Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (1945 – 1989)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Stacja P.K.P. wąskotorowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 42 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 157 mm
7b 116 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 41 mm, w tym matryca właściwa 6 mm, mechanizm z ruchomą matrycą umożliwiający ustawianie bieżącej daty – 35 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * P.K.P. *
w półotoku dolnym: ST (acja). ALEKSANDRÓW – KUJ (awski) – WĄSKI
w polu data ostatniego użycia: 15.V. 1952.

10 W owalnym polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, prostokątny otwór z ruchomą matrycą do ustawiania bieżącej daty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 88 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm )
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * PAŃSTWOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w otoku wewnętrznym: * DLA PRACUJĄCYCH * // W CZĘSTOCHOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 144 037

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GDAŃSK
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 70 mm
7b 61,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: * PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ * 1
w polu poniżej obrazu napieczętnego: W GDAŃSKU

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 359 001, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GOŹLICE
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: GOŹLICE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w dywizorach (gwiazdkach) nr 1, na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 268 658, numer grawera 33

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HOŁOWCZYCE
Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 6
7 brak, otwór do jego zamocowania
7a 13 mm
7b 13 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym : * URZĄD STANU CYWILNEGO *
w półotoku dolnym : HOŁOWCZYCE W HOROSZKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 36 606, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KINSZASA (LEOPOLDVILLE)
Ambasada Polska
3a mosiądz/stal
3b
4 okrągła Ø 45 mm, osadzona w stalowym pierścieniu Ø 50 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 24 mm
7b 17 mm, w tym cokół 9,5 mm, śruba zabezpieczająca 11,5 mm
7c 5 mm, matryca scalona ze stopką
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * AMBASADA POLSKA W LEOPOLDVILLE * // 199

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 dolna matryca pieczęci suchej, używana w ambasadzie do 1966 r. (zmiana nazwy z Leopoldville na Kinszasa)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLUKI
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ // W KLUKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 454 367, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONIECPOL
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ * W KONIECPOLU
w półotoku górnym: URZĄD STANU CYWILNEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 305 287, numer grawera 215

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRASNYSTAW
Urząd Miejski
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 74 mm
7b 66 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m//W
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD MIEJSKI W KRASNYMSTAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 373 264, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KROTOSZYN
Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Szkół Powszechnych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 102 mm
7b 43 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA KOM (isja). EGZ (aminacyjna). DLA NAUCZ (ycieli) SZK (ół). POWSZ (echnych). W KROTOSZYNIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LEGNICA
Ministerstwo Przemysłu I Handlu
Szkoła Przysposobienia Przemysłowego Nr 26
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 5
7
7a
7b
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: * MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU // – SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA PRZEMYSŁ. (owego) NR. 26 – W LEGNICY –

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony.. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 32 413, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2LESZNO
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 23 mm, osadzona w stalowym pierścieniu
5 wypukłoryty
6 na rancie pierścienia nr fabryczny 426 041, sygnatura wytwórcy m // W
7 brak, otwór do mocowania do prasy
7a 14 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: • URZĄD GMINY W LESZNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 dolna matryca pieczęci suchej

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBAWKA
Urząd Miasta i Gminy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer ewidencyjny 400 330, numer grawera 73, sygnatura wytwórcy m//W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 73 mm
7b 64,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m//W
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD MIASTA I GMINY W LUBAWCE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIĘDZYCHÓD
Urząd Miejski
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 63 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD MIEJSKI W MIĘDZYCHODZIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 374 723, sygnatura grawerska M. 72.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOSARZEWO BOROWE
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 91 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W NOSARZEWIE BOROWYM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 214 589, numer grawera 26

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 62,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * URZĄD POCZT (towo). TELEKOM (unikacyjny). * 1
w otoku wewnętrznym: NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA NA POMORZU

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 379 534, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY TOMYŚL
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Finansowy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 87 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy M. P.
9a majuskuła
9b
w otoku: * P. (rezydium) P. (owiatowej) R. (ady) N. (arodowej) WYDZIAŁ FINANSOWY * 684
w półotoku dolnym: W NOWYM TOMYŚLU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 310 778, numer grawera 258

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Polskie Koleje Państwowe
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 35 x 25 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: (…) ŁZRiK (…) RCAAD KT E7/3
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 123 mm
7b 118 mm, w tym cokół 31 mm, stanowiący z matrycą jedną całość oraz skuwka 11 mm (Ø 20,5 mm)
7c 5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu: P (olskie) K (oleje) P (aństwowe) // P / 12 // OSTRÓW W (iel) K (o) P (olski) .

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, sześć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik?). Powyżej i poniżej oraz po bokach otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Państwo
3a stal
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy m // W
7 brak, trzpień z otworem do mocowania do prasy
7a 28 mm
7b 16 mm
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 górna matryca pieczęci suchej, z uskokiem w pion umożliwiającym prawidłowe odbicie pieczęci na zdjęciu i kartce dowodu osobistego

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ – JEŻYCE
PORN Wydział Spraw Wewnętrznych
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt owalny z drutu mosiężnego
7a 26 mm
7b 18 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym otoku: * WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH *
w dolnym otoku: PORN Poznań-Jeżyce

10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym liczba 15. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADZIKI DUŻE
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: RADZIKI DUŻE
w dywizorach (gwiazdkach): 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 526

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na odwrocie matrycy liczba 21 pod nią 1936 (rok?) a jeszcze niżej małe „k” odwrócone w kole
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT. (owo) TEL. (ekomunikacyjny)*
w półotoku dolnym: RADZYŃ CHEŁM (iński)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła bez korony, zbliżony wyglądem do orła ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RAWICZ
Powiatowa Komisja Orzekająca d/s Dyscypliny Budżetowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * POWIATOWA KOMISJA ORZEKAJĄCA
w otoku wewnętrznym: * D (o) / S (praw) DYSCYPLINY BUDŻ (etowej) * // W RAWICZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 380 666, numer grawera 550, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RYTWIANY
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: RYTWIANY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w dywizorach (gwiazdkach) numer 2, na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 384 810, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SANDOMIERZ 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 422 265, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZTOWY *
w półotoku dolnym: SANDOMIERZ
w dywizorach (gwiazdkach): 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 384 795, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIANÓW
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 30 mm)
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku (zewnętrznym): * PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ *
w otoku wewnętrznym: POW (iat). KOSZALIŃSKI // W SIENIAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 98 562,

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARA MIŁOSNA
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 7
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 17 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *U (rząd). P (ocztowo). T (elekomunikacyjny). STARA MIŁOSNA

10 W polu, oddzielonym od pola pieczęci obrzeżeniem ciągłym, symbol błyskawicy, na którym położona trąbka pocztowa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 216 141

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZAFARNIA
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce z sygnaturą M//W
7a 91 mm
7b 82 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SZAFARNIA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 337 061, numer grawera 207, sygnatura wytwórcy: m//W, w dywizorach (gwiazdkach) nr 1″

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Biuro Projektów Przemysłu Organicznego PROERG
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer ewidencyjny 147 871
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 57,5 mm
7b 46,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm)
7c 11 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PROERG * // WARSZAWA
w polu: 261

10 W polu pieczęci napis w jednym wierszu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Lotnisko Okęcie
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 25 x 55 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 116,5 mm
7b 111,5 mm, w tym cokół 31 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: WARSZAWA OKĘCIE B // PRZYBYCIE

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, trzynaście obrotowych pierścieni z cyframi. Powyżej i poniżej otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Handlu Zagranicznego – Centralny Inspektorat Standaryzacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 9.
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * MIN (isterstwo). HANDLU ZAGR (anicznego). CENTR (alny). INSP (ektorat) STANDARYZACJI *// 24

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 180 907

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Handlu Zagranicznego – Centralny Inspektorat Standaryzacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęskoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 9
7
7a 92 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 8 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: * MIN (isterstwo). HANDLU ZAGR (anicznego). CENTR (alny). INSP (ektorat). STANDARYZACJI * // 25

10 W polu pieczęci odzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 180 908

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Monopol Spirytusowy – Zakłady w Warszawie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak otwór do jego zamocowania
7a 14 mm
7b
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * PAŃSTW (owy). MONOPOL SPIR (ytusowy).
w półotoku dolnym: ZAKŁADY W WARSZAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony.Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe .
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 19 201 oraz sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA (herb Kościesza i napis częściowo niewybite)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA PRAGA
Stacja kolejowa
3a aluminium
3b drewniany
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 12 mm)
7c 17 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * DYR (ekcja). OKR (ęgowa). KOLEI PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE
w polu: WARSZAWA – // PRAGA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, nazwa stacji kolejowej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Inspektorat Kontroli Gospodarki Drewnem

3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr ewidencyjny 412 631, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 72 mm
7b 63 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: * INSPEKTORAT KONTROLI GOSPODARKI DREWNEM

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 285.
12

Legenda


<
1 kolekcja prywatna
2 WIELKIE RYCHNOWO
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 32
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 6 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT – (owo). TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: WIELKIE RYCHNOWO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 454

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELKIE RYCHNOWO
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT – (owo). TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: WIELKIE RYCHNOWO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 554

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Urząd Rezerw Państwowych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 32
7 brak, otwór do wkręcenia uchwytu
7a 9,5 mm
7b
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD REZERW PAŃSTWOWYCH // * 3 *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 193 383.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZIELEŃ k. KOWALEWA
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 94 mm
7b 82 mm
7c 12 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ZIELEŃ K / KOWAL (ewa).
półotoku dolnym: *

10W polu, oddzielonym od pola pieczęci obrzeżeniem ciągłym, symbol błyskawicy, na którym leży trąbka pocztowa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Kontrola akcyzowa 347
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 12
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 59 mm
7b 45 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 14 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * KONTROL AKCYZOWA * 347

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 43 491, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Państwowa Inspekcja Handlowa Nr 317
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA NR 317

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 233 277, numer grawera 33

Legenda


error: Content is protected !!