Materiały niepublikowane


Bokota P.
1. Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, scenariusz wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku [dalej cyt.: MZKiD], 1992.

2. Historia herbu Włocławka, scenariusz wystawy w MZKiD, 1993.

3. Godła rzemieślnicze i przemysłowe dawnej Polski, Seminarium „Polanwil-S’98” jakość w przetwórstwie, Ustka 1998.

4. Herby miast Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie zaborów (1793-1918), praca doktorska napisana w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, 2003.

Małachowska B.
Pieczęcie miast księstw opolsko-raciborskiego i cieszyńskiego do roku 1740. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. US dr hab. Antoniego Barciaka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych Instytut Historii, Katowice 2013.

Pacek A.,
Pieczęcie księżnych i żon władców Piastowskich. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Pakulskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, Toruń 1999.

error: Content is protected !!