Pieczęcie europejskie / Pieczęcie stowarzyszeń, zrzeszeń, towarzystw, spółek prawa handlowego


1 kolekcja prywatna
2 DOLNA AUSTRIA [AUSTRIA]
Dyrekcja kompanii przetwórstwa torfu
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 105 mm
7b 102 mm, w tym stopka 4 mm, cokół 16 mm, stanowiące z rękojeścią jedną całość
7c 3 mm
8 na stopce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * SI (e) G (e) L DER K (aiserlich): K (öniglich): BEGUNSTIGTEN NATURTORF ERZEIGUNGS
w otoku wewnętrznym: COMPAGNIE DIRECTION IN UNTER OESTERREICH

10 W polu pieczęci dwa kartusze herbowe stykające się bokiem. Na prawej tarczy, na murawie, wspięty jednorożec. Nad tarczą hełm z labrami i z koroną o pięciu fleuronach, w klejnocie wspięty jednorożec między dwiema trąbami. Za tarczą elementy roślinne. Na lewej tarczy dzielonej w pas, w polu pierwszym, wizerunek dwugłowego ukoronowanego orła rozdarty w słup szarfą z trzema niezidentyfikowanymi figurami. W polu drugim półlew, trzymający w słup dwiema łapami młot (topór?), ponad głową lwa korona. Nad tarczą hełm z labrami i z koroną o pięciu fleuronach, w klejnocie stojąca postać. Za tarczą ponoplia nowożytne: chorągwie, działo. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 Dolna Austria jest jednym z krajów związkowych.

1 kolekcja prywatna
2 CZECHY
Kancelaria sklepu “Święty Krzyż” rodziny magnackiej Kotzisch
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 39 mm
7b 33 mm, w tym stopka 4 mm, cokół 18 mm, trzpień 11 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: FREIHERRLICH KOTZISCHE
w polu: Heilig = // Kreutƶer // GESCHÄFTS = KANZLEI.

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 HAMBURG [NIEMCY]
Bank Północnoniemiecki
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 116,5 mm
7b 109,5 mm, w tym stopka 8,5 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość, skuwka 17 mm
(Ø 16 mm), rękojeść 84 mm
7c 7 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka – pineska z sygnaturą wytwórcy; w otoku: EMIL BÜTTNER // HAMBURG 11, w polu: Ruf 32 53 16 // Bonnen str. // 12 14
9a majuskuła
9b
w otoku: * NORDEDEUTSCHE BANK IN HAMBURG * // W
w polu: NB

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym,logo banku. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Instytut Dyplomowanych Licytatorów i Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
3a stal
3b
4 okrągła Ø 61,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania (Ø 13 mm)
7a 32 mm
7b
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): THE CHARTERED AUCTIONEERS’ AND ESTATE AGENTS’ INSTITUTE
w polu (na szarfie): FIDELITAS / SECURITAS

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w krokiew. W polu pierwszym dwa dęby w pas, każdy z czterema żołędziami pośrodku, w polu drugim mur forteczny z bramą i trzema blankowanymi wieżami, z których środkowa jest wyższa, każda wieża z oknem o formie krzyża. Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie młotek aukcyjny pomiędzy skrzydłami orlimi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Górna matryca pieczęci suchej.

1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Instytut Dyplomowanych Licytatorów i Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 61,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): THE CHARTERED AUCTIONEERS’ AND ESTATE AGENTS’ INSTITUTE
w polu (na szarfie): FIDELITAS / SECURITAS

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w krokiew. W polu pierwszym dwa dęby w pas, każdy z czterema żołędziami pośrodku, w polu drugim mur forteczny z bramą i trzema blankowanymi wieżami, z których środkowa jest wyższa, każda wieża z oknem o formie krzyża. Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie młotek aukcyjny pomiędzy skrzydłami orlimi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dolna matryca pieczęci suchej.

1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Stowarzyszenie Dyplomowanych Agentów Ziemskich
3a stal
3b
4 okrągła Ø 57,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, gwintowany trzpień do jego zamocowania (Ø 6 mm)
7a 23 mm
7b
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): SEAL OF THE CHARTERED LAND AGENTS’ SOCIETY
w polu (na szarfie górnej): FOUNDED / 1902
w polu (na szarfie dolnej): NON NOBIS SOLVM

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w pas. W polu pierwszym waga szalkowa, w polu drugim trzy snopy (2,1). Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie pochodnia skrzyżowana z toporem, na nich położona podkowa barkiem ku dołowi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie (pol. „nie tylko dla nas”). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Górna matryca pieczęci suchej.

1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Stowarzyszenie Dyplomowanych Agentów Ziemskich
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 57,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, matryca przymocowana cyną do mosiężnej płytki o wymiarach 100 x 85 mm, posiadającej dwa otwory (Ø 6 mm) przy narożnikach z lewa w skos
7a 8 mm
7b
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku (na szarfie): SEAL OF THE CHARTERED LAND AGENTS’ SOCIETY
w polu (na szarfie górnej): FOUNDED / 1902
w polu (na szarfie dolnej): NON NOBIS SOLVM

10 W polu pieczęci tarcza francuska starego typu, dwudzielna w pas. W polu pierwszym waga szalkowa, w polu drugim trzy snopy (2,1). Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie pochodnia skrzyżowana z toporem, na nich położona podkowa barkiem ku dołowi. Poniżej tarczy dewiza na szarfie (pol. „nie tylko dla nas”). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dolna matryca pieczęci suchej.

1 kolekcja prywatna
2 WOLKERSDORF [AUSTRIA]
Szpitalny Fundusz Dobroczynny
Cesarsko Królewskich Lasów i Urzędu Podatkowego
3a stal
3b stal
4 owalna 33 x 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: CARL BRAUN // WIEN
7 brak, cokół i trzpień do zamocowania w prasie
7a 70 mm
7b 63 mm, w tym cokół 43 mm, trzpień 20 mm (Ø 15 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich). K (öniglich). FORST u (nd) . RENTAMT DES HOFSPITALFONDSGUTES – WOLKERSDORF

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 górna matryca pieczęci suchej

error: Content is protected !!