Rejestr tłoków pieczęci II RP (ośmiokątnych) dla instytucji państwowych


Zawiera informacje o tłokach pieczęci wytworzonych w Mennicy Państwowej w Warszawie.
Opracowanie powstało na podstawie kwerend wykonanych w wybranych muzeach, archiwach państwowych, a także dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów.

Zgłoś swój tłok pieczęci do tego rejestru, przesyłając jego fotografie i opis (w tym wymiary) na adres sigillarium@gmail.com


Legenda:
Nr tłoka – numer fabryczny tłoka umieszczony na rewersie matrycy
Legenda – dysponent pieczęci
(mm) – wymiary tłoka w milimetrach
Rodzaj – typ tłoka: „Wpr.” – tłok do tuszu (wypukłoryty), „Wkr.” – tłok do laku (wklęsłoryty)
Sygn. – sygnatura: „K” – herb Kościesza, „bs.” – brak sygnatury, „bi.” brak informacji
Nr graw. – numer ewidencyjny grawera wykonującego tłok
Data wyk. – data wykonania tłoka (ujęta w nawiasie oznacza szacowaną datę)
Uwagi – KP – kolekcja prywatna, PAA – portal aukcyjny


Aktualizacja zestawienia: 6.02.2022 [łącznie 4 szt.]

Lp.Nr tłokaLegenda(mm)RodzajSygn.Nr graw.Data wyk.Uwagi
1.285UBEZP. SPOŁ. W BRZEŻANACH 130 x 24Wkr.Kbi.po 1933PAA, 5.11.2021
2.299UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA W JAROSŁAWIU 130 x 24Wkr.Kbi.po 1933PAA, 19.04.2018
3.361ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W KRAKOWIE30 x 24Wkr.Kbs.po 1934KP
4.1183UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA W TARNOBRZEGU40 x 32Wpr.K10po 1934KP
error: Content is protected !!