Pieczęcie stowarzyszeń, zrzeszeń, towarzystw


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BRZEZINKI
Towarzystwo włościańskie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 34 mm
7b
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ТОВАРИЩ (ество). БРЖЕЗИНКИ ГМ (ины). ЗАКРЖЕВЪ РАДОМ (ского). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHOTCZA-JÓZEFÓW
Towarzystwo włościańskie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 31 mm
7b 25 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ТОВАРИЩ (ествo) . КРЕСТ (ян) . Д ( еревни) . ХОТЧИНСКОЕ-ЮЗЕФОВСКОЕ ГМ (ины). ХОТЧА ИЛЖ (ецкого) . У (ѣзда) .

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Miejskie Towarzystwo Kredytowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 97,5 mm
7b 90,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЧЕНСТОХОВСКАГО ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
w polu: ПЕЧАТЬ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 owalna 45 mm x 38,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 99 mm, w tym mosiężny trzpień 15 mm, skuwka 6,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * STOWARZYSZENIE RZEMIEŚLNICZO – PRZEMYSŁOWE *
w pólotoku dolnym: W CZĘSTOCHOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie trzy stojące postacie, odziane w powłóczyste szaty, z głowami otoczonymi nimbami. Postać z prawej strony z głową lekko pochyloną w lewą stronę (Św. Józef). Postać z lewej strony z rękoma złożonymi na piersi (NMP). Pośrodku postać Jezusa z rozłożonymi rękoma. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Związek Byłych Członków
Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie prostokąta 46 x 43,5 mm
7a 22 mm
7b 20 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku (w pierścieniu zewnętrznym): * UNION DES ANCIENS DE LA RESISTANCE POLONAISE P (olskiej). O (rganizacji). W (alki). [o] N (iepodległość).
w otoku (w pierścieniu wewnętrznym): ••• ZWIĄZEK BYŁYCH CZŁONKÓW P (olskiej).
O (rganizacji). W (alki). [o] N (iepodległość).

w polu (na belce): PZOBWCN; rozwinięcie poszczególnych części skrótu: POWNP (olska) O (rganizacja) W (alki) [o] N (iepodległość), ZBC – Z (wiązek) B (yłych) C (złonków)
10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na postumencie z napisem, orzeł autorski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: P.O.W.N.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Krajowe Towarzystwo Chowu Drobiu Gołębi i Królików
3a mosiądz
3b mosiądz/ drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym mosiężny trzpień 14 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * FILIA LWOWSKIEGO KRAJ. (owego) TOW. (arzystwa) CHOWU DROBIU GOŁĘBI I KRÓLIKÓW
w polu: w GŁOGOWIE

10 W polu pieczęci, poniżej napisu, lecący ptak. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 IZBICA
Koło Lokalne Związku Peowiaków
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38,5 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 66,5 mm
7b 64,5 mm, w tym stopka 10 mm (Ø 43 mm), rękojeść 54,5 mm,
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * KOŁO LOKALNE ZWIĄZKU PEOWIAKÓW *
w półotoku dolnym: w IZBICY n/ WIEPRZEM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, odznaka pamiątkowa Polskiej Organizacji Wojskowej [krzyż o ramionach ujętych w szerokie płaskie obramienie, na prawym ramieniu litera P, lewym litera O, górnym litera W, dolnym 1918 (data), pośrodku krzyża monogram JP (inicjały Józefa Piłsudskiego), pomiędzy ramionami potrójne promienie]. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe, pierwsze węższe, drugie szersze.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
3a cyna
3b drewno
4 okrągła 33,5 cm, z elementami wykraczającymi o 7 mm poza obrys zewnętrzny pola legendy
5 wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie prostokątna 36 x 41 mm
7a 23 mm
7b 18 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: BRATNIA POMOC STUDENTÓW UNIW (ersytetu). JAG (iellońskiego).
w polu: B (ratnia) / P (omoc) / S (tudentów) U (niwersytetu) . J (agiellońskiego).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem, na tarczy orzeł zbliżony do godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 r., poza tarczą skrzyżowane berła Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykraczające głowicą oraz dolną częścią uchwytu poza obrzeżenie legendy. Pomiędzy trzonami bereł litery. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 20 kwietnia 1929 r. (zgodnie ze zmianą wprowadzoną 15 lutego 1929 roku do statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego) została zmieniona nazwa stowarzyszenia z Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Polskie Towarzystwo Handlu Wyrobami Gumowymi
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony z jednej strony stopką do przymocowania matrycy, a z drugiej cokołem z trzpieniem do nabicia drewnianej rękojeści
7a 44 mm
7b stopka (1 mm), cokół (12 mm), trzpieniem (26 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POLSKIE TOWARZYSTWO
w polu: DLA // HANDLU WYROBAMI // GUMOWEMI
w półotoku dolnym: KRAKÓW UL. ŚW. GERTRUDY 2

10 W polu pieczęci napis.Powyżej i poniżej małe ozdobne ornamenty. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Związek Straży Pożarnych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w pólotoku górnym: * ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNYCH *
w półotoku dolnym: WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

10 W polu pieczęci znak straży pożarnych. Krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. W środku krzyża na okrągłej tarczy orzeł jagielloński. Na tle górnego ramienia krzyża nad środkową częścią tarczy postać św. Floriana. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec z liści laurowych. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUCIEŃ
Towarzystwo Włościańskie „NISKIE”
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy [Z]. WEINKRA[NZ] // VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // НИСКЕ // ГМ (ина). ЛЮЦЕНЬ // ГОСТ (ыньскаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Poniżej wyobrażenia napieczętnego napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 79,5 mm
7b 76,5 mm
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POWIATOWY KOMITET *
w polu: w Mławie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OLSZEW
Rada Opiekuńcza
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłolany, wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 83 mm
7b stopka 9 mm, cokół 18 mm, rękojeść 53 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * RADA OPIEKUŃCZA *
w półotoku dolnym: GMINY OLSZEW

10 W wypukłym polu pieczęci orzeł autorski (wklęsłolany). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PARZNIEWICE DUŻE
Kółko Rolnicze
3a guma
3b drewno
4 owalna 28 x 44 mm
5 wypukłolana
6
7 uchwytu toczony w formie odwróconego stożka
7a 59 mm
7b 56 mm, w tym stopka 10 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: KÓŁKO ROLNICZE
w półotoku dolnym: PARZNIEWICE duże

10 W polu pieczęci radło / pług konny. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Kasa Dyrekcji Prowincji Ziemiaństwa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 14 mm
7b 10 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w podwójnym otoku: *** KASSA DYREKCYJI PROWINCIALNEY ZIEMSTWA W POZNANIU // * KASSE DER PROV(inces) : LANDSCHAFTS DIRECT (ion) : Z (u) : POSEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym dla każdego otoku, godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej z położoną na piersi tarczą z polskim orłem, zwieńczoną koroną książęcą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZASNYSZ
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 78,5 mm
7b 74,5 mm
7c 4 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
w polu: POW. KOMITET // W PRZASNYSZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 59 mm
7b 52 mm
7c 7 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZJEDN (oczenie). * BUDOWNICTWA MIEJSK (iego) // RADOM
w polu:
DLA // PAKIETÓW // „RO”(?) // VII // – • –

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, określenie funkcji tłoka pieczęci. Na zewnątrz, wokół pola legendy, zanikające pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SĘDZIN
Towarzystwo Włościańskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANZ // VARSOV[IE]
7 fragment uchwytu toczony, lakierowany na czarno (część powyżej trzpienia uszczerbiona)
7a 33 mm
7b 27 mm, w tym skuwka (8 mm, Ø 14,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ТОВАРИЩ (ество). КРЕСТЬЯНЪ // ДЭМБЫ // ГМ (ина). СЭНДЗИНБ // НЭШАВ (скаго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOKOŁÓW PODLASKI
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67,5 mm
7b 65,5 mm
7c 2 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • POWIATOWY KOMITET •
w polu: w Sokołowie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), nad nim łuk (parasol?) a pod nim napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARACHOWICE
Związek Strzelecki Komenda Oddziału
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożeka
7a 68 mm
7b stopka 12 mm, cokół 10 mm, rękojeść 43 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści, znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła, miniskuła
9b
w półotoku górnym: * Związek Strzelecki Komenda Oddziału *
w półotoku dolnym: W Starachowicach

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżaniem ciągłym, orzeł zbliżony do orła legionowego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOPOL
C. K. Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * C (esarsko). K (rólewskie). TOWARZYSTWO GOSPODARSKIE GALICYJSKIE
w polu: ODDZIAŁ // TARNOPOLSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; perełkowym i ciągłym, napis w dwóch wierszach. Poniżej podłużna rozeta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNÓW
Fundacja Maryli i Karola Kawęckich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 45 mm
5 wypukłoryty, wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 108 mm
7b 103 mm, w tym stopka 5 mm, skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * FUNDACJA im (ienia). MARYLI i KAROLA KAWĘCKICH * // TARNÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy francuskiej herb Gozdawa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komisja Centralna Kształcenia Podyplomowego WAM – PZPR
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer ewidencyjny grawera 70 i sygnatura Mennicy m/W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 73 mm
7b 64 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA
w polu: KOM (isja). CENTR (alna). // KSZTAŁCENIA // PODYPLOM (owego). // W (ojskowa) A (kademia) M (edyczna).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legeny obrzeżeniem ciągłym, napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komitet Centralny Konfederacji Narodowej Polskiej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, stanowiący jedną całość ze stopką
7a 70 mm
7b 67,5, w tym stopka 7 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Komitet Centralny *
w półotoku dolnym: Konfederacji Narodowej Polskiej

10 W polu pieczęci orzeł typu piastowskiego z koroną szlachecką o pięciu pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe, zanikające.
11
12 Zobacz > Konfederacja Narodowa Polska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Rada Towarzystwa Charytatywnego Guberni Warszawskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 100 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 14 mm (Ø 15 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ВАРШАВ (ская) ГУБЕРН (ия) СОВЕТ ОБЩЕСТВ (а) ПРИЗРЕНИЯ

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe
11
12 po 1869 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA (?)
Towarzystwo Opieki nad Nerwowymi i Umysłowo Chorymi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕНIЯ О НЕРВНО
w polu górnym: И ДУШЕВНО БОЛЬНЫХЪ poniżej oddzielenie – kreska, gwiazdka, kreska.
w polu dolnym: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NERWOWYMI
w półotoku dolnym: I UMYSŁOWO CHORYMI ,

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA ?
Związek Zawodowy Pracowników Poczty i Telekomunikacji
3a mosiądz
3b
4 kwadratowa 41 x 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, otwory do jego zamocowania
7a 5 mm
7b 3,5 mm, w tym stopka 2 mm stanowiąca z matrycą jednolitą całość
7c 1,5 mm
8
9a
9b

10 W centrum pola stempla wizerunek orła białego bez korony w piastowskiej stylizacji z elementami zaczerpniętymi z orłów jagiellońskich. Nad głową orła fragment słupa telegraficznego oraz cztery błyskawice rozchodzące się po dwie w prawo i lewo (symbol telekomunikacji). Poniżej orła koperta listowa w półotoku (symbol poczty), dwie błyskawice rozchodzące się na boki, po ich bokach dwa słupy telegraficzne połączone drutami wysokiego napięcia. Na zewnątrz pola stempla pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Godło stosowane w latach 1945-1954.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici”
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w formie odwróconego stożka
7a 65 mm
7b 62 mm
7c 3 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * //** KOŁO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ „WICI”
w polu: w Wąwolnicy

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WROCŁAW
Zjednoczenie Przemysłu Roszarniczego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 drewniany uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 109 mm
7b 94,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 14,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: ZJEDN. (oczenie) PRZEM. (ysłu) ROSZARNICZEGO
w półotoku dolnym: we WROCŁAWIU
w polu: ZPR

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, łan roślin o wydłużonych łodygach na tle koła zębatego. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!