Zaproszenie / Nieznane źródła heraldyczne w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Herby miejskie w historycznej Wielkopolsce w dobie przedrozbiorowej.


POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE
ODDZIAŁ W POZNANIU


zaprasza

na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 15 II 2024 roku (czwartek) o godz. 16.00
na Wydziale Historii UAM – ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Collegium Historicum),
sala 3.132 (II piętro). Podczas zebrania


MGR JERZY ŁOJKO
Współpraca: JAKUB ŁOJKO


wygłosi referat pt.

NIEZNANE ŹRODŁA HERALDYCZNE
W ZASOBACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W POZNANIU.
HERBY MIEJSKIE W HISTORYCZNEJ WIELKOPOLSCE
W DOBIE PRZEDROZBIOROWEJ.


error: Content is protected !!