Pieczęcie majątków i sądów ziemskich


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BERESKA
Obszar dworski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 40 mm
7b
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OBSZAR DWORSKI
w półotoku dolnym: BERESKA

10 W polu pieczęci na tarczy herb Lis, ponad korona dziewięciopałkowa.Na zewnątrz wokół pola pieczęci obrzeżenie ciągłe.
11
12 Majątek w latach 1892-1916 należał do Karola i Heleny z Biesiadeckich hr. Starzeńskich herbu lis.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BĘDZIESZYN (BANGSCHIN) / KLESZCZEWKO (KLISCHKAU)
Sąd patrymonialny Twarowskich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 toczony, o wydłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 115 mm
7b 111 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ADELICH V (on): TWAROWSKYSCHES PATRIMONIAL GERICHTS SIEGEL
w polu: ZU KLISCHKAU U (nd): // BENDZIESZYN
w polu na tarczy: T J

10 W polu pieczęci stojąca na postumencie postać kobiety odzianej w powłóczyste szaty z przepaską na biodrach. Postać opiera prawą dłoń trzymającą zwój papieru (?) na owalnej tarczy z odmianą herbu Bojcza, zwieńczonej hełmem (?) z pięcioma strusimi piórami, w lewej dłoni trzyma miecz sztychem ku górze, wsparty na owalnej tarczy z inicjałami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BORÓW WIELKI (GROSSENBOHRAU)
Urząd gospodarczy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 37,5 mm
7b 33 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * O (ber): GROSSENBOHRAUR WIRTSCHAFTS AMT

10 W polu pieczęci tarcza herbowa dzielona w pion. W polu pierwszym na ceglanym postumencie wspięty w lewo gryf, w polu drugim trzy sześciopromienne gwiazdy (1:2). Tarcza zwieńczona hełmem bez korony, w klejnocie skrzydła orła. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OBJEZIERZE
Kasa majętności
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy
W. BELOW Á POSEN
7
7a 93 mm
7b 83,5 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KASA MAJĘTNOŚCI OBIEZIERZA.

10 W polu pieczęci na tarczy herb Trzy Kotwice barkami ku górze, dwie wyżej, ponad otwarta korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach, w klejnocie pięć strusich piór. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie, perełkowe i ciągłe.
11
12 Pieczęć pochodzi z czasów kiedy właścicielem majątku była rodzina Turnów pieczętująca się herbem Trzy Kotwice

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKIERNIEWICE (?)
Gorzelnia Nr 20 Księcia A. W. Bariatyńskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do jego wkręcenia
7a 39 mm
7b 32 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОЗИНОКIЙ ВИНОКУРЕННЫЙ Но 20 ЗАВОДЪ КНЯЗЯ А. В. БАРЯТИНСКАГО

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, tarcza herbowa dzielona w słup, w polu pierwszym św. Michał Archanioł, w drugim ukoronowany orzeł. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 zobacz Działalność Feldmarszałka Aleksandra ks. Bariatyńskiego w Skierniewicach

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOLA GÓRA
Zarząd dóbr

3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 17,5 mm x 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 93 mm
7b 86,5 mm w tym skuwka 10 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ZARZĄD DÓBR // SOKOLA – GÓRA

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOLA GÓRA
Zarząd dóbr

3a mosiądz
3b drewno
4 wielokąt 39 mm x 45 mm (w najszerszych miejscach)
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 96 mm
7b 90 mm w tym skuwka 10 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w polu pieczęci: ZARZĄD DÓBR // Sokola – Góra // POCZTA I TELEGRAF PRZEDBÓRZ // DNIA ___________ 19__R // SOKOLA – GÓRA

10
11
12

Legenda


error: Content is protected !!