Varia


Zobacz – > Zapraszamy do wymiany kolekcjonerskiej
Zaprezentowane poniżej przedmioty są oferowane do wymiany za tłoki pieczętne.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: sigillarium@gmail.com


Il. 1. Orzeł pruski
(II poł. XIX w.)

Il. 2. Orzeł austriacki
(pocz. XX w.)

Il. 3. Orzeł pruski
(Republika Weimarska)

Il. 4. Orzeł pruskich grenadierów
(XIX / XX w.)


Il. 5. Orzeł rosyjski
(I poł. XIX w.)

Il. 6. Orzeł rosyjski
(poł. XIX w.)

Il. 7. Czako austriackiej artylerii
(XIX / XX w., rekonstrukcja; oryginalny orzeł i bączek)

Il. 8. Naramienniki pruskie
(pocz. XX w.)


Il. 9. Naramiennik pruski
(pocz. XX w.)

Il. 10. Epolet pruski
(koniec XIX w.)

Il. 11. Gwiazda pruskiego związku kombatantów we Wrocławiu
(II poł. XIX w.)

Il. 12. Orzeł pruski
(II poł. XIX w.)


Il. 13. Cyfra 6 z rosyjskiej
ładownicy (II poł. XIX w.)

Il. 14. Naramiennik brytyjski
(II poł. XIX w.)

Il. 15. Płomień rosyjski
z ładownicy (I poł. XIX w.)

Il 16. Płomień francuski z ładownicy
(okres napoleoński)


Il. 17. Płomień francuski z ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 18. Płomień rosyjski z ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 19. Gwiazda hiszpańskiej jazdy
z ładownicy (okres napoleoński)

Il. 20. Płomień francuski z ładownicy
(okres napoleoński)


Il. 21. Trąbka – emblemat
z francuskiej ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 22. Trąbka emblemat
z francuskiej ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 23. Cyfra 4 z francuskiej ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 24. Dwa płomienie pruskie
z ładownic (przełom XVIII/XIX w.)


error: Content is protected !!