Pieczęcie kupców i rzemieślników


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Jan Kauzal rytownik
3a mosiądz
3b
4 owalna 22x 42 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony cokołem z trzpieniem do nabicia drewnianej rękojeści
7a 40 mm
7b cokół (16 mm), trzpień (19 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: JAN KAUZAL
w polu: RYTOWNIK // UL. FLORYAŃSKA No 13 I -sze PIĘTRO // w
w półotoku dolnym: KRAKOWIE

10 W polu pieczęci napis, po obu stronach litery „w” odcinki z końcami rozdartymi po stronie litery. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Pieczątki gumowe, M. Walenta
3a cyna
3b
4 kwadratowa 39 x 39 mm
5 wklęsłoryty / wypukłoryty
6
7 brak, stopka kwadratowa 39 x 39 mm z ośmioma otworami do mocowania do klocka drewnianego
7a 2 mm
7b
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: PIECZĄTKI // GUMOWE // M. WALENTA // FLORIAŃSKA // 40

10 W polu pieczęci wizerunek stempla z napisem w legendzie i w polu. Uchwyt stempla przekrzyżowany napisem w dwóch wierszach. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Szewc Aron Pokrzywa

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 28 mm
7b
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ARON POKRZYWA
w półotoku dolnym: W PŁOCKU
w polu pieczęci poniżej obrazu napiecżetnego: SZEWC

10 W polu pieczęci but o wysokiej cholewie, obok którego trzewik damski.
Po prawej i lewej stronie butów ozdobne gałązki roślin. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Fabryka butów I. Piórkowskiego
3a żelazo
3b
4 romb 43/31 mm z wcięciami półokrągłymi na wysokości krótszej przekątnej
oraz w 1/3 wysokości
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 36 mm
7b
7c 12,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ФАБРИКА ОБУВИ // И. ПЮРКОВСКАГО // ВЪ ВАРШАВѢ

10 W polu pieczęci powyżej napisu gwiazda ośmioramienna, w środku której na okrągłej tarczy syrena. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Skład sukna i trykotu S. Landoberg
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 83 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 12 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SKŁAD SUKNO I TRYKO * // WARSZAWA
w polu: S. // LANDBERG

10 W polu pieczęci napis, nad i pod napisem małe rozetki kwiatowe. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
A. Żibilla rzeźnik
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 20 x 23 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony, górna część w formie rombu z otworem
7a 30 mm
7b 27 mm, uchwyt stanowi z matrycą jedna całość
7c 3 mm
8
9a minuskuła/majuskuła
9b
w polu pieczęci: A. Żibilla

10 W polu pieczęci dwa skrzyżowane topory rzeźnicze na nich głowa wołu, nad nią ostrzałka do noży ?.Poniżej obrazu napieczętnego pierwsza litera imienia i nazwisko dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
G. Seeck stolarz
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7
7a 25 mm
7b 22 mm,trzpień do mocowania rękojeści
7c 3 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego : G. Seeck

10 W polu pieczęci hebel, powyżej skrzyżowany cyrkiel z kątownikiem, nad nimi korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Poniżej obrazu napieczętnego pierwsza litera imienia i nazwisko dysponenta. Całość w wieńcu laurowym.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!