Zaproszenie / O książętach raciborskich i ich pieczęciach w późnym średniowieczu


POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE
ODDZIAŁ W POZNANIU


zaprasza

na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 19 I 2023 roku (czwartek) o godz. 16.00
na Wydziale Historii UAM – ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Collegium Historicum),
sala 3.132 (II piętro). Podczas zebrania


PROF. DR HAB. JERZY SPERKA

(Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)


wygłosi referat pt.

O KSIĄŻĘTACH RACIBORSKICH I ICH PIECZĘCIACH
W POŹNYM ŚREDNIOWIECZUerror: Content is protected !!