Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (1945 – 1989)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Stacja P.K.P. wąskotorowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 42 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 157 mm
7b 116 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 41 mm, w tym matryca właściwa 6 mm, mechanizm z ruchomą matrycą umożliwiający ustawianie bieżącej daty – 35 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * P.K.P. *
w półotoku dolnym: ST (acja). ALEKSANDRÓW – KUJ (awski) – WĄSKI
w polu data ostatniego użycia: 15.V. 1952.

10 W owalnym polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, prostokątny otwór z ruchomą matrycą do ustawiania bieżącej daty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 88 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm )
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * PAŃSTWOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w otoku wewnętrznym: * DLA PRACUJĄCYCH * // W CZĘSTOCHOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 144 037

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GDAŃSK
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 70 mm
7b 61,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: * PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ * 1
w polu poniżej obrazu napieczętnego: W GDAŃSKU

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 359 001, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GOŹLICE
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: GOŹLICE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w dywizorach (gwiazdkach) nr 1, na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 268 658, numer grawera 33

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HOŁOWCZYCE
Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 6
7 brak, otwór do jego zamocowania
7a 13 mm
7b 13 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym : * URZĄD STANU CYWILNEGO *
w półotoku dolnym : HOŁOWCZYCE W HOROSZKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 36 606, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KINSZASA (LEOPOLDVILLE)
Ambasada Polska
3a mosiądz/stal
3b
4 okrągła Ø 45 mm, osadzona w stalowym pierścieniu Ø 50 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 24 mm
7b 17 mm, w tym cokół 9,5 mm, śruba zabezpieczająca 11,5 mm
7c 5 mm, matryca scalona ze stopką
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * AMBASADA POLSKA W LEOPOLDVILLE * // 199

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 dolna matryca pieczęci suchej, używana w ambasadzie do 1966 r. (zmiana nazwy z Leopoldville na Kinszasa)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLUKI
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ // W KLUKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 454 367, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONIECPOL
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ * W KONIECPOLU
w półotoku górnym: URZĄD STANU CYWILNEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 305 287, numer grawera 215

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Państwowy Ośrodek Szkolenia Motorowego
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 36
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 80 mm/td>
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ** PAŃSTW (owy) OŚRODEK SZKOL (enia) MOTOR (owego)* // W KRAKOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 72 445.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRASNYSTAW
Urząd Miejski
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 74 mm
7b 66 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m//W
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD MIEJSKI W KRASNYMSTAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 373 264, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KROTOSZYN
Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Szkół Powszechnych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 102 mm
7b 43 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA KOM (isja). EGZ (aminacyjna). DLA NAUCZ (ycieli) SZK (ół). POWSZ (echnych). W KROTOSZYNIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LEGNICA
Ministerstwo Przemysłu I Handlu
Szkoła Przysposobienia Przemysłowego Nr 26
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 5
7
7a
7b
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: * MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU // – SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA PRZEMYSŁ. (owego) NR. 26 – W LEGNICY –

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony.. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 32 413, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2LESZNO
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 23 mm, osadzona w stalowym pierścieniu
5 wypukłoryty
6 na rancie pierścienia nr fabryczny 426 041, sygnatura wytwórcy m // W
7 brak, otwór do mocowania do prasy
7a 14 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: • URZĄD GMINY W LESZNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 dolna matryca pieczęci suchej

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 ŁOWICZ
Wojewódzki Urząd Telekomunikacji
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 75 mm
7b 66 mm
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * 1 * WOJEWÓDZKI URZĄD TELEKOMUNIKACJI
w otoku wewnętrznym: W SKIERNIEWICACH // Z SIEDZIBĄ W ŁOWICZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 399 456, numer grawera 131, i sygnatura wytwórcy m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Państwowe Liceum Technik Plastycznych
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer inwentarzowy 36 372 i numer grawera 6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 83,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm)
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTW (owe). LIC (eum). TECHNIK PLAST (ycznych). * // W ŁODZI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Państwowe Liceum Technik Plastycznych
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 2
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 17 mm)
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTW (owe). LICEUM TECHNIK PLASTYCZNYCH * // W ŁODZI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 36 371,sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBAWKA
Urząd Miasta i Gminy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer ewidencyjny 400 330, numer grawera 73, sygnatura wytwórcy m//W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 73 mm
7b 64,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m//W
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD MIASTA I GMINY W LUBAWCE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIĘDZYCHÓD
Urząd Miejski
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 63 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD MIEJSKI W MIĘDZYCHODZIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 374 723, sygnatura grawerska M. 72.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOSARZEWO BOROWE
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 91 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W NOSARZEWIE BOROWYM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 214 589, numer grawera 26

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 62,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * URZĄD POCZT (towo). TELEKOM (unikacyjny). * 1
w otoku wewnętrznym: NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA NA POMORZU

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 379 534, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY DZIKÓW
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 32
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W DZIKOWIE NOWYM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 191 721. Numer ten świadczy, że pieczęć została wykonana około 1955 r. Stanowi to dowód, że do tego momentu, pieczęcie o Ø 36 mm były wykonywane z przedwojennych matryc.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY TOMYŚL
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Finansowy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 87 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy M. P.
9a majuskuła
9b
w otoku: * P. (rezydium) P. (owiatowej) R. (ady) N. (arodowej) WYDZIAŁ FINANSOWY * 684
w półotoku dolnym: W NOWYM TOMYŚLU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 310 778, numer grawera 258

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Polskie Koleje Państwowe
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 35 x 25 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: (…) ŁZRiK (…) RCAAD KT E7/3
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 123 mm
7b 118 mm, w tym cokół 31 mm, stanowiący z matrycą jedną całość oraz skuwka 11 mm (Ø 20,5 mm)
7c 5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu: P (olskie) K (oleje) P (aństwowe) // P / 12 // OSTRÓW W (iel) K (o) P (olski) .

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, sześć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik?). Powyżej i poniżej oraz po bokach otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Państwo
3a stal
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy m // W
7 brak, trzpień z otworem do mocowania do prasy
7a 28 mm
7b 16 mm
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 górna matryca pieczęci suchej, z uskokiem w pion umożliwiającym prawidłowe odbicie pieczęci na zdjęciu i kartce dowodu osobistego

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Izba Przemysłowo – Handlowa
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 25 x 21 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 18, numer ewidencyjny 32 755
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 88 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka (7 mm, Ø 16 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: IZBA // PRZEMYSŁOWO – // HANDLOWA // W POZNANIU // 1

10 W polu pieczęci legenda i wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ – JEŻYCE
PORN Wydział Spraw Wewnętrznych
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt owalny z drutu mosiężnego
7a 26 mm
7b 18 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym otoku: * WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH *
w dolnym otoku: PORN Poznań-Jeżyce

10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym liczba 15. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 RACIĄŻ
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Podstawowa dla Pracujących
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6 na rancie nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 90 mm w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * 1 * PAŃSTW (owa) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA PODSTAWOWA
w otoku wewnętrznym: DLA PRACUJĄCYCH // W RACIĄŻU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 113 258

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADZIKI DUŻE
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: RADZIKI DUŻE
w dywizorach (gwiazdkach): 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 526

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na odwrocie matrycy liczba 21 pod nią 1936 (rok?) a jeszcze niżej małe „k” odwrócone w kole
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT. (owo) TEL. (ekomunikacyjny)*
w półotoku dolnym: RADZYŃ CHEŁM (iński)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła bez korony, zbliżony wyglądem do orła ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RAWICZ
Powiatowa Komisja Orzekająca d/s Dyscypliny Budżetowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * POWIATOWA KOMISJA ORZEKAJĄCA
w otoku wewnętrznym: * D (o) / S (praw) DYSCYPLINY BUDŻ (etowej) * // W RAWICZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 380 666, numer grawera 550, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RYTWIANY
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: RYTWIANY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w dywizorach (gwiazdkach) numer 2, na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 384 810, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SANDOMIERZ 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 422 265, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZTOWY *
w półotoku dolnym: SANDOMIERZ
w dywizorach (gwiazdkach): 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 384 795, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 SEJNY
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6 na rancie nr grawera 24
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 90 mm w tym skuwka 7 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
w otoku wewnętrznym: W SEJNACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 200 840

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIANÓW
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 30 mm)
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku (zewnętrznym): * PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ *
w otoku wewnętrznym: POW (iat). KOSZALIŃSKI // W SIENIAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 98 562,

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARA MIŁOSNA
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 7
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 17 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *U (rząd). P (ocztowo). T (elekomunikacyjny). STARA MIŁOSNA

10 W polu, oddzielonym od pola pieczęci obrzeżeniem ciągłym, symbol błyskawicy, na którym położona trąbka pocztowa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 216 141

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARY DZIKÓW
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 24
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W DZIKOWIE STARYM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 179 565.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZAFARNIA
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce z sygnaturą M//W
7a 91 mm
7b 82 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SZAFARNIA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 337 061, numer grawera 207, sygnatura wytwórcy: m//W, w dywizorach (gwiazdkach) nr 1″

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Biuro Projektów Przemysłu Organicznego PROERG
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer ewidencyjny 147 871
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 57,5 mm
7b 46,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm)
7c 11 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PROERG * // WARSZAWA
w polu: 261

10 W polu pieczęci napis w jednym wierszu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Inspektorat Kontroli Gospodarki Drewnem

3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr ewidencyjny 412 631, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 72 mm
7b 63 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: * INSPEKTORAT KONTROLI GOSPODARKI DREWNEM

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 285.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Lotnisko Okęcie
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 25 x 55 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 116,5 mm
7b 111,5 mm, w tym cokół 31 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: WARSZAWA OKĘCIE B // PRZYBYCIE

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, trzynaście obrotowych pierścieni z cyframi. Powyżej i poniżej otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Handlu Zagranicznego – Centralny Inspektorat Standaryzacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 9.
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * MIN (isterstwo). HANDLU ZAGR (anicznego). CENTR (alny). INSP (ektorat) STANDARYZACJI *// 24

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 180 907

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Handlu Zagranicznego – Centralny Inspektorat Standaryzacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęskoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 9
7
7a 92 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 8 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: * MIN (isterstwo). HANDLU ZAGR (anicznego). CENTR (alny). INSP (ektorat). STANDARYZACJI * // 25

10 W polu pieczęci odzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 180 908

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Monopol Spirytusowy – Zakłady w Warszawie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak otwór do jego zamocowania
7a 14 mm
7b
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * PAŃSTW (owy). MONOPOL SPIR (ytusowy).
w półotoku dolnym: ZAKŁADY W WARSZAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony.Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe .
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 19 201 oraz sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA (herb Kościesza i napis częściowo niewybite)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA PRAGA
Stacja kolejowa
3a aluminium
3b drewniany
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 12 mm)
7c 17 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * DYR (ekcja). OKR (ęgowa). KOLEI PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE
w polu: WARSZAWA – // PRAGA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, nazwa stacji kolejowej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Urząd Dzielnicowy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD DZIELNICOWY WARSZAWA – WOLA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 464 117 (najwyższy znany numer pieczęci w PRL), nr grawera 129 i sygnatura wytwórcy m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Urząd Dzielnicowy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD DZIELNICOWY WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 463 956, nr grawera 129 i sygnatura wytwórcy m//W

Legenda


<
1 kolekcja prywatna
2 WIELKIE RYCHNOWO
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 32
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 6 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT – (owo). TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: WIELKIE RYCHNOWO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 454

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELKIE RYCHNOWO
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT – (owo). TEL (ekomunikacyjny).*
w półotoku dolnym: WIELKIE RYCHNOWO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 60 554

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Urząd Rezerw Państwowych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 32
7 brak, otwór do wkręcenia uchwytu
7a 9,5 mm
7b
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD REZERW PAŃSTWOWYCH // * 3 *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 193 383.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZIELEŃ k. KOWALEWA
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 94 mm
7b 82 mm
7c 12 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ZIELEŃ K / KOWAL (ewa).
półotoku dolnym: *

10W polu, oddzielonym od pola pieczęci obrzeżeniem ciągłym, symbol błyskawicy, na którym leży trąbka pocztowa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZŁOTÓW
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W ZŁOTOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 268 761 i numer grawera 19.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Kontrola akcyzowa 347
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 12
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 59 mm
7b 45 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 14 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * KONTROL AKCYZOWA * 347

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 43 491, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Państwowa Inspekcja Handlowa Nr 317
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA NR 317

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 233 277, numer grawera 33

Legenda


error: Content is protected !!