Tłoki pieczętne


Zobacz – > Zapraszamy do wymiany kolekcjonerskiej
Zaprezentowane poniżej tłoki pieczętne są oferowane do wymiany.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: sigillarium@gmail.com


Il. 1. C. K. Urząd Podatkowy
w Niemirowie.

Il. 2. Rada szkolna miejscowa
w Hucie Lubyckiej.

Il. 3. C. K. Nadzór rzek Nr 8
w Gawłuszowicach.

Il. 4. P. K. P. Stacja Kotlin.


Il. 5. Starostwo Powitowe Płońskie, Powiatowy lekarz weterynarii.

Il. 6. Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Centralna Inspekcja Standaryzacji.

Il. 7. Kościół parafialny w Trzyńcu.

Il. 8. Cerkiew św. Jerzego w Mławie.


error: Content is protected !!