Varia


Zobacz – > Zapraszamy do wymiany kolekcjonerskiej
Zaprezentowane poniżej przedmioty są oferowane do wymiany za tłoki pieczętne.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: sigillarium@gmail.com


Il. 1. Gwiazda SUUM CUIQUE – nakładka na orła grenadierskiego, 68 x 68 mm,
Prusy (XIX / XX w.)

Il. 2. Gwiazda SUUM CUIQUE,
79 x 79 mm,
Prusy (XIX / XX w.)

Il. 3. Gwiazda SUUM CUIQUE,
78 x 78 mm,
Prusy (XIX / XX w.)

Il. 4. Gwiazda GOTT EHRE VATERLAND, 55 x 55 mm,
Prusy (XIX / XX w.)

Il. 5. Orzeł pruski (II poł. XIX w.)

Il. 6. Orzeł austriacki
(pocz. XX w.)

Il. 7. Orzeł pruski
(Republika Weimarska)

Il. 8. Orzeł pruski
(Republika Weimarska)

Il. 9. Orzeł pruski
(XIX / XX w.)

Il. 10. Orzeł pruski
(XIX /XX w.)

Il. 11. Orzeł pruski
(XIX / XX w.

Il. 12. Orzeł austriacki
(II poł. XIX w.)

Il. 13. Orzeł rosyjski
(I poł. XIX w.)

Il. 14. Orzeł rosyjski
(poł. XIX w.)

Il. 15. Czako austriackiej artylerii
(XIX / XX w., rekonstrukcja; oryginalny orzeł i bączek)

Il. 16. Naramienniki pruskie
(pocz. XX w.)

Il. 17. Naramiennik pruski
(pocz. XX w.)

Il. 18. Epolet pruski
(koniec XIX w.)

Il. 19. Gwiazda pruskiego związku kombatantów we Wrocławiu
(II poł. XIX w.)

Il. 20. Orzeł niemiecki
(1920-1928)

Il. 21. Cyfra 6 z rosyjskiej
ładownicy (II poł. XIX w.)

Il. 22. Krzyż św. Niny
(Rosja carska, II poł. XIX w.)

Il. 23. Płomień francuski z ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 24. Płomień francuski z ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 25. Cyfra 4 z francuskiej ładownicy
(okres napoleoński)

Il. 26. Dwa płomienie pruskie
z ładownic (przełom XVIII/XIX w.)

error: Content is protected !!