Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (1945 – 1989) / Urzędy pocztowe i telekomunikacyjne

1 kolekcja prywatna 2 ŁOWICZ Wojewódzki Urząd Telekomunikacji 3a mosiądz 3b – 4 okrągła Ø 30…

Nowe obiekty (styczeń 2024)

    Do Galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia 20 tłoków pieczętnych. Wśród nich znajduje się m.in. ciekawy tłok pieczęci…

Półprodukty Mennicy Państwowej (2)

Mennica Państwowa w Warszawie w latach 30-tych XX w. wytwarzała półprodukty tłoków pieczętnych, które były następnie…

Nowe obiekty (październik 2023)

    Do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia 16 tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich znajdują się m.in.: tłok…

Nowe obiekty (maj 2023)

    W maju 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia szesnastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich znajduje…

Nowe obiekty (kwiecień 2023)

    W kwietniu 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia trzynastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich na…

Nowe obiekty (marzec 2023)

    W marcu 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia dziewiętnastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich na…

Pieczęcie spółek prawa handlowego

Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł…

Nowe obiekty (luty 2023)

    W lutym 2023 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia czternastu nowych tłoków pieczęci…

Nowe obiekty (styczeń 2023)

    W styczniu 2023 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia szesnastu nowych tłoków pieczęci…

error: Content is protected !!