Nowe obiekty (maj 2023)

    W maju 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia szesnastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich znajduje…

Nowe obiekty (kwiecień 2023)

    W kwietniu 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia trzynastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich na…

Nowe obiekty (marzec 2023)

    W marcu 2023 do galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia dziewiętnastu tłoków pieczęci i stempli. Wśród nich na…

Pieczęcie spółek prawa handlowego

Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł…

Nowe obiekty (luty 2023)

    W lutym 2023 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia czternastu nowych tłoków pieczęci…

Nowe obiekty (styczeń 2023)

    W styczniu 2023 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia szesnastu nowych tłoków pieczęci…

Polskie Siły Zbrojne

1 kolekcja prywatna 2 FRANCJA Dowództwo Lotnictwa 3a guma 3b drewno 4 prostokątna 15 x 55…

Nowe obiekty (grudzień 2022)

    W grudniu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dwunastu nowych tłoków pieczęci…

Nowe obiekty (listopad 2022)

    W listopadzie 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia trzynastu nowych tłoków pieczęci…

Nowe obiekty (październik 2022)

    W październiku 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia trzynastu nowych tłoków pieczęci.…

error: Content is protected !!