Pieczęcie urzędników państwowych (1915 – 1917)


Zapraszamy do zaprezentowania w tej sekcji obiektów z Państwa kolekcji (zbiorów).


1 kolekcja prywatna
2 BORSZCZÓW
Kazimierz Karol Chmielewski zastępca notariusza
3a mosiądz
3b
4 owalna 40,5 x 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy napis: J. W. METZ // LWÓW
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 41 mm
7b 34,5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POLSKA*
w półotoku dolnym (podwójnym): KAZIMIERZ KAROL CHMIELEWSKI // ZASTĘPCA NOTARIUSZA W BORSZCZOWIE

10 W polu pieczęci orzeł zbliżony do orła królewsko-polskiego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!