Pieczęcie rzemieślników


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Szewc Aron Pokrzywa

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 28 mm
7b
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ARON POKRZYWA
w półotoku dolnym: W PŁOCKU
w polu pieczęci poniżej obrazu napiecżetnego: SZEWC

10 W polu pieczęci but o wysokiej cholewie, obok którego trzewik damski.
Po prawej i lewej stronie butów ozdobne gałązki roślin. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Fabryka butów I. Piórkowskiego
3a żelazo
3b
4 romb 43/31 mm z wcięciami półokrągłymi na wysokości krótszej przekątnej
oraz w 1/3 wysokości
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 36 mm
7b
7c 12,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ФАБРИКА ОБУВИ // И. ПЮРКОВСКАГО // ВЪ ВАРШАВѢ

10 W polu pieczęci powyżej napisu gwiazda ośmioramienna, w środku której na okrągłej tarczy syrena. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!