Pieczęcie urzędników samorządowych Księstwa Warszawskiego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 GRABOWIEC
Burmistrz miasta
3a mosiądz
3b
4 owalna 33,5 x 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 29 mm
7b 25 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: BURMISTRZ MIASTA GRABOWCA

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SERNIKI
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b 28,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: WOYT GMINY SYRNIK D (epartamentu). LUBEL (skiego). POW (iatu). LUBAR (towskiego)

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


error: Content is protected !!