Dokumenty


Zobacz – > Zapraszamy do wymiany kolekcjonerskiej
Zaprezentowane poniżej dokumenty są oferowane do wymiany za tłoki pieczętne.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: sigillarium@gmail.com


Poz. 1 . Zbiór 4 listów dotyczących pułkownika Władysława Cichorskiego (Organizatora Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym 1863) oraz jego rodziny.

List 1.
Napisany przez Stefanię Cichorską (żonę pułkownika) do niezidentyfikowanej Pani Pułkownikowej. Zawiera m.in. informacje o ucieczce Władysława Cichorskiego z więzienia w Chełmnie (dzięki pomocy żony), a także opis przedostania się rodziny do Szwajcarii przez Drezno przy wsparciu księżnej Kamili Czetwertyńskiej.

List 2.
Napisany przez Stefanię Cichorską (żonę pułkownika) 17 września 1865 r. w Zurichu do niezydentyfikowanej Pani Pułkownikowej. Opisuje polskie środowisko w Szwajcarii oraz trudy emigracyjnego życia.

List 3.
Napisany przez Karola Wyrwa w 1877 r. (rok po śmierci Władysława Cichorskiego) prawdopodobnie do Stafanii Cichorskiej, dotyczący uregulowań hipotecznych.
List 4.
Napisany przez nieznaną osobę. Dotyczy rozważań filozoficznych.

Zobacz – > pełna treść listu 4

Poz. 2. Przepustka wystawiona dla Mieczysława Heroda, kaprala w dyonie artylerii Brygady Karpackiej, w celu wyjazdu do Tel-Aviv (17 VIII 1940).
Na fotografiach awers i rewers dokumentu.

Poz. 3. Zaświadczenie wystawione przez Dowództwo Okręgu Korpusu Nr 5 w Krakowie w dniu 6 VII 1937 dla kpt. dypl. Wincentego Ściegiennego (późniejszego podpułkownika dyplomowanego Wojska Polskiego, cichociemnego).

Poz. 4. Legitymacja nr 2882 do Odznaki Pamiątkowej Federacji P. Z. O. O. (Polskiego Związku Obrońców Ojczyzny), Warszawa 1 XI 1930.

Poz. 5. Legitymacja pracownika Banku Gospodarstwa Krajowego, Kołomyja 31 XII 1935.

Poz. 6. Książeczka wkładkowa Banku Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem, Lwów 1916.

Poz. 7. Książeczka wkładkowa Banku Przemysłowego dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem, Lwów 1918.

error: Content is protected !!