Zaproszenie / Kolekcja stempli i tłoków pieczętnych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 23 XI 2023…

Zaproszenie / Godło Uniwersytetu Warszawskiego. System sfragistyczny uczelni (1818-1831)

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 19 X 2023…

Zaproszenie / XIV-wieczne pieczęcie mieszczan wrocławskich

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 27 IV 2023…

Zaproszenie / Pieczęć tzw. „Rzeczypospolitej Mosińskiej”

W STO SIEDEMDZIESIĄTĄ PIĄTĄ ROCZNICĘPOWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1848 ROKU POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na zebranie…

Zaproszenie / Na dwugłos związany ze 150. rocznicą śmierci Seweryna Mielżyńskiego

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU oraz POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK zapraszają na dwugłos związany ze 150.…

Zaproszenie / O książętach raciborskich i ich pieczęciach w późnym średniowieczu

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 19 I 2023…

Zaproszenie / Program heraldyczny na gotyckim krzyżu sandomierskim

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU ORAZ SEMINARIUM IM. BRYGIDY KÜRBIS zapraszają na zebranie naukowe, które odbędzie…

Zaproszenie / Tłok pieczęci arcybiskupa gnieźnieńskiego znaleziony w Horstmar w Westfalii

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 8 XII 2022…

Zaproszenie / Tablice herbowe ze Słońska (Sonnenburga) i ich losy

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zaprasza na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 24 XI 2022…

Zaproszenie / Zbiory Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

WYDZIAŁ HISTORII UAM W POZNANIU i POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNEODDZIAŁ W POZNANIU zapraszają w ramach cykluMUSEA  ET …

error: Content is protected !!