Pieczęcie cechowe (w tym zgromadzenia starszych)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BIEŻUŃ
Urząd Starszych Zgromadzenia Tkaczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony zakończony spłaszczona gałką
7a 91 mm
7b 83 mm, bez skuwki
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD STAR: (szych) ZGROM: (adzenia) TKACZY
w polu poniżej obrazu napieczętnego: BIEŻUŃ

10 W polu pieczęci trzy tkackie czółenka. Na zewnątrz wokół pola legendy obrzeżenie perełkowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ELBLĄG
Cech bednarzy w Elblągu „1608”
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 40 mm, stanowiąca z uchwytem jedną całość
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony zakończony kulistą gałką Ø 49 mm
7a 107 mm
7b 92 mm
7c 15 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIEGIEL DES WERCKS DER BÖTTIGER IN ELBING
w polu: 1608

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, renesansowy kartusz, w nim narzędzia bednarskie: cyrkiel, nóż bednarski, skrobak i pobijak. Nad kartuszem data, po bokach, w połowie dwie rozetki. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 na określenie „bednarza” w jęz. niemieckim, w zależności od regionu, używało się różnych słów: Böttcher, Böttiger, Böttner, Büttner, Schäffler, Scheffle, Küfner, Küffner, Kübler, Kuper, Küper.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZADEK
Urząd Starszych Zgromadzenia Kunsztu Stolarskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 78 mm
7b 75 mm, bez skuwki
7c 2-3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD STARSZYCH ZGROMADZENIA KUNSZTU STOLARSKI (ego)
w polu poniżej obrazu napieczętnego: MIAS: (ta) SZADKU // OBWOD (u) SIERAD (zkiego) // WOJE: (wództwa) KALIS: (kiego)

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach oraz narzędzia stolarskie: cyrkiel, kątownica i dwa niezidentyfikowane narzędzia. Na zewnątrz, wokół pola legendy obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TOMASZÓW MAZOWIECKI
Zgromadzenie Czeladzi Ślusarskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony zakończony o spłaszczonej gałce
7a 69 mm
7b 66 mm, bez skuwki
7c 3 mm
8 na uchwycie w dolnej części znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: ZGROMADZENIA CZELAD. (zi) SZLUSARSKIE
w półotoku dolnym: M. TOMASZOWA

10 W polu pieczęci dwa skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz, pośrodku młotek w pion, pod nim trójkątna kłódka Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYWIEC
Cech Zbiorowy Rzemieślników
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 51 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy w owalu sygnatura wytwórcy – J. WALENTA RYTOWNIK KRAKÓW
7 dwuczęściowy – stopka mosiężna toczona, do której z jednej strony przymocowana jest matryca, a z drugiej drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 126 mm
7b 123 mm, w tym mosiężna stopka 40 mm
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: + CECH ZBIOROWY RZEMEŚLNIKÓW + W ŻYWCV

10 W polu pieczęci tarcza herbowa typu francuskiego ułożona na kobiercu roślinnym, flankowana przez dwa wspięte lwy z odwróconymi na zewnątrz głowami. Na tarczy 12 przedmiotów, narzędzi i wyrobów rzemieślniczych symbolizujących poszczególne cechy. 1. Brzytwa – balwierzy, fryzjerów; 2. Błam skóry – garbarzy, kuśnierzy; 3. Beczka – bednarzy; 4. Książka – introligatorów; 5. Szczotka – szczotkarzy, grzebieniarzy; 6. Dzbanek – garncarzy; 7. Koło – kołodziejów, stelmachów; 8. Chomąto – rymarzy; 9. Paleta malarska/pędzel – malarzy; 10. Kosz – koszykarzy, wikliniarzy; 11. Szezlong – stolarzy, tapicerów; 12. Piec – zdunów. Na zewnątrz, wokół pola legendy obrzeżenie łańcuszkowe (o oczkach okrągłych przemiennie z podłużnymi)
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁOBŻENICA
Cech rzeźników
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 115,5 mm
7b 112,5 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ؞ FLEISCHER GEWRCK SIG (el): ZUR STADT LOBSENZ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, tarcza na postumencie. Na tarczy głowa wołu, poniżej dwa skrzyżowane topory, powyżej stalka do ostrzenia noży. Po obu stronach tarczy festony, pod tarczą sznurowe elementy roślinne. Nad tarczą korona otwarta o pięciu fleuronach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MALBORK
Cech stelmachów i kołodziejów
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony, ozdobnie karbowany, rekonstrukcja
7a 98 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 14,5 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • S (iegel) • DER • SCHIR (rmacher) • VND • RADEMACHER • ZV • MARIENBVRK

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wóz z kołami o sześciu szprychach. Poniżej … (nierozpoznane narzędzie). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 na skuwce data 1573

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Cech blacharzy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 31,5 mm x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 spłaszczony, ozdobny uchwyt z uciętym zakończeniem
7a 23 mm
7b 18 mm
7c 2,5 – 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DAS SIGLL: DER: KLEMPNER IN WARSCHAU

10 W polu pieczęci rama okienna zwieńczona łukiem, pośrodku lampa prostokątna o czterech polach ze spadzistym nakryciem zakończonym kulką i uchwytem w formie pojedynczego pierścienia. U podstawy lampy trzy kule. Po obu stronach ramy i poniżej elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe i wieńcowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Gospoda szewczykowska
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 109,5 mm
7b 104,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PIECZĘC SZEWCZYKOWSKIEY GOSPODY PŁOCKI (ej)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza typu francuskiego dzielona w pas, w polu pierwszym dwa trzewiki zwrócone do siebie cholewkami, w polu drugim dwa buty z długimi cholewami zwrócone czubami w lewą stronę. Nad tarczą korona otwarta o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Całość wyobrażenia ujęta w dwa skrzyżowane poniżej liście palmowe, spięte trzema pierścieniami w słup. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻAGAŃ (SAGEN)
Czeladnicy cechu kuśnierzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, płaski trzpień w kształcie odwróconego trapezu z otworem do jego nabicia
7a 27 mm
7b 19,5 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: · : SIGILL · DER · KIRSCHNER · GESELLEN · ZVM : SAGEN : ·
w polu: 1546

10
W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, tarcza dwudzielna w skos. W polu pierwszym ptak w prawo, trzymający w dziobie pióro. W polu drugim błam z futer gronostajowych. Po bokach tarczy dwie rozety i rozdzielona data: 15/46. Tarczę podtrzymuje z góry półpostać skrzydlatego anioła. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie wieńcowe i ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻAGAŃ ?
Czeladnicy cechu kuśnierzy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień w kształcie prostopadłościanu do jego nabicia
7a 28,5 mm
7b 20,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * * DER * KVRCHNER * GESELLN * SIGEL * *
w polu: 1466

10
W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem wieńcowym, tarcza z błamem z futer gronostajowych na kartuszu barokowym. Po bokach tarczy rozdzielona data: 14/55. Tarczę podtrzymuje z góry półpostać skrzydlatego anioła. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ?
Zgromadzenia Czeladzi Murarskich
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 19 mm x 25 mm
5 wypukloryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 105 mm
7b 99,5 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZGROMADZENIA CZELADZI MURARSKICH

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym – narzędzia murarskie: kielnia, młotek murarski, kątownica. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!