Pieczęcie w archiwach, bibliotekach i muzeach. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja.


    W 2023 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydała ciekawą publikację sfragistyczną pod redakcją Pawła Guta, Marcina Hlebionka i Jagody Jankowskiej pt. „Pieczęcie w archiwach, bibliotekach i muzeach. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja”. Opracowanie (536 stron) jest owocem międzynarodowej konferencji „Archiwalne zbiory pieczęci. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja”. Wydarzenie zorganizowane zostało jesienią 2021 r. przez Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i odbywało się pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Opracowanie zawiera ponad dwadzieścia artykułów, przygotowanych na bazie wcześniej wygłoszonych referatów. Monografia jest przyczynkiem do zaprezentowania bogatych kolekcji materiałów sfragistycznych przechowywanych w archiwach, bibliotekach i muzeach. Wśród wielu poruszanych  tematów  przedstawione zostały m.in.: opisy ciekawych zbiorów sfragistycznych, konserwacja i restauracja dawnych pieczęci, edytorstwo materiałów sfragistycznych.

Książkę w tradycyjnej postaci można nabyć poprze stronę Archiwów Państwowych (koszt. 97 zł).
Natomiast wersja elektroniczna (w formacie PDF) jest dostępna na przywołanej stronie bezpłatnie.
Zobacz -> spis treści

Źródło: Archiwa Państwowe

error: Content is protected !!