Zbiory prywatne


     Prezentacja zbiorów prywatnych z punktu widzenia kolekcjonerskiego jest najważniejszą częścią portalu Sigillarium.pl. Wydobywając na światło dzienne z różnych zakamarków, szuflad i pudełek poszczególne tłoki pieczętne możemy dać im nowe życie. Te stosunkowo małe, ale bardzo ciekawe obiekty historyczne, będące często majstersztykiem sztuki grawerskiej i rytowniczej, powinny nie tylko cieszyć ich właścicieli, ale także dawać radość wszystkim pasjonatom i miłośnikom historii oraz służyć szeroko pojętej sfragistyce.

    Zaprezentowane tłoki pieczętne pochodzą z prywatnych kolekcji i zostały udostępnione dzięki uprzejmości ich właścicieli. Pogrupowano je w dwa zbiory. Pierwszy z nich zawiera tłoki z ziem historycznie związanych z państwem polskim, zaś w drugim umieszczono inne tłoki europejskie. W obu zbiorach utworzone zostały dodatkowo dwie oddzielne podgrupy dotyczące statusu dysponenta tłoka pieczętnego. W ten sposób wydzielono tłoki pieczętne, których dysponentami były osoby fizyczne oraz tłoki, które były używane przez osoby prawne. W każdej z przywołanych podgrup został zaproponowany dalszy podział z punktu widzenia miejsca ich wykorzystywania (w tym geograficzno-politycznego), a w przypadku pieczęci urzędów i instytucji oraz pieczęci wojskowych, dodatkowo jeszcze okres ich powstania. Zapewne nie jest to podział doskonały, ale na tym etapie rozwoju galerii spełnia swoje zadanie w zakresie przejrzystości prezentowanych obiektów i łatwości poruszania się po tych zbiorach. Tłoki w poszczególnych podgrupach uszeregowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

    Nie wszystkie wydzielone zespoły pieczęci mają swoją reprezentację, ale liczymy na to, że dzięki Państwa uprzejmości i chęci prezentacji oraz popularyzacji swoich zbiorów, galeria tłoków pieczętnych z każdym miesiącem będzie się poszerzała i poszczególne wyodrębnione przez nas grupy/części będą się wypełniały coraz to ciekawszymi obiektami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

     Osoby zainteresowane skorzystaniem z materiałów publikowanych na portalu Sigillarium.pl, w szczególności z zasobów zbiorów prywatnych, proszone są o kontakt mailowy. Zdjęcia obiektów dla celów naukowych będą udostępniane bezpłatnie. Natomiast w przypadku zdjęć wykorzystywanych dla celów komercyjnych zasady i warunki ich wykorzystania muszą być uzgodnione każdorazowo z Wydawcą portalu.


Galeria zawiera 784 tłoki pieczętne

Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim

[ Łącznie 683 egz.]

I. Tłoki pieczętne osób fizycznych (osobiste)

[206 egz.]

II. Tłoki pieczętne osób prawnych

[477 egz.]


Inne europejskie tłoki pieczętne

[ Łącznie 101 egz. ]

error: Content is protected !!