Pieczęcie urzędników samorządowych Księstwa Warszawskiego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 GRABOWIEC
Burmistrz
3a mosiądz
3b
4 owalna 33,5 x 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 29 mm
7b 25 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: BURMISTRZ MIASTA GRABOWCA

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ROSTARZEWO
Burmistrz
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 79 mm
7b 75,5 mm
7c 3,5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: RADA NAJWYŻSZA RZĄDZĄCA X (= księstwa): WAR (szawskiego):
w polu poniżej obrazu napieczętnego: BURMISTRZ // MIASTA ROST – // ARZEWA

10 W polu pieczęci, na tarczy typu szwajcarskiego, herb Orzeł Biały. Nad tarczą mitra książęca, poniżej tarczy, pod belką, napis w trzech wierszach,poniżej napisu belka. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SERNIKI
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b 28,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: WOYT GMINY SYRNIK D (epartamentu). LUBEL (skiego). POW (iatu). LUBAR (towskiego)

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĘGIERCE
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do jego zamocowania
7a 18,5 mm
7b 15,5 mm (Ø 20 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: WOYT. GMINY. WĘGIERC. SZLACHECKICH

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


error: Content is protected !!