109.183 010SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOGÓRZE36Wpr.bs.31(1954)MZN
110.183 015SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBCZU MAŁYM36Wpr.bs.32(1954)MZN
111.183 020SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH DWORACH36Wpr.bs.48(1954)MZN
112.183 023SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZESIEKACH36Wpr.bs.48(1954)MZN
113.183 024SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOLINIE36Wpr.bs.48(1954)MZN
114.183 025SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOSIEWIE36Wpr.bs.34(1954)MZN
115.183 028SZKOŁA PODSTAWOWA W STOBNIE36Wpr.bs.34(1954)MZN
116.183 033SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻELICHOWIE36Wpr.bs.32(1954)MZN
117.183 034SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM36Wpr.bs.32(1954)MZN
118.183 041SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIEJ BIEDZIE36Wpr.bs.33(1954)MZN
119.186 555URZĄD POCZT. – TELEKOM. TURBIA30Wkr.bs.5(1954)KP
120.186 732P. K. P ODDZIAŁ DROGOWY ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH WE WROCŁAWIU36Wpr.bi.bi1954APWr, wykaz posiadanych pieczęci
07.12.1954
121.186 733P. K. P ODDZ. DROGOWY ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH WE WROCŁAWIU30Wkr.bi.bi1954APWr, wykaz posiadanych pieczęci
07.12.1954
122.186 734P. K. P ODDZ. DROGOWY ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH WE WROCŁAWIU20Wpr.bi.bi1954APWr, wykaz posiadanych pieczęci
07.12.1954
122a.188 241URZĄD POCZT. – TELEKOM. WOLA SKROMOWSKA36Wpr.bi.34(1955)PAA, 15.05.2022
123.189 523URZĄD POCZT. – TELEKOM. GROBLE30Wkr.bs.bs.1955KP
124.190 556URZĄD POCZT. – TELEKOM. DAROMIN30Wkr.bs.71955KP, numer grawera na rancie bocznym nabity poziomo
125.193 383URZĄD REZERW PAŃSTWOWYCH * 3 *46Wpr.bs.321955KP
126.196 536NARODOWY BANK POLSKI ODDZ. TRZEBNICA20Wpr.bi.bi1955APWr, data przydzielenia pieczęci 1.01.1956, pieczęć do legitymacji służbowych
127.198 959PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ POWIATOWA KOMISJA LOKALOWA W TRZCIANC36Wpr.bs.25(1955)MZN
128.199 674POWIATOWA KOMISJA LOKALOWA W GRAJEWIE PRZY PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ36Wpr.bs.161955ZNiO, DN
129.200 651POWIATOWA KOMISJA LOKALOWA W KWIDZYNIE PRZY PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ36Wpr.bs.161955ZNiO, DN
130.204 421PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W BEŁŻYCACH20Wpr.bs.381956ZNiO, DN
131.206 887bi.bi.bi.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
132.206 890P.K.P ODDZIAŁ DROGOWY W OLEŚNICY20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
133.206 896P.K.P ODDZIAŁ (?) W KŁODZKU20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
134.206 899P.K.P ODDZIAŁ DROGOWY W ŚWIDNICY20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
135.206 902P.K.P. ODDZIAŁ DROGOWY
W WAŁBRZYCHU
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
136.206 905P.K.P. ODDZIAŁ DROGOWY
W JELENIEJ GÓRZE
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
137.206 908P.K.P. ODDZIAŁ DROGOWY
W LEGNICY
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
138.206 917P.K.P. ODDZIAŁ DROGOWY
W LUBANIU
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
139.206 923P.K.P. ODDZIAŁ GEODEZYJNY
WE WROCŁAWIU
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
140.206 926P.K.P. ODDZ. ZABEZPIECZENIA RUCHU
I ŁĄCZNOŚCI WE WROCŁAWIU
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
141.206 929P.K.P. ODDZ. ZABEZPIECZENIA RUCHU
I ŁĄCZNOŚCI W KŁODZKU
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
142.206 932P.K.P. ODDZ. ZABEZPIECZENIA RUCHU
I ŁĄCZNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
143206 935P.K.P. (…) ŁĄCZNOŚCI (…)20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
144.206 979P.K.P. WAGONOWNIA WROCŁAW36Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
145.206 980P.K.P. WAGONOWNIA WROCŁAW20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
146.206 981P.K.P. WAGONOWNIA WROCŁAW30Wkr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
147.206 982P.K.P. WAGONOWNIA ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE36Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół kasacji 14.11.1958
148.206 983P.K.P. WAGONOWNIA ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół kasacji 14.11.1958
149.206 984P.K.P. WAGONOWNIA ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE30Wkr.bi.bi.(1956)APWr, protokół kasacji 14.11.1958
150.206 985P.K.P. WAGONOWNIA WAŁBRZYCH36Wpr.bi.40(1956)APWr, protokół kasacji z 28.10.1958
151.206 986P.K.P. WAGONOWNIA WAŁBRZYCH20Wpr.bi.35(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
152.206 987P.K.P. WAGONOWNIA WAŁBRZYCH30Wpr.bi.7(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
153.206 988P.K.P. WAGONOWNIA MIŁKOWICE36Wpr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 28.04.1958, protokół kasacji z 24.09.1958
154.206 989P.K.P. WAGONOWNIA MIŁKOWICE20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 28.04.1958, protokół zdawczo-odbiorczy z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
155.206 990P.K.P. WAGONOWNIA MIŁKOWICE30Wkr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 28.04.1958, protokół kasacji z 24.09.1958
156.206 994DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
WE WROCŁAWIU ZARZĄD KOLEI DOJAZDOWYCH
36Wpr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 25.04.1958, skasowana 12.05.1959
157.206 995DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
WE WROCŁAWIU ZARZĄD KOLEI DOJAZDOWYCH
20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 25.04.1958, skasowana 12.05.1959
158.206 996DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
WE WROCŁAWIU ZARZĄD KOLEI DOJAZDOWYCH
30Wkr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 25.04.1958, skasowana 12.05.1959
159.206 997DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
WE WROCŁAWIU
(ZARZĄD?) ZABEZPIECZENIA MATERIAŁOWO TECHNICZNEGO
36Wpr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 5.05,1958,
skasowana 12.05.1959
160.206 998bi.20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 5.05,1958,
skasowana 12.05.1959
161.206 999(?) KOLEI PAŃSTW WE WROCŁAWIU (?)
Z. MATER – TECHN.
30Wkr.bi.bi.(1956)APWr, na stanie 5.05,1958,
skasowana 12.05.1959
162.210 032P.K.P. WAGONOWNIA GROSZOWICE36Wpr.bi.35(1956)APWr, protokół kasacji z 18.11.1958
163.210 090P.K.P. WAGONOWNIA GROSZOWICE30Wkr.bi.7(1956)APWr, protokół kasacji z 18.11.1958
164.210 112P.K.P. ODDZ. DROG. W OPOLU20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
165.210 123P.K.P. ODDZ. ZABEZP. RUCHU I ŁĄCZN. W OPOLU20Wpr.bi.bi.(1956)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
166.210 150P.K.P. WAGONOWNIA GROSZOWICE20Wpr.bi.38(1956)APWr, protokół kasacji z 18.11.1958, Protokół zdawczo-odbiorczy z 18.02.1959,
zniszczono 12.05.1959
167.214 589SZKOŁA PODSTAWOWA w NOSARZEWIE BOROWYM36Wpr.bs.26(1957)KP
168.216 540P.K.P. ODDZIAŁ TRAKCYJNY WROCŁAW GŁÓWNY20Wpr.bi.bi.(1957)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
169.216 543P.K.P. ODDZIAŁ TRAKCJI w BRODHOWIE20Wpr.bi.bi.(1957)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
170.216 546P.K.P. ODDZIAŁ TRAKCJI W KŁODZKU20Wpr.bi.bi.(1957)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
171.216 552P.K.P. ODDZIAŁ (?) W LEGNICY20Wpr.bi.bi.(1957)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
172.217 716PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
W IŁAWIE POWIATOWA KOMISJA LOKALOWA
36Wpr.bi.bi.(1957)KP
173.219 197P.K.P. ODDZIAŁ TRAKCJI W OPOLU20Wpr.bi.bi.(1957)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
174.219 549P.K.P ODDZIAŁ TRAKCJI W JELENIEJ GÓRZE20Wpr.bi.bi.(1957)APWr, protokół zdawczo-odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
175.220 995OBWODOWY URZĄD POCZT. –TEL.
W TORUNIU
36Wpr.bs.24(1957)KP
176.221 475POLSKA AKADEMIA NAUK WE WROCŁAWIU ZAKŁAD NAR. IM. OSSOLIŃSKICH BIBLIOTEKA36Wpr.bs.34(1957)ZNiO, DN
177.223 009SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLARNI36Wpr.bs.34(1957)MZN
178.223 010SZKOŁA PODSTAWOWA W GIECZYNKU36Wpr.bs.34(1957)MZN
179.223 189PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ |6| W KATOWICACH20Wpr.bi.351957PAA, 19.06.2019
180.224 844PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W TRZCIANCE36Wpr.bs.33(1958)MZN
181.225 191URZĄD POCZT. – TEL. KURZYNA SREDNIA30Wkr.bs.7(1958)KP, cecha grawera na rancie bocznym nabita poziomo
182.226 157P.K.P. WAGONOWNIA WĘGLINIEC36Wpr.bi.bi.1958APWr, na stanie 26.08.1958, protokół kasacji z 19.11.1958, zniszczono 12.05.1959
183.226 158P.K.P. WAGONOWNIA WĘGLINIEC30Wkr.bi.bi.1958APWr, na stanie 26.08.1958, protokół kasacji z 19.11.1958, zniszczono 12.05.1959
184.226 159P.K.P. WAGONOWNIA WĘGLINIEC20Wpr.bi.bi.1958APWr, wycofana 19.11.1958, protokół zdawczo – odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
185.227 194P.K.P. ODDZIAŁ BUDYNKÓW
WE WROCŁAWIU
20Wpr.bi.bi.(1958)APWr, protokół zdawczo – odbiorczy
z 18.02.1959, zniszczono 12.05.1959
186.231 125URZĄD POCZT. – TELEKOM. WRZAWY30Wkr.bs.35(1958)KP, nr grawera na otoku
187.231 692TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY ZOFIA LIGACZ w CHORZOWIE36Wpr.bs.33(1958)KP
188.233 277PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA Nr 31730Wkr.bs.33(1958)KP
189.238 795URZĄD POCZT. – TELEKOM. TORUŃ 730Wkr.bs.9(1959)KP, w gwiazdce nr 1, publikowana
190.247 302SZKOŁA PODSTAWOWA W KĘPIE36Wpr.bs.22(1959)MZN
191.247 716PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W IŁAWIE
POWIATOWA KOMISJA LOKALOWA
36Wpr.bs.22(1959)KP
192.257 011SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO W WIELENIU PÓŁNOCNYM36Wpr.bs.26(1960)MZN
193.257 012SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO W WIELENIU PÓŁNOCNYM20Wpr.bs.26(1960)MZN
194.257 493URZĄD POCZT. – TELEKOM. ZDZIECHOWICE K. ZAKLIKOWA30Wkr.bs.35(1960)KP, nr grawera na otoku
195.268 609URZĄD POCZT – TELEKOM BOŁOSZYCE30Wkr.bs.33(1961)KP, w gwiazdce nr 1
196.268 658 URZĄD POCZT. – TELEKOM. GOŹLICE30Wkr.bs.33(1961)KP, w gwiazdce nr 1
197.268 664URZĄD POCZT. – TELEKOM. CHOBRZANY30Wkr.bs.33(1961)KP, w gwiazdce nr 1
198.274 863PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ INSPEKTORAT OŚWIATY W TRZCIANCE36Wpr.bs.26(1962)MZN
199.274 865PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ INSPEKTORAT OŚWIATY W TRZCIANCE20Wpr.bs.26(1962)MZN
200.274 866PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W TRZCIANCE20Wpr.bs.26(1962)MZN
201.274 911SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOMIANACH36Wpr.bi.bi.(1962)PAA, 03.05.2019
202.281 450SZKOŁA PODSTAWOWA w JANKOWICACH36Wpr.bs.17(1962)KP, czwórka przebita z szóstki
203.295 839SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TRZCIANCE, POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO36Wpr.bs.225(1964)MZN
204.305 287PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ w KONIECPOLU
URZĄD STANU CYWILNEGO
36Wpr.bs.215(1965)Mi działa poprawnie. Mariusz
205.308 253SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TRZCIANCE, POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO20Wpr.bs.243(1965)MZN
206.308 256SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM POWIAT TRZCIANKA20Wpr.bs.243(1965)MZN
207.308 257SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRZYŻU POWIAT TRZCIANKA36Wpr.bs.243(1965)MZN
208.308 828PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W TRZCIANCE30Wkr.bs.24(1965)MZN
209.308 830PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W TRZCIANCE36Wpr.bs.230(1965)MZN
210.308 831PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W TRZCIANCE20Wpr.bs.230(1965)MZN
211308 839PREZYDIUM GROMADZKIEJ RADY NARODOWEJ W SIEDLISKU36Wpr.bs.225(1965)MZN
212310 778P.P.R.N. WYDZIAŁ FINANSÓW 684
W NOWYM TOMYŚLU
30Wkr.bs.258(1965)KP, uchwyt koloru brązowego z sygnaturą M.P.
213311 223Urząd Poczt. – Telekom. Ciche K. Brodnicy30Wkr.mw258(1965)
214325 548SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZESIEKACH POWIAT TRZCIANKA20Wpr.mw218(1966-1968)MZN
215325 551SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO W SIEDLISKU POWIAT TRZCIANKA20Wpr.mw218(1966-1968)MZN
216325 552SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO W SIEDLISKU POWIAT TRZCIANKA36Wpr.mw230(1966-1968)MZN
217325 553PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY W TRZCIANCE36Wpr.mw230(1966-1968)MZN
218325 554PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY W TRZCIANCE20Wpr.mw213(1966-1968)MZN
218a339 199TECHNIKUM RADIOWO-TELEWIZYJNE DLA PRACUJĄCYCH W CZERNICY K/WROCŁAWIA36Wpr.mwb.i.(1967-1968)KP
219340 472Narodowy Bank Polski Oddział w Dębnie36Wpr.mw911969APG, zawiadomienie z NBP w Warszawie
do NBP w Szczecinie o wysłaniu pieczęci, 13.02.1969
220340 473Narodowy Bank Polski Oddział w Dębnie30Wkr.mw821969APG, zawiadomienie z NBP w Warszawie
do NBP w Szczecinie o wysłaniu pieczęci, 13.02.1969
221343 123SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W TRZCIANCE36Wpr.mw70(1969-1970)MZN
222343 125SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W TRZCIANCE20Wpr.mw70(1969-1970)MZN
223343 130SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLARNI20Wpr.mw71(1969-1970)MZN
224343 137SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH DWORACH20Wpr.mw71(1969-1970)MZN
225343 140SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOGÓRZE20Wpr.mw71(1969-1970)MZN
226358 590PEŁNOMOCNIK RZĄDU POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ
DS. GOSPODARKI WODNEJ NA WODACH GRANICZNYCH
46Wpr.mw80(1972)KP
227359 001PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 1
W GDAŃSKU
30Wkr.mw72?(1972)KP, na rewersie wybity dodatkowy numer 72 (brak numeru na rancie bocznym)
228359 031URZĄD GMINY KARŁOWICE36Wpr.mw5501972
(15 X-15 XII)
ZNiO, DN; uchwyt z sygnaturą MP
229360 891URZĄD GMINY BIAŁASZEWO36Wpr.mw731972
(15 X-15 XII)
ZNiO, DN
230361 324URZĄD GMINY WŁODAWA36Wpr.mwbi.1972APCh., pokwitowanie odbioru pieczęci
z Wydziału Budżetowo Gospodarczego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawi
231361 606URZĄD GMINY DOBRZEC36Wpr.mw771972
(15 X-15 XII)
ZNiO, DN
232361 739URZĄD GMINY SIEDLISKO36Wpr.mw5501972MZN
233361 740URZĄD GMINY TRZCIANKA36Wpr.mw5501972MZN
234362 144URZĄD GMINY KOSINA36Wpr.mw75XII 1972-
I 1973?
ZNiO, DN
235362 851URZĄD GMINY BEŁDA20Wpr.mw5501973 (I-III)ZNiO, DN
236363 552URZĄD GMINY DOBRZEC20Wpr.mw891973 (I-III)ZNiO, DN
237363 687URZĄD GMINY SIEDLISKO20Wpr.mw701973MZN
238363 688URZĄD GMINY TRZCIANKA20Wpr.mw701973MZN
239364 027URZĄD GMINY GIEDLAROWA20Wpr.bs.?711973 (I-III)ZNiO, DN
240370 618PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ W BRZEZINACH 136Wpr.mw781973 ZNiO, DN
241371 562ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W CHEŁMŻY36Wpr.mw.5501973KP, Grawer M. Płowicz
242371 794NACZELNIK POWIATU W KUTNIE36Wpr.mw781973 (2. poł.)ZNiO, DN
243372 549NACZELNIK POWIATU W TRZCIANCE36Wpr.mw771973MZN
244372 581 NACZELNIK MIASTA TRZCIANKI36Wpr.mw771973MZN
245372 640PREZYDENT MIASTA CHORZOWA36Wpr.bi.1311973 (2. poł.)MCh/H/4365/25
246372 703NACZELNIK POWIATU W DRAWSKU POMORSKIM36Wpr.mw751973 (2. poł.)ZNiO, DN
247372 915URZĄD POWIATOWY W BRZOZOWIE36Wpr.mw1311973-1974ZNiO, DN
247a373 264URZĄD MIEJSKI W KRASNYMSTAWIE30Wkr.mw72(1974)KP
248374 691URZĄD POWIATOWY W TRZCIANCE36Wpr.mw550(1974)ZNiO, DN
249374 692URZĄD POWIATOWY W TRZCIANCE20Wpr.mw77(1974)ZNiO, DN
250374 723URZĄD MIEJSKI W MIĘDZYCHODZIE30Wpr.bi.72?(1974)KP, uchwyt koloru czarnego z sygnaturą MW. Po przeciwnej stronie gwintu na rewersie wybity numer M.72
251374 775URZĄD MIEJSKI W TRZCIANCE20Wpr.mw550(1974)MZN
251a376 578URZĄD DZIELNICOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY36Wpr.mw77(1974)PAA, 24.10.2021
252380 441URZĄD MIASTA I POWIATU W WAŁBRZYCHU 536Wpr.mw550(1974)PAA, 14.01.2021
253380 995NACZELNIK POWIATU W WADWICACH25Wpr.bibi1974ZNiO, DN
254381 050NACZELNIK POWIATU W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ25Wpr.mw1311974ZNiO, DN
255381 126NACZELNIK POWIATU W TRZCIANCE25Wpr.mw771974MZN
256381 732NACZELNIK POWIATU W BYDGOSZCZY25Wpr.mw731974ZNiO, DN
257383 394URZĄD TELEKOM SKIERNIEWICE36?mw771974PAA (19.09.2012), w gwiazdce nr 2
258384 207ZARZĄD EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W TRZCIANCE20Wpr.mw5501974 – 1975MZN
259384 208ZARZĄD EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W TRZCIANCE36Wpr.mw5501974 – 1975MZN
260384 742URZĄD POWIATOWY W CIECHANOWIE20Wpr.mw711974 – 1975urząd do 1 VI 1975, ZNiO, DN. akcesja 8 XI 1975
261384 795URZĄD POCZTOWY SANDOMIERZ30Wkr.mw721974-1975KP, w gwiazdce nr 1
262384 810URZĄD POCZT. – TELEKOM. RYTWIANY30Wkr.mw721974-1975KP, w gwiazdce nr 2
263386 682URZĄD POWIATOWY W GOŁDAPI20Wpr.mw1311974-1975urząd do 1 VI 1975, ZNiO, DN. akcesja 12 XI 1975
264387 054URZĄD POWIATOWY W BYTOWIE36Wpr.mw1311974-1975urząd do 1 VI 1975, ZNiO, DN, akcesja 30 XII 1975
265387 355NACZELNIK GMINY W SIEDLISKU36Wpr.mw771974-1975MZN
266387 356NACZELNIK GMINY W TRZCIANCE36Wpr.mw771974-1975MZN
267387 961ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w WARSZAWIE
Nr. 1
36Wpr.mw771974-1975KP
268387 962ZWESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w WARSZAWIE
Nr. 1
20Wpr.mw711974-1975KP
269388 148NACZELNIK MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO36Wpr.mw771974-1975ZNiO, DN. akcesja 3 XII 1975
270397 402ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 136Wpr.mw131(1975)MZN
271397 403ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 120Wpr.mw73(1975)MZN
272397 404ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 236Wpr.mw73(1975)MZN
273397 405ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 220Wpr.mw73(1975)MZN
274397 406ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 336Wpr.mw73(1975)MZN
275397 407ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 320Wpr.mw131(1975)MZN
276397 408ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 436Wpr.mw73(1975)MZN
277397 409ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE 420Wpr.mw131(1975)MZN
278397 416ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W SIEDLISKU 136Wpr.mw131(1975)MZN
279397 417ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W SIEDLISKU 120Wpr.mw131(1975)MZN
280397 418ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W SIEDLISKU 236Wpr.mw131(1975)MZN
281397 419ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W SIEDLISKU 220Wpr.mw1311975-1976MZN
282401 342NACZELNIK GMINY BEŁDA25Wpr.mw1311975-1976gmina do 2 VII 1976, ZNiO, DN,
akcesja 2 IX 1976
283401 343NACZELNIK GMINY BIAŁASZEWO25Wpr.mw1311975-1976gmina do 2 VII 1976, ZNiO, DN,
akcesja 2 IX 1976
284401 620NACZELNIK GMINY SIEDLISKO30Wpr.mw731975-1976MZN
285401 621NACZELNIK GMINY TRZCIANKA25Wpr.mw731975-1976MZN
286404 598URZĄD MIEJSKI W BOGATYNI20Wpr.mw771975-1976ZNiO, DN, akcesja 9 XII 1976
287404 766ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE36Wpr.mw731975-1976MZN
288404 767ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA W TRZCIANCE20Wpr.mw1311975-1976MZN
289405 022NACZELNIK MIASTA SOBIESZOWA25Wpr.mw131(1978)KP
290408 364MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W TRZCINCE36Wpr.mw781979 – 1980MZN
291408 365MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W TRZCINCE20Wpr.mw1311978-1980MZN
292412 631INSPEKTOR KONTROLI GOSPODARKI DREWNEM20Wpr.mw78(1980)KP
293415 906URZĄD POCZT. – TELEKOM. STARY GARBÓW30Wkr.mw72(1980)KP, w gwiazdce nr 1
294416 595URZĄD POCZT. – TELEKOM. WĄBRZEŹNO 136Wpr.mw550(1980)KP, grawer M. Płowicz
295419 403MIEJSKI DYREKTOR SZKÓŁ W TRZCIANCE36Wpr.mw1311980 -1981MZN
296419 404MIEJSKI DYREKTOR SZKÓŁ W TRZCIANCE20Wpr.mw781980 -1981MZN
297420 316ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr. 3 w ZGIERZU36Wpr.mw131(1981)KP
298422 265URZĄD POCZT. TELEKOM. SANDOMIERZ 136Wpr.mw78(1981)KP
299426 041URZĄD GMINY w LESZNIEESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr. 3 w ZGIERZU20 (55)Wpr.mwbs.(1981)KP, część dolna suchej pieczęci
300429 681URZĄD GOSPODARKI MORSKIEJ – MINISTER20Wpr.mw550(1982)KP, w gwiazdce nr 1,
Grawer M. Płowicz
301429 685URZĄD GOSPODARKI MORSKIEJ * 4 *46Wpr.mw73(1982)KP
302436 923ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY W TRZCIANCE36Wpr.mw550(1983)MZN
303436 924ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY W TRZCIANCE20Wpr.mw75(1983)MZN
304438 897URZĄD POCZT. – TELEKOM. STALOWA WOLA 430Wkr.mw127(1984)KP, w gwiazdce nr 1
305440 862URZĄD POCZT. – TELEKOM. ŁUBIANKA36Wpr.mw550(1984)KP, w gwiazdce nr 1, publikowana,
Grawer M. Płowicz
306442 282URZĄD POCZT. – TELEKOM. WIŚNIOWA K. STASZEWA30Wkr.mw27(1984)KP
307442 802SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W TRZCIANCE36Wpr.mw550(1984)MZN
308442 803SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W TRZCIANCE20Wpr.mw550(1984)MZN
309442 804SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLISKU36Wpr.mw550(1984)MZN
310442 806SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKACH36Wpr.mw550(1984)MZN
311442 807SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKACH20Wpr.mw75(1984)MZN
312442 808SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNICY36Wpr.mw550(1984)MZN
313442 809SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNICY20Wpr.mw75(1984)MZN
314442 810SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. ALFREDA SOFKI W BIAŁEJ36Wpr.mw550(1984)MZN
315442 811SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. ALFREDA SOFKI W BIAŁEJ20Wpr.mw550(1984)MZN
316442 814SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEKURSKU36Wpr.mw550(1984)MZN
317442 815SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEKURSKU20Wpr.mw550(1984)MZN
318442 818SZKOŁA PODSTAWOWA W RUNOWIE36Wpr.mw550(1984)MZN
319442 819SZKOŁA PODSTAWOWA W RUNOWIE20Wpr.mw127(1984)MZN
320442 820SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI36Wpr.mw550(1984)MZN
321442 821SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI20Wpr.mw550(1984)MZN
322444 759MINISTER GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ * 2 *46Wpr.mw711985KP, publikowana, Ministerstwo działało
w latach 1985-1987
323447 036 URZĄD POCZT. – TELEKOM. GRABÓWKA STARA30Wkr.mw127(1985)KP
324448 108SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE NOWYM20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 30.05.1986
325448 109SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE NOWYM36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 30.05.1986
326451 944SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
W KRASNYMSTAWIE
36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 23.01.1986
327451 945SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
W KRASNYMSTAWIE
20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
328451 948ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
W KRASNYMSTAWIE
36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
329451 949ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
W KRASNYMSTAWIE
20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
330451 950SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENNICY RÓŻANEJ20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
331451 951SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENNICY RÓŻANEJ36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
332451 952SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHOWINACH
IM. ŻOŁNIERZY KBW
20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
333451 953SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHOWINACH
IM. ŻOŁNIERZY KBW
36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
334451 954SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGRODZIE36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
335 451 955SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGRODZIE20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
336452 077SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
337452 078SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
338452 079SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAŚNICZYNIE36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 15.12.1986
339452 080SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAŚNICZYNIE20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 15.12.1986
340452 081SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
W CHEŁMIE IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
341452 082SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
W CHEŁMIE IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
36Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
342452 083SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
NR 12 W CHEŁMIE
20Wpr.mwbi.1986APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 12.12.1986
343452 276SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻALINIE20Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 23.01.1986 (!)
344452 277SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICZÓWCE20Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 23.01.1986 (!)
345452 278SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE20Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 23.01.1986 (!)
346453 203SZKOŁA PODSTAWOWA W OKUNINCE20Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 18.03.1987
347453 204SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻŁOBKU20Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 18.03.1987
348453 205SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBIBORZE20Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 18.03.1987
349453 206SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZNIE20Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 18.03.1987
350453 207SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZNIE36Wpr.mwbi.1987APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 18.03.1987
351454 367ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
W KLUCHACH
36Wpr.mw78(1987)KP
352456 725SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHLIKU36Wpr.mw781987-1988MZN
353456 726SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHLIKU20Wpr.mw781987-1988MZN
354459 768ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PKS W CHEŁMIE20Wpr.mw1291988APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 28.02.1988
355459 769ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PKS W CHEŁMIE36Wpr.mw5501988APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 28.02.1988
355a460 651PPTT- ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI I TELETRANSMISJI W ŁODZI36Wpr.mw550(1988)PAA
(11.04.2023)
356461 364SZKOŁA PODSTAWOWA W TERESINIE36Wpr.mwbi.1989APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 15.05.1989
357461 581URZĄD MIASTA I GMINY TŁUSZCZ36Wpr.mw1291989KP
358462 938SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁĘBOKIEM36Wpr.mwbi.1989APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 15.11.1989
359462 938SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁĘBOKIEM20Wpr.mwbi.1989APCh., data przyjęcia pieczęci w Kuratorium Oświaty 15.11.1989
error: Content is protected !!