Polityka prywatności RODO


 1. Portal „Sigillarium.pl” (zwany dalej Portalem) przywiązuje szczególną wagę do prawa prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą stronę WWW.
 2. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z nawiązaniem współpracy z Portalem są gromadzone i przetwarzane przez Portal na serwerze znajdującym się w usłudze hostingowej świadczonej przez firmę home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin (KRS 0000431335) i służą tylko do administrowania Portalem.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest Administrator Portalu – Mariusz Kopniak (Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 m, 02-777 Warszawa), z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej admin@sigillarium.pl.
 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników są chronione zgodnie z wymogami:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1),
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).


Zakres i cel przetwarzania danych

 1. W zależności od rodzaju funkcjonalności i usług, a także zgód Użytkownika, Portal może gromadzić i przetwarzać następujące dane:
  • adres IP
  • imię
  • nazwisko
  • pseudonim
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • dane analityczne
 1. Dane te są wykorzystywane w celu wymiany informacji (komunikacji) z Administratorem Portalu oraz w plikach cookies, o których mowa w ust. 11 – 13.
 1. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 6. W przypadku przesłania na adres Portalu (sigillarium@gmail.com) Utworów w celu ich umieszczenia na Portalu konieczne jest podanie imienia i nazwiska ich autora lub pseudonimu, w celu jego oznaczenia – ze względu na uzasadniony interes prawny Portalu.
 1. Dane podane przez Użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 6, nie dłużej niż jest to określone prawem lub do czasu żądania usunięcia danych.
 1. Portal zapewnia Użytkownikom dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Portal zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności prezentowane na tych stronach. Prosimy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z prezentowaną tam polityką prywatności.


Polityka cookies

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer referencyjny. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć Administratorowi Portalu, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

Google Analytics

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika Portalu w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika Portalu (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w wielu krajach na świecie. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Korzystając z Portalu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. 
 1. Portal informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Ochrona danych

 1. Portal dokłada starań by dane osobowe podane przez Użytkownika były chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. W tym celu stosuje zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i programistyczne.


Obowiązek informacyjny

 1. Polityka prywatności jest na bieżąco przeglądana i w razie potrzeby będzie aktualizowana. Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. Polityka prywatności zapisana w niniejszym dokumencie jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia.
error: Content is protected !!