Rejestr tłoków pieczęci z okresu okupacji (1939-1945)


Zbiór tłoków pieczętnych z okresu okupacji wytworzonych w Mennicy Państwowej jest stosunkowo skromny, dlatego na tym etapie trudno stawić nawet jakieś hipotezy odnośnie jego struktury. Aktualnie naszym głównym celem jest pozyskanie informacji o kolejnych tłokach z tego okresu wytworzonych w Mennicy.

Opracowanie powstało na podstawie kwerend wykonanych w wybranych muzeach, archiwach państwowych, a także dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów.

Zgłoś tłok pieczętny do tego rejestru, przesyłając jego fotografie i opis (w tym wymiary) na adres sigillarium@gmail.com


Legenda:
Nr tłoka – numer fabryczny tłoka umieszczony na rewersie matrycy
Legenda – dysponent pieczęci
Ø (mm) – średnica tłoka w milimetrach
Rodzaj – „T” – tłok do tuszu (wypukłoryty), „L” – tłok do laku (wklęsłoryty)
Sygn. – sygnatura: „K” – herb Kościesza, „bs.” – brak sygnatury, „bi.” – brak informacji
Nr graw. – numer ewidencyjny grawera wykonującego tłok
Data wyk. – data wykonania tłoka (ujęta w nawiasie oznacza szacowaną datę)
Uwagi – KP – kolekcja prywatna, PAA – portal aukcyjny


error: Content is protected !!