Pieczęcie majątków i sądów ziemskich


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BERESKA
Obszar dworski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 40 mm
7b
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OBSZAR DWORSKI
w półotoku dolnym: BERESKA

10 W polu pieczęci na tarczy herb Lis, ponad korona dziewięciopałkowa.Na zewnątrz wokół pola legendy obrzeżenie ciągłe.
11
12 Majątek w latach 1892-1916 należał do Karola i Heleny z Biesiadeckich hr. Starzeńskich herbu lis.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OBJEZIERZE
Kasa majętności
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy
W. BELOW Á POSEN
7
7a 93 mm
7b 83,5 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KASA MAJĘTNOŚCI OBIEZIERZA.

10 W polu pieczęci na tarczy herb Trzy Kotwice barkami ku górze, dwie wyżej, ponad otwarta korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach, w klejnocie pięć strusich piór. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie, perełkowe i ciągłe.
11
12 Pieczęć pochodzi z czasów kiedy właścicielem majątku była rodzina Turnów pieczętująca się herbem Trzy Kotwice

Legenda


error: Content is protected !!