Pieczęcie cechowe (w tym zgromadzenia starszych)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BIEŻUŃ
Urząd Starszych Zgromadzenia Tkaczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 91 mm
7b 83 mm, bez skuwki
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD STAR (szych): ZGROM (adzenia): TKACZY
w polu (poniżej obrazu napieczętnego): BIEŻUŃ

10 W polu pieczęci czółenka tkackie w rozstrój na opak, z każdego z nich wysuwa się nić. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BOGORIA
Urząd Starszych Zgromadzenia Tkaczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, pęknięty u podstawy
7a 87 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STAR (szych): ZGROM (adzenia): TKACZY
w polu (poniżej obrazu napieczętnego): BOGORYA

10 W polu pieczęci czółenka tkackie w rozstrój na opak, z każdego z nich wysuwa się nić. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BYDGOSZCZ
Cech kapeluszników
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 66 mm
7b 63 mm, w tym stopka 13 mm (Ø 36 mm), rękojeść 50 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu tabliczka wytwórcy: Zawadzki Bydgoszcz Tel. 3070
9a majuskuła,minuskuła
9b
w otoku: CECH KAPELUSZNICZY ***
w polu: w BYDGOSZCZY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, nazwa miejscowości, Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHOJNA
Cech tokarzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 płaski o trapezoidalnym zakończeniu z otworem
7a 30 mm
7b 24 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DES · HANDTWERCK D (er) DRESELER · ZV KÖNIGSBERG · IN
w polu: · DER · NEV · / MARCK ·

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem łańcuszkowym, kołowrotek do przędzy, ponad nim niezidentyfikowane naczynie (bukłak, butla?). Po bokach rozdzielona data 16 / 92. W górnym półokręgu, rozdzielony wyobrażeniem dwóch skrzyżowanych noży tokarskich?, napis (odnośnik do geograficznego położenia miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHORZELE
Urząd Starszych Zgromadzenia Kunsztu Szewskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 110 mm
7b 105,5 mm
7c 4,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD STAR (szych): ZGRO (madzenia): KONSTU SZEWIECKIEGO.
w polu: MIASTO CHORZELLE.

10 W polu pieczęci, tarcza renesansowa z butem o długiej cholewie. Nad tarczą korona otwarta o pięciu fleuronach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ELBLĄG
Cech bednarzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 40 mm, stanowiąca z uchwytem jedną całość
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony zakończony kulistą gałką Ø 49 mm
7a 107 mm
7b 92 mm
7c 15 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIEGIEL DES WERCKS DER BÖTTIGER IN ELBING
w polu: 1608

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, renesansowy kartusz, w nim narzędzia bednarskie: skrobak w rozwarciu cyrkla ostrzami w dół. Po prawej stronie cyrkla topór a po lewej pobijak. Nad kartuszem data, po bokach, w połowie dwie rozetki. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 na określenie „bednarza” w jęz. niemieckim, w zależności od regionu, używało się różnych słów: Böttcher, Böttiger, Böttner, Büttner, Schäffler, Scheffle, Küfner, Küffner, Kübler, Kuper, Küper.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GDAŃSK
Cech malarzy i lakierników
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: MALER U (nd): LACKIRER / INNUNG IN DANZIG.
w polu: 16 / 12

10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej nowego typu trzy tarcze (2,1). Powyżej hełm z koroną i labrami. W klejnocie pomiędzy porożami półpostać kobiety bez szat z rozpostartymi ramionami i opaską na oczach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Górna matryca pieczęci suchej.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Cech pasamonników
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 42 mm, stanowiąca z uchwytem jedną całość
5 wklęsłoryty
6 na krawędzi matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt w formie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej z otworem w górnej części
7a 42 mm
7b 33,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *DER POSAMANDTIRER H (and) WARKCHS SIGEL IN G(ross) GLOGV

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, narzędzia pasamonników: tarcza kratkowana (rama do wyplatania taśm?), powyżej sznur z węzłami i chwostami po sześć z każdej strony, w klejnocie koło paleczne, nad nim nożyce postrzygackie ostrzami w dół pomiędzy dwoma czółenkami tkackimi. Po prawej i lewej osadzone na drzewcach szyldy cechowe wykonane z czterech taśm przeplecionych dwoma poprzeczkami (listwami) i zakończone renesansową tarczą, pod każdym z nich pełne koło o 11 zębach z otworem pośrodku. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie, ciągłe i wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOWNO
Urząd Starszych Zgromadzenia Szewców
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 12 mm ( Ø 14 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STAR (szych): ZGROM (adzenia): SZEWCÓW
w polu: GŁOWNO

10 W polu pieczęci but z wysoką cholewą i ostrogą, po prawej but z półcholewą zwrócony w lewo, po lewej trzewik. Poniżej napis (nazwa miejscowości). Na zewnętrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁUBCZYCE
Cech blacharzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony, w formie tralki, zakończony walcem z poziomymi nacięciami
7a 65 mm
7b 61 mm, w tym cokół 8 mm, rękojeść 53 mm i stanowiące z matrycą jedną całość
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KLEMPNER INNUNG ZU LEOBSCHUTZ 1855

10W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, na skrzyżowanych młotkach blacharskich (lutowniczych) oparty rozwarty cyrkiel ostrzami w dół, wewnątrz niego sześcioboczna latarnie z półokrągłym zwieńczeniem. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JAROCIN
Cech szewców
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 21 mm
7b 15 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIEG (el). DER SCHUHMACHER INNUNG + // ZU JAROCIN.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, but o długiej cholewie z ostrogą. Powyżej korona otwarta o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JELENIA GÓRA
Cech rymarzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt o formie tralki, stanowiący z matrycą jednolitą całość
7a 42 mm
7b 37 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: S (iegel): DES. LIEBLICHEN HANDWERCKS. DER. RIMER. IN. HIRSCHBERG:

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, w kartuszu o renesansowym wykroju udzienica. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOZIENICE
Urzą Starszych Zgromadzenia Krawieckiego
3a stal
3b drewno
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 97 mm,w tym skuwka 14 mm ( Ø 20 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD STARSZYCH ZGROMADZENIA KRAWIECKIEGO
w polu: MIASTA KO // ZIENICE // 1818

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, rozwarte nożyce krawieckie ostrzami ku górze, podtrzymywane przez dwa wspięte lwy stojące na belce. Nad rozwarciem nożyc otwarta korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁOBŻENICA
Cech rzeźników
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 115,5 mm
7b 112,5 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ؞ FLEISCHER GEWRCK SIG (el): ZUR STADT LOBSENZ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, tarcza na postumencie. Na tarczy głowa wołu, poniżej dwa skrzyżowane topory, powyżej stalka do ostrzenia noży. Po obu stronach tarczy festony, pod tarczą sznurowe elementy roślinne. Nad tarczą korona otwarta o pięciu fleuronach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁOWICZ
Cech piekarzy
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o formie odwróconego stożka
7a 80 mm
7b 77 mm, w tym stopka 22 mm, cokół 4,5 mm, stanowiące z uchwytem jednolitą całość
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: CECH PIEKARZY
w półotoku dolnym: • W ŁOWICZU •

10 W polu pieczęci dzielonym w pas, w polu górnym oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, dwa precle, każdy w słup, podtrzymywane przez dwa wspięte lwy stojące na belce. Pole dolne puste. Na zewnątrz, wokół pola legendy podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MALBORK
Cech stelmachów i kołodziejów
3a miedź
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony, ozdobnie karbowany, rekonstrukcja
7a 98 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 14,5 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • S (iegel) • DER • SCHIR (rmacher) • VND • RADEMACHER • ZV • MARIENBVRK

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wóz z kołami o sześciu szprychach. Poniżej … (nierozpoznane narzędzie). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 na skuwce data 1573

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MASZEWO (MASSOW)
Cech meblarzy (stolarzy)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwy toczony o kulistej gałce
7a 117 mm
7b 114 mm
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: DAS AMBT DER DRESSLER IN MASSOU 1724

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem: ciągłym i wieńcowym, skrobak, na nim skrzyżowane dwa noże tokarskie dwóch typów, na nich cyrkiel tokarski (traserski) ostrzami ku górze i pierścień prowadzący znacznika traserskiego. Powyżej niezidentyfikowane narzędzie. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie: ciągłe i sznurowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OLSZTYNEK
Cech stelmachów i kołodziei
3a mosiądz
3b
4 owalna 38 x 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 35 mm
7b 32 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SI (egiel) DER STAL UND RAD (e) MACHER GEWERK IN HOHENSTEIN DES
w polu: 17 – 53

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, pudło karety z trzema oknami i jednym schodkiem,z przodu pudła duże koło z ośmioma szprychami, z tyłu mniejsze z sześcioma szprychami. Po bokach pudła data Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PARZĘCZEW
Urząd Starszych Zgromadzenia Szewców
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 12 mm ( Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STAR (szych): ZGROM (adzenia): SZEWCOW
w polu: PARZĘCZEW

10 W polu pieczęci but z wysoką cholewą i ostrogą, po prawej but z półcholewą zwrócony w lewo, po lewej trzewik. Poniżej napis (nazwa miejscowości). Na zewnętrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Gospoda szewczykowska
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 109,5 mm
7b 104,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PIECZĘC SZEWCZYKOWSKIEY GOSPODY PŁOCKI (ej)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza typu francuskiego dzielona w pas, w polu pierwszym dwa trzewiki zwrócone do siebie cholewkami, w polu drugim dwa buty z długimi cholewami zwrócone czubami w lewą stronę. Nad tarczą korona otwarta o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Całość wyobrażenia ujęta w dwa skrzyżowane poniżej liście palmowe, spięte trzema pierścieniami w słup. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZEMKÓW
Cech łączny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 121 mm
7b 116,5 mm, w tym cokół 15 mm, skuwka 23 mm (Ø 27 mm)
7c 4,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: : PRIMBKENAV : 1734
w polu: CR // G / K

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, dwa skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz. Na nich młotek kowalski w pas. Powyżej podkowa barkiem ku górze skrzyżowana z cęgami kowalskimi i młotkiem ciesielskim. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RZESZÓW
Cech Piekarzy, Młynarzy, Cukierników i Piernikarzy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 45 x 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 83,5 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 8 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 8 mm (Ø 12 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: CECH PIEKARZY MŁYNARZY CUKIERNIKÓW i PIERNIKARZY
w polu: w RZESZOWIE

10 W polu pieczęci, tarcza angielska z preclem pośrodku, po bokach dwa wspięte lwy, stojące na gałązka laurowych. Nad tarczą korona otwarta o pięciu pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIERADZ
Urząd Starszych Zgromadzenia Murarzy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106,5 mm
7b 98,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STARSZYCH ZGROMADZENIA MULARZY
w polu: w SIERADZU // 1832.R.

10 W polu pieczęci narzędzia murarskie: cyrkiel ostrzami ku górze, pomiędzy którymi młotek murarski, po lewej poziomnica murarska, kielnia i węgielnica prostokątna. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SŁUPSK
Cech krawców
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 77 mm
7b 74,5 mm, w tym stopka 14 mm
7c 2,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: CECH KRAWCÓW // * w Słupsku *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, rozwarte nożyce krawieckie ostrzami ku górze, przeplecione taśmą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZEGOM
Cech kowali
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła 32 Ø mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: SCHOLTZ
7 uchwyt spłaszczony o formie prostokąta (stykającego się z matrycą dłuższym bokiem) z otworem pośrodku (bliżej górnej krawędzi uchwytu), brak drewnianej rękojeści
7a 35 mm
7b 28 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: SCHMIEDE – INNUNG
w półotoku dolnym: ZU STRIEGAU 1883.

10 W polu pieczęci na tarczy podkowa barkiem ku górze, między jej ocelami młotek, nad podkową strug do kopyt, poniżej pilnik. Ponad tarczą półpostać anioła z rozpostartymi skrzydłami, podtrzymującego oburącz tarczę. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZADEK
Urząd Starszych Zgromadzenia Kunsztu Stolarskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 78 mm
7b 75 mm, bez skuwki
7c 2-3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD STARSZYCH ZGROMADZENIA KUNSZTU STOLARSKI (ego)
w polu poniżej obrazu napieczętnego: MIAS: (ta) SZADKU // OBWOD (u) SIERAD (zkiego) // WOJE: (wództwa) KALIS: (kiego) // 1819

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach oraz narzędzia stolarskie: rozwarty cyrkiel ostrzami w dół skrzyżowany z węgielnicą prostokątną i dwoma podłużnymi niezidentyfikowanymi narzędziami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZCZERCÓW
Zgromadzenie Rzemieślnicze Kowalskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryta
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 26 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: GUBERNIA KALISKA: M (iasta).SZCZERCOW // KOWALSKIE
w polu: ZGROMADZENIE : // RZEMIESLNICZE

10 W polu pieczęci narzędzia kowalskie: cęgi, po prawej podkowa, po lewej młotek. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TOMASZÓW MAZOWIECKI
Zgromadzenie Czeladzi Ślusarskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony zakończony o spłaszczonej gałce
7a 69 mm
7b 66 mm, bez skuwki
7c 3 mm
8 na uchwycie w dolnej części znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: ZGROMADZENIA CZELAD. (zi) SZLUSARSKIE
w półotoku dolnym: M. TOMASZOWA

10 W polu pieczęci dwa skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz, pośrodku młotek w pion, pod nim trójkątna kłódka Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Cech blacharzy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 31,5 mm x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 spłaszczony, ozdobny uchwyt z uciętym zakończeniem
7a 23 mm
7b 18 mm
7c 2,5 – 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DAS SIGLL: DER: KLEMPNER IN WARSCHAU

10 W polu pieczęci rama okienna zwieńczona łukiem, pośrodku lampa prostokątna o czterech polach ze spadzistym nakryciem zakończonym kulką i uchwytem w formie pojedynczego pierścienia. U podstawy lampy trzy kule. Po obu stronach ramy i poniżej elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe i wieńcowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻAGAŃ (SAGEN)
Czeladnicy cechu kuśnierzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, płaski trzpień w kształcie odwróconego trapezu z otworem do jego nabicia
7a 27 mm
7b 19,5 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: · : SIGILL · DER · KIRSCHNER · GESELLEN · ZVM : SAGEN : ·
w polu: 1546

10
W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, tarcza dwudzielna w skos. W polu pierwszym ptak w prawo, trzymający w dziobie pióro. W polu drugim błam z futer gronostajowych. Po bokach tarczy dwie rozety i rozdzielona data: 15/46. Tarczę podtrzymuje z góry półpostać skrzydlatego anioła. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie wieńcowe i ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻAGAŃ ?
Czeladnicy cechu kuśnierzy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień w kształcie prostopadłościanu do jego nabicia
7a 28,5 mm
7b 20,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * * DER * KVRCHNER * GESELLN * SIGEL * *
w polu: 1466

10
W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem wieńcowym, tarcza z błamem z futer gronostajowych na kartuszu barokowym. Po bokach tarczy rozdzielona data: 14/55. Tarczę podtrzymuje z góry półpostać skrzydlatego anioła. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYWIEC
Cech Zbiorowy Rzemieślników
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 51 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy w owalu sygnatura wytwórcy – J. WALENTA RYTOWNIK KRAKÓW
7 dwuczęściowy – stopka mosiężna toczona, do której z jednej strony przymocowana jest matryca, a z drugiej drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 126 mm
7b 123 mm, w tym mosiężna stopka 40 mm
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: + CECH ZBIOROWY RZEMEŚLNIKÓW + W ŻYWCV

10 W polu pieczęci tarcza herbowa typu francuskiego ułożona na kobiercu roślinnym, flankowana przez dwa wspięte lwy z odwróconymi na zewnątrz głowami. Na tarczy 12 przedmiotów, narzędzi i wyrobów rzemieślniczych symbolizujących poszczególne cechy. 1. Brzytwa – balwierzy, fryzjerów; 2. Błam skóry – garbarzy, kuśnierzy; 3. Beczka – bednarzy; 4. Książka – introligatorów; 5. Szczotka – szczotkarzy, grzebieniarzy; 6. Dzbanek – garncarzy; 7. Koło – kołodziejów, stelmachów; 8. Chomąto – rymarzy; 9. Paleta malarska/pędzel – malarzy; 10. Kosz – koszykarzy, wikliniarzy; 11. Szezlong – stolarzy, tapicerów; 12. Piec – zdunów. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci obrzeżenie łańcuszkowe (o oczkach okrągłych przemiennie z podłużnymi)
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Zgromadzenia Czeladzi Murarskich
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 19 mm x 25 mm
5 wypukloryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 105 mm
7b 99,5 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZGROMADZENIA CZELADZI MURARSKICH

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym – narzędzia murarskie: węgielnica prostokątna skrzyżowana z młotkiem murarski i kielnią. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!