Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (1945 – 1989)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 GDAŃSK
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 70 mm
7b 61,5 mm
7c 8,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: * PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ * 1
w polu poniżej obrazu napieczętnego: W GDAŃSKU

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 359 001, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy m // W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONIECPOL
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ * W KONIECPOLU
w półotoku górnym: URZĄD STANU CYWILNEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 305 287, numer grawera 215

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LEGNICA
Ministerstwo Przemysłu I Handlu
Szkoła Przysposobienia Przemysłowego Nr 26
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 5
7
7a
7b
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: * MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU // – SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA PRZEMYSŁ. (owego) NR. 26 – W LEGNICY –

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony.. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 32 413, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIĘDZYCHÓD
Urząd Miejski
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 63 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD MIEJSKI W MIĘDZYCHODZIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 374 723, sygnatura grawerska M. 72.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY TOMYŚL
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Finansowy
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 87 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik wytwórcy M. P.
9a majuskuła
9b
w otoku: * P. (rezydium) P. (owiatowej) R. (ady) N. (arodowej) WYDZIAŁ FINANSOWY * 684
w półotoku dolnym: W NOWYM TOMYŚLU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 310 778, numer grawera 258

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na odwrocie matrycy liczba 21 pod nią 1936 (rok?) a jeszcze niżej małe „k” odwrócone w kole
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT. (owo) TEL. (ekomunikacyjny)*
w półotoku dolnym: RADZYŃ CHEŁM (iński)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła bez korony, zbliżony wyglądem do orła ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Handlu Zagranicznego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie numer grawera 9.
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * MIN. (isterstwo) HANDLU ZAGR. (anicznego) CENTR. (alny) INSP. (ektorat) STANDARYZACJI * 24

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 180 907

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Inspektorat Kontroli Gospodarki Drewnem

3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr ewidencyjny 412 631, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 72 mm
7b 63 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: * INSPEKTORAT KONTROLI GOSPODARKI DREWNEM

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Kontrola akcyzowa 347
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 12
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 59 mm
7b 45 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 14 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * KONTROL AKCYZOWA * 347

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 43 491, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Państwowa Inspekcja Handlowa Nr 317
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA NR 317

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 305 287, numer grawera 215

Legenda


error: Content is protected !!