Rejestr tłoków pieczęci II RP (owalnych) dla władz i instytucji samorządowych


Zawiera informacje o tłokach pieczętnych wytworzonych w Mennicy Państwowej w Warszawie.
Opracowanie powstało na podstawie kwerend wykonanych w wybranych muzeach, archiwach państwowych, a także dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów.

Zgłoś swój tłok pieczętny do tego rejestru, przesyłając jego fotografie i opis (w tym wymiary) na adres sigillarium@gmail.com


Legenda:
Nr tłoka – numer fabryczny tłoka umieszczony na rewersie matrycy
Legenda – dysponent pieczęci
Ø (mm) – średnica tłoka w milimetrach
Rodzaj – typ tłoka: „Wpr.” – tłok do tuszu (wypukłoryty), „Wkr.” – tłok do laku (wklęsłoryty)
Sygn. – sygnatura: „K” – herb Kościesza, „bs.” – brak sygnatury, „bi.” brak informacji
Nr graw. – numer ewidencyjny grawera wykonującego tłok
Obraz nap. – O – orzeł, H – herb
Data wyk. – data wykonania tłoka (ujęta w nawiasie oznacza szacowaną datę)
Uwagi – KP – kolekcja prywatna, PAA – portal aukcyjny, APCH – Archiwum Państwowe w Chełmie, MZCH – Muzeum Ziemi Chełmskiej,


Aktualizacja zestawienia: 21.02.2022 [łącznie 20 szt.]

Lp.Nr tłokaLegenda(mm)RodzajSygn.Nr graw.Obraz nap.Data wyk.Uwagi
1204PUBLICZNA SZKOŁA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO NR 13 W KRAKOWIE35×28Wpr.K3O1937KP
2254ZARZĄD GMINNY W ALEKSANDRII POWIAT ROWIEŃSKI 435×28Wkr.Kbi.O(1937)PAA
3646WYDZIAŁ POWIATOWY W GRAJEWIE 140×32Wpr.K14OKP
4876ZARZĄD GMINY W SKULSKU GMINA SKULSKA WIEŚ POW. KONIŃSKI 135×28Wpr.K8OKP
5885ZARZĄD GMINY W SOSNKOWICZACH POW. DUMINIECKI 135×28Wpr.K16OPAA
6bi.ZARZĄD MIEJSKI W CHEŁMIE40×32Wpr.Kbi.H1938APCH, pokwitowanie odbioru 19.11.1938
7954ZARZĄD MIEJSKI W CHEŁMIE WYDZIEŁ FINANSOWY40×32Wpr.Kbi.H1938APCH, pokwitowanie odbioru 19.11.1938
8955RZEŹNIA MIEJSKA LEK. WET. W CHEŁMIE40×32Wpr.Kbi.H1938APCH, pokwitowanie odbioru 19.11.1938
9956ELEKTROWNIA MIEJSKA W CHEŁMIE40×32Wpr.Kbi.H1938APCH, pokwitowanie odbioru 19.11.1938
10957MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W CHEŁMIE40×32Wpr.Kbi.H1938APCH, pokwitowanie odbioru 19.11.1938
11958ZARZĄD MIEJSKI W CHEŁMIE30×24Wkr.Kbi.H1938APCH, pokwitowanie odbioru 19.11.1938
12959ZARZĄD MIEJSKI W CHEŁMIE25×20Wpr.Kbi.H1938APCH, pokwitowanie odbioru 19.11.1938
131002WYDZIAŁ POWIATOWY W LIPNIE 140×32Wpr.Kbi.O(1938)PAA, 03.02.2016
141021ZARZĄD MIEJSKI W ZŁOCZOWIE 235×28Wpr.bs.2H(1938)KP
152047ZARZĄD GMINY W TROCZYNIE POW. ŁUCK 135×28Wpr.K16OKP
162625PUBL. SZKOŁA DOKSZT. ZAWODOWA W CHEŁMIE35×28Wpr.K10OMZCH
173474ZARZĄD MIEJSKI W RATNIE 135×28Wpr.K10OPAA
183759WYDZIAŁ POWIATOWY WE LWOWIE 225×20Wpr.Kbi.OPAA, 18.06.2019
193966ZARZĄD GMINNY W BRUDZEWIE POWIAT KALISKI 135×28Wpr.Kbi.OPAA, 21.09.2014
204049ZARZĄD GMINNY W KOŹMINKU POWIAT KALISKI 135×28Wpr.Kbi.OKP
error: Content is protected !!