Rejestry tłoków pieczęci II RP (1928-1939)


Analizując zbiory tłoków pieczętnych wytworzonych przez Mennicę w okresie II RP zgromadzone m.in. w archiwach, muzeach oraz prywatnych kolekcjach, zauważyliśmy pewne fakty i prawidłowości, w oparciu o które doszliśmy do następujących wniosków:

  1. Mennica w tamtym okresie musiała prowadzić równolegle co najmniej trzy różne rejestry dotyczące wytwarzanych tłoków pieczętnych:
   • tłoków okrągłych – dla władz i urzędów państwowych,
   • tloków ośmiokątnych – dla instytucji państwowych,
   • tłoków owalnych – dla władz i urzędów samorządowych.
  2. Na rynku kolekcjonerskim spotka się tłoki pieczętne państwowe i samorządowe z wizerunekiem orła w koronie, ustalonym dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., według identycznego menniczego wzoru, jednak bez sygnatury Mennicy Państwowej. Niektóre z nich posiadają numer inwentarzowy oraz numer grawera na rancie matrycy, a inne nie posiadają takich oznaczeń. Dlatego w oparciu o zgromadzoną dotychczas wiedzę wydaje się, że należy je traktować jako tzw. półprodukty wykonane przez Mennicę (wybity orzeł), ale finalnie dokończone przez prywatnych grawerów spoza Mennicy. Dlatego na tym etapie budowy rejestrów tłoki te zostały w nich uwzględnione z zaznaczeniem braku sygnatury Mennicy.

  3. Sumując znane najwyższe numery inwentarzowe tłoków pieczetnych z sygnaturą Mennicy z poszczególnych grup, tj. okrągłych – 58 857, ośmiokątnych – 1 183, i owalnych – 4 049, można stwierdzić, ze w okresie II RP (1928 – 1939) w Mennicy powstało co najmniej 64 089 tłoków pieczętnych wykonanych z metalu (bez uwzględniania półproduktów, tj. tłoków z wybitym tylko orłem).


Przejdź do:


error: Content is protected !!