Pieczęcie urzędów i instytucji samorządowych – okupacyjnych (X 1939 – 1945)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Zarząd Miejski w m. Warszawie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na którym przymocowana tabliczka wytwórcy
7a 92 mm
7b 81,5 mm, w tym skuwka 5 mm
7c 9,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku : ZARZĄD MIEJSKI W M. WARSZAWIE

10 W polu pieczęci oddzielonym od legendy obrzeżeniem ciągłym, godło warszawy wg. wzoru z 1938 r. – syrena trzymająca nad głową w prawej ręce szablę, a w lewej tarczę, powyżej szabli zamknięta korona królewska. Z prawej strony syreny nr. 55. Na zewnątrz wokół pola legendy obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca Roman Roch Kowalski, Warszawa, ul. Leszno 23, pieczęć używana w latach 1939-1944

Legenda


error: Content is protected !!