Nowe obiekty (grudzień 2022)


    W grudniu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dwunastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Bank Ludowy
3a stal
3b drewno
4 prostokątna 27 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: (…) POZNAŃ DĘBIEC
7 uchwyt o wydłużonej gałce
7a 121 mm
7b 116 mm, w tym cokół 32 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8 na gałce uchwytu ślad po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu: 2 / BANK // LUDOWY /2 // CZĘSTOCHOWA

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, sześć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Powyżej w obrzeżeniu sześciokątnym, zbliżonym do trapezu, nazwa instytucji, Poniżej w obrzeżeniu prostokątnym, nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Rada Parafialna gminy katedralnej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 13,5 mm (Ø 23,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: + KIRCHEN – VORSTAND +
w półotoku dolnym: GR (oss). GLOGAU
w polu: DER // DOM- // GEMEINDE // ZU

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JELENIA GÓRA
Królewsko-Pruski Urząd Starosty

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 25 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: -I- KÖNINGL (ich). PREUSS (isches). LANDRATH AMT
w polu: HIRSCHBERGER KREISSES

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Poniżej napis w dwóch wierszach Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Inspektorat Generalny PKPR
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 69 mm
7b 64,5 mm, w tym stopka ∏ 5,5 mm (mosiądz, prostokąt 38 x 39 mm), skuwka 6 mm (Ø 12 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * INSPEKTORAT GENERALNY P (olskiego) K (orpusu)
P (rzyspsobienia) [ i ] R (ozmieszczenia) *

w półotoku dolnym: H (ead). Q (uarters). POLISH RESETTLEMENT CORPS
w polu (poniżej wizerunku orła) usunięty napis: [OVERSEAS MOVEMENTS]

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie zbliżony do ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na powłoce z białej farby.
Zobacz dodatkowo: Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Inspektorem generalnym korpusu był gen. dyw. Stanisław Kopański.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RYBNIK
Kasa główna miejska
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:+ STADTHAUPTKASSE +
w półotoku dolnym: RYBNIK O (ber) / S (chlesien)

10 W polu pieczęci na tarczy ryba z prawa w skos, ogonem ku dołowi. Nad i pod rybą stylizowany motyw roślinny. Powyżej tarczy korona muralis o pięciu basztach. Po bokach tarczy labry. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SADAGÓRA
Spółka Oszczędności i Pożyczek
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 74,5 mm
7b 69 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 14 mm )
7c 5,5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b w otoku: SPÓŁKA OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZEK // (BUKOWINA)
w polu: STOW (arzyszenie). // ZAREJSTR // (owane). // Z NIEOGR (aniczoną). // PORĘKĄ // W SADAGÓRZE

10 W polu pieczęci napis w pieciu wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici”
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w formie odwróconego stożka
7a 65 mm
7b 62 mm
7c 3 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * //** KOŁO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ „WICI”
w polu: w Wąwolnicy

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Urzędnik ksiąg stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 72 mm
7b 66 mm, w tym skuwka 10 ? mm (Ø 20 ? mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ЧИН (овник). CO (держаний). KH (иг). Г (paжданского). СОС (тояния). ВОНВОЛЬНИЦ (ково). Р (имско). К (атолического ). ПР (ихода). У (езда). НОВОАЛЕК (сандрийсково). ЛЮБ (линской). Г (убернии).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
N.N.
3a mosiądz
3b drewno (heban)
4 owalna 24 x 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 69 mm
7b 64 mm, w tym stopka 3 mm, cokół 15 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 7 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b w polu: XX

10 W polu pieczęci na gwieździe orderowej tarcza szwajcarska z herbem Jastrzębiec, zwieńczona hełmem z koroną o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie jastrząb zrywający się do lotu, trzymający godło w prawym szponie. Poniżej gwiazdy na szarfach pięć odznaczeń: Medal pamiątkowy Wkroczenie do Paryża (1814 r.), Order św. Anny, Znak Honorowy za Długoletnią i Nieskazitelną Służbę (XX lat), Order św, Włodzimierza (?), Medal Wojny Ojczyźnianej (1812 r.). Za gwiazdą, po bokach, ponoplia nowożytne: chorągwie i armaty.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Urząd Skarbowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty i wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 85 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 11 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b w polu: PODATEK // OPŁACONY

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach. Powyżej rozetka, poniżej tarcza herbowa typu szwajcarskiego z autorskim orłem w koronie. Po bokach tarczy gałązki laurowe. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie łańcuszkowe (o oczkach okrągłych przemiennie z podłużnymi).
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
J. S.
3a agat
3b agat
4 owalna 29,5 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o formie odwróconego szesnastokątnego stożka
7a 77 mm
7b 69 mm, w tym stopka 10 mm, stanowiąca z matrycą i rękojeścią jedną całość
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: J. S.

10 W polu pieczęci na tarczy dziewięciopolowa szachownica. Nad tarczą hełm z labrami zwieńczony koroną o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Powyżej inicjały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NAUMBURG [NIEMCY]
Cech płócienników
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 41,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony, z otworem pośrodku (Ø 3 mm), stanowiący z matrycą jedną całość
7a 34 mm
7b 27,5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: • DAS ERBARE HANTWERCK DER LEINWEBER IN SCÖLEN 1687

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, na tarczy czółenka tkackie w roztrój na opak. Po bokach elementy roślinne (po trzy kwiaty lnu). Powyżej półpostać anioła z rozpostartymi skrzydłami, podtrzymująca oburącz tarczę. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 Dawne niewielkie miasto Scölen zostało wchłonięte przez miasto Naumburg. Zobacz źródło.

Legenda


error: Content is protected !!