Pieczęcie majątków i sądów ziemskich


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 ANOPAL [BIAŁORUŚ]
Gospodarstwo
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35,5 x 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 14,5 mm ( Ø 19 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * EKONOMIA ANNOPOLSKA

10 W polu pieczęci godło herbu rodu Radziwiłłów; orzeł z tarczą typu szwajcarskiego na piersi, w polu tarczy trzy trąby stykające się munsztukami w środku. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BERESKA
Obszar dworski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 40 mm
7b
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OBSZAR DWORSKI
w półotoku dolnym: BERESKA

10 W polu pieczęci na tarczy herb Lis, ponad korona dziewięciopałkowa.Na zewnątrz wokół pola pieczęci obrzeżenie ciągłe.
11
12 Majątek w latach 1892-1916 należał do Karola i Heleny z Biesiadeckich hr. Starzeńskich herbu lis.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BĘDZIESZYN (BANGSCHIN) / KLESZCZEWKO (KLISCHKAU)
Sąd patrymonialny Twarowskich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 toczony, o wydłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 115 mm
7b 111 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ADELICH V (on): TWAROWSKYSCHES PATRIMONIAL GERICHTS SIEGEL
w polu: ZU KLISCHKAU U (nd): // BENDZIESZYN
w polu na tarczy: T J

10 W polu pieczęci stojąca na postumencie postać kobiety odzianej w powłóczyste szaty z przepaską na biodrach. Postać opiera prawą dłoń trzymającą zwój papieru (?) na owalnej tarczy z odmianą herbu Bojcza, zwieńczonej hełmem (?) z pięcioma strusimi piórami, w lewej dłoni trzyma miecz sztychem ku górze, wsparty na owalnej tarczy z inicjałami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BORÓW WIELKI (GROSSENBOHRAU)
Urząd gospodarczy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 37,5 mm
7b 33 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * O (ber): GROSSENBOHRAUR WIRTSCHAFTS AMT

10 W polu pieczęci tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym na ceglanym postumencie wspięty w lewo gryf, w polu drugim trzy sześciopromienne gwiazdy (1:2). Tarcza zwieńczona hełmem bez korony, w klejnocie skrzydła orła. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DĘBNIKI
Dominium
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy trzy znaczniki prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 68 mm
7b 61 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 21 mm)
7c 7 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DOMINIUM DĘBNIKI

10 W polu pieczęci dwie stykające się bokiem tarcze herbowe. W polu pierwszej tarczy herb Ciołek, w polu drugiej herb Prawdzic. Nad tarczami korona rangowa o pięciu fleuronach. W klejnocie ciołek i lew, Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DOBRANOWICE
Obszar dworski
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 98 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 7,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, brak skuwki
(Ø 11,5 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OBSZAR
w polu: DWORSKI
w półotoku dolnym: DOBRANOWICE

10 W polu pieczęci napis, powyżej i poniżej napisu po jednej rozetce. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DOMANIN
Zarządca ziemski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy:
EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 18 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GUTSVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS KEMPEN I/P.
w polu: ZU DOMANIN

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach (w drugim nazwa miejscowości). Poniżej rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DZIAŁYŃ
Urząd Leśny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b 26 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: FORSTAMT DZIALYN

10 W polu pieczęci tarcza szwajcarska dwudzielna w słup. W polu pierwszym (zlotym) dwa (czerwone) skosy lewe. W polu drugim (niebieskim) na murawie wspięty jeleń. Nad tarczą hełm, bez korony, w klejnocie wspięty jeleń. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Herb umieszczony w polu pieczęci należy do rodziny von Sprenger.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Centralny Zarząd Dóbr ks. R. Sanguszki
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 12,5 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * CENTRALNY ZARZĄD DÓBR KS (ięcia) . R (omana). SANGUSZKI
w KRAKOWIE.


10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego mitrą książęcą, na tarczy polskiej herb Pogoń Litewska. Powyżej tarczy na wstędze zawołanie „Z PRZEKONANIA”.
Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBIEŃ WIELKI [UKRAINA]
Zarząd dóbr
3a mosiądz
3b
4 owalna 21 x 30,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu (mechanizmu sprężynowego z uchwytem), dwa trzpienie boczne z przechodzącą przez nie stalową osią do jego zamocowania
7a 17,5 mm
7b 14,5 mm, w tym stopka 2,5 mm (prostokąt 21 x 30,5 mm), stanowiąca z matrycą jedną całość, trzpień prawy 12,5 mm , trzpień lewy 10,5 mm, oś Ø 5 mm (dł. 65 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * ZARZĄD DÓBR *
w półotoku dolnym: PAŃSTWO LUBIEŃ

10 W polu pieczęci korona o 7 pałkach (baronowska). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Pieczęć pochodzi z okresu 1849 – 1890, kiedy właścicielem majątku był baron Konstanty Brunicki. Zobacz dodatkowo: Pałac w Lubieniu Wielkim .

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OBJEZIERZE
Kasa majętności
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy
W. BELOW Á POSEN
7
7a 93 mm
7b 83,5 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KASA MAJĘTNOŚCI OBIEZIERZA.

10 W polu pieczęci na tarczy herb Trzy Kotwice barkami ku górze, dwie wyżej, ponad otwarta korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach, w klejnocie pięć strusich piór. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie, perełkowe i ciągłe.
11
12 Pieczęć pochodzi z czasów kiedy właścicielem majątku była rodzina Turnów pieczętująca się herbem Trzy Kotwice

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ROGÓW OPOLSKI
Sąd patrymonialny Grafów von Haugwitz
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 38 x 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 49 mm
7b 44 mm, w tym stopka 13-15 mm
7c 3-5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: GRAEFLICH v (on). HAUGWITZSCHES IUSTITZ AMTS SIEGEL

10 W polu pieczęci na trzystopniowym gzymsie tarcza z godłem herbu rodziny von Haugwitz (głową barana), zwieńczona koroną hrabiowską o dziewięciu pałkach. Powyżej trzy ukoronowane hełmy. W klejnocie środkowym skrzydło orła, w klejnocie po prawej połu wspiętego barana w lewo, w klejnocie po lewej połu wspiętego barana. Wokół tarczy łańcuch z krzyżem Orderu Orła Czarnego. Tarczę flankuje dwóch zbrojnych z pikami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo > Krapkowice – od 1762 r. własność rodziny von Haugwitz

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKIERNIEWICE (?)
Gorzelnia Nr 20 Księcia A. W. Bariatyńskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do jego wkręcenia
7a 39 mm
7b 32 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОЗИНОКIЙ ВИНОКУРЕННЫЙ Но 20 ЗАВОДЪ КНЯЗЯ А. В. БАРЯТИНСКАГО

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, tarcza herbowa dzielona w słup, w polu pierwszym św. Michał Archanioł, w drugim ukoronowany orzeł. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 zobacz Działalność Feldmarszałka Aleksandra ks. Bariatyńskiego w Skierniewicach

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOLA GÓRA
Zarząd dóbr

3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 17,5 mm x 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 93 mm
7b 86,5 mm w tym skuwka 10 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ZARZĄD DÓBR // SOKOLA – GÓRA

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOLA GÓRA
Zarząd dóbr

3a mosiądz
3b drewno
4 wielokąt 39 mm x 45 mm (w najszerszych miejscach)
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 96 mm
7b 90 mm w tym skuwka 10 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w polu pieczęci: ZARZĄD DÓBR // Sokola – Góra // POCZTA I TELEGRAF PRZEDBÓRZ // DNIA ___________ 19__R // SOKOLA – GÓRA

10
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARZYCA (STARYCA) [BIAŁORUŚ]
Gospodarstwo
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 39 mm
7b 29 mm
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: СТАРИЦКАЯ ЭКОНОМIЯ

10 W polu pieczęci na tarczy herb Lubicz. Powyżej korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie trzy strusie pióra. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZYNWAŁD
Dominium
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 104,5 mm
7b 99,5 mm, w tym miejsce na skuwkę 6,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 5 mm
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym : DOMINIUM
w polu : GROSS // SCHÖNWALDE
w półotoku dolnym: KREIS GRAUDENZ.
10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZAMARTE
Dominium szlacheckie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 102 mm
7b 97 mm, w tym skuwka 15 mm ( Ø 21 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: ADELICH DOMINIUM ZAMARTE.

10 W polu pieczęci na tarczy szwajcarskiej odmiana herbu Wolszlegier (dwie strzały w krzyż skośny, na nich takaż strzała). Ponad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie skrzygło orle przeszyte strzałą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Zamarte

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYWIEC
Cesarsko – Arcyksiążęcy Zarząd Lasów
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik poprawnego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 118 mm
7b 114 mm, w tym stopka 10 mm i cokół 4 mm – stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 4 mm (Ø 18 mm), rękojeść 96 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserliche). ERZHERZOGL FORSTAMT ZU SAYBUSCH

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb rodu Habsburgów żywieckich. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!