Polskie Siły Zbrojne


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Dowództwo III/1 Dyonu Myśliwskiego
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 68 mm
7b 64 mm, w tym stopka 7 mm, cokół 10 mm, rękojeść 47 mm
7c 4 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: x DOWÓDZTWO III/1 DYONU MYŚL (iwskiego).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Warto zwrócić uwagę,że orzeł polski został nałożony na godło Królestwa Polskiego (orła carskiego).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Dowództwo Lotnictwa
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 15 x 55 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej lekko sciętej gałce
7a 66,5 mm
7b 63,5 mm, w tym stopka 3 mm, skuwka 5,5 mm, rękojeść 55 mm
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: AU CACHEET D`OR // P-GE DU CAIRE // PARIS // 25
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Commandement Des Forces Aériennes Polonaise // DOWÓDZTWO LOTNICTWA

10 W polu pieczęci w dwóch wierszach napisy rozdzielone rozetą w pas.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Inspektorat Generalny PKPR
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 69 mm
7b 64,5 mm, w tym stopka ∏ 5,5 mm (mosiądz, prostokąt 38 x 39 mm), skuwka 6 mm (Ø 12 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * INSPEKTORAT GENERALNY P (olskiego) K (orpusu)
P (rzyspsobienia) [ i ] R (ozmieszczenia) *

w półotoku dolnym: H (ead). Q (uarters). POLISH RESETTLEMENT CORPS
w polu (poniżej wizerunku orła) usunięty napis: [OVERSEAS MOVEMENTS]

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie zbliżony do ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na powłoce z białej farby.
Zobacz dodatkowo: Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Inspektorem generalnym korpusu był gen. dyw. Stanisław Kopański.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojskowy biskup prawosławny
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, na zwieńczeniu uchwytu
wcięcie 1, 5 mm (Ø 15 mm) na sygnaturę wytwórcy
7a 74 mm
7b 71 mm, w tym stopka 16,5 mm (prostokąt 44 x 42 mm), skuwka 5 mm (Ø 12 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ *
w półotoku dolnym: WOJSKOWY BISKUP PRAWOSŁAWNY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie stopki odcisk matrycy na papierowym ? podkładzie,
po 30 listopada 1942 zmieniono nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych na Ministerstwo Obrony Narodowej

Legenda


error: Content is protected !!