Pieczęcie europejskie / Pieczęcie wojskowe


1 kolekcja prywatna
2 GÜSTROW [NIEMCY]
Komenda lotniska
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 79 x 24 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 107 mm
7b 95,5 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Fliegerhorstkommandantur // Güstrow

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ODESSA [UKRAINA]
Przedstawicielstwo Cesarskiego i Królewskiego Ministerstwa Wojny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: VERTRETUNG DES K (aiserliche). U (nd). K (önigliche). KRIEGSMINISTERIUMS // IN ODESSA
w polu: INDIVISIBILITER AC INSEPARABILITER

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, mały herb (godło) Austro-Węgier wprowadzony w 1916 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!