Polskie Siły Zbrojne


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Dowództwo Lotnictwa
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 15 x 55 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej lekko sciętej gałce
7a 66,5 mm
7b 63,5 mm, w tym stopka 3 mm, skuwka 5,5 mm, rękojeść 55 mm
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: AU CACHEET D`OR // P-GE DU CAIRE // PARIS // 25
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Commandement Des Forces Aériennes Polonaise // DOWÓDZTWO LOTNICTWA

10 W polu pieczęci w dwóch wierszach napisy rozdzielone rozetą w pas.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
9. Batalion Strzelców Flandryjskich
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 10 x 63 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 64 mm
7b 61 mm, w tym stopka ∏ 6 mm (mosiądz, prostokąt 16,5 x 65 mm), skuwka 5 mm (Ø 11,5 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w polu: 9 Polish (Flanders) Rifle Battalion // Old Comrades Association

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w dwóch wierszach.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na powłoce z białej farby.
Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
9. Batalion Strzelców Flandryjskich
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 10 x 54 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze spłaszczonym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 71 mm
7b 67 mm, w tym stopka ∏ 5,5 mm (mosiądz, prostokąt 32 x 56 mm), skuwka 5,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w polu: 9 Polish (Flanders) Rifle Battalion // Old Comrades Association.
w polu (usunięty napis): c (are) /o (f) M (iste) r. W. (…) SZKOWSKI. // 125, HO (…) HOUSES // CHRISTIAN STREET, // LONDON, E.1.

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w dwóch wierszach.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk pierwotnej matrycy na powłoce z białej farby.
Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Inspektorat Generalny PKPR
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 69 mm
7b 64,5 mm, w tym stopka ∏ 5,5 mm (mosiądz, prostokąt 38 x 39 mm), skuwka 6 mm (Ø 12 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * INSPEKTORAT GENERALNY P (olskiego) K (orpusu)
P (rzyspsobienia) [ i ] R (ozmieszczenia) *

w półotoku dolnym: H (ead). Q (uarters). POLISH RESETTLEMENT CORPS
w polu (poniżej wizerunku orła) usunięty napis: [OVERSEAS MOVEMENTS]

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie zbliżony do ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na powłoce z białej farby.
Zobacz dodatkowo: Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Inspektorem generalnym korpusu był gen. dyw. Stanisław Kopański.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Koło Byłych Żołnierzy 9. Baonu Strzelców Flandryjskich
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze spłaszczonym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 74 mm
7b 71 mm, w tym stopka 9 mm (prasowana gąbka, mosiądz, prostokąt 50 x 44 mm), skuwka 5 mm (Ø 12 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: KOŁO BYŁYCH ŻOŁNIERZY 9 BAONU STRZ. (elców) FLANDRYJSKICH
w polu: 9 B (atalion) S (trzelców) F (landryjskich)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek odznaki pamiątkowej 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na papierowym podkładzie, nad nim cienka, przezroczysta warstwa z tworzywa sztucznego. Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Koło Byłych Żołnierzy 9. Baonu Strzelców Flandryjskich
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 42 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 84 mm
7b 81,5 mm, w tym stopka 20 mm (drewno; prostokąt 42 x 41 mm)
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: KOŁO BYŁYCH ŻOŁNIERZY 9 BAONU STRZ. (elców) FLANDRYJSKICH
w polu: 9 B (atalion) S (trzelców) F (landryjskich)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek odznaki pamiątkowej 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojskowy biskup prawosławny
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, na zwieńczeniu uchwytu
wcięcie 1, 5 mm (Ø 15 mm) na sygnaturę wytwórcy
7a 74 mm
7b 71 mm, w tym stopka 16,5 mm (prostokąt 44 x 42 mm), skuwka 5 mm (Ø 12 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ *
w półotoku dolnym: WOJSKOWY BISKUP PRAWOSŁAWNY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie stopki odcisk matrycy na papierowym ? podkładzie,
po 30 listopada 1942 zmieniono nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych na Ministerstwo Obrony Narodowej

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Sztab Główny
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 17 x 61 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem
7a 63,5 mm
7b 57 mm, w tym stopka ∏ 11,5 mm (drewno, prostokąt 27 x 61 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b w polu: SZTAB GŁÓWNY // POLISH GENERAL STAFF

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w dwóch wierszach, rozdzielonych belką.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na papierowym podkładzie

Legenda


error: Content is protected !!