Formularz opisu tłoka pieczętnego


1 właściciel, sygnatura
2 DYSPONENT TYPARIUSZA
3a materiał matrycy materiał tłoka
3b materiał uchwytu
4 kształt i wymiary matrycy tłoka (w milimetrach)
5 typ rytu matrycy tłoka
6 informacje dotyczące krawędzi matrycy tłoka
7 kształt i wymiary uchwytu tłoka (w milimetrach), w tym: kształt i wymiary tłoka
7a wysokość całkowita
7b wysokość uchwytu, w tym skuwki
7c wysokość matrycy
8 informacje dotyczące oznaczeń na uchwycie tłoka lub (i) do niego dołączonych
9a forma legendy Legenda opracowana na podstawie wytycznych ogłoszonych w: Projet de règles pour l’établissement de notices descriptives de sceaux, w: Folia Caesaraugustana, vol. 1: Diplomatica et Sigillographica. Travaux préliminaires de la Commission internationale de diplomatique et de la Commission internationale de sigillographie pour une normalisation des éditions internationales des éditions de documents et un Vocabulaire internationale de la diplomatique et de la sigillographie, Zaragoza 1984, Institución „Fernando el Católico”, s. 95-109.
9b treść legendy

TREŚĆ LEGENDY
( ) kursywa w nawiasach okrągłych – rozwiązanie skrótów
(…) trzy kropki w nawiasach okrągłych – skróty niemożliwe do rozwiązania
[ ] w nawiasach kwadratowych – rekonstruowane fragmenty uszkodzonego napisu
/ – człony napisu przedzielone elementami obrazu pieczęci
// – zmianę wersu lub kierunku tekstu oznaczono dwoma ukośnikami
* ▪ : • znaki graficzne – dywizory – przerywniki między wyrazami (tam, gdzie to koniczne, opisane słownie)
10 opis wyobrażenia napieczętnego
11 literatura (w tym także ważniejsze wzmianki), publikowane reprodukcje
12 uwagi

Źródło: Pr. zb. pod red. Piora Pokory przy współpracy Marcina Hlebionka: Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu,
Poznań 2015, Wstęp / XVII.

error: Content is protected !!