Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (1945 – 1989) / Urzędy pocztowe i telekomunikacyjne
1 kolekcja prywatna
2 ŁOWICZ
Wojewódzki Urząd Telekomunikacji
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, gwintowany otwór do mocowania uchwytu (Ø 5 mm)
7a 75 mm
7b 66 mm
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * 1 * WOJ (ewódzki). URZĄD TELEKOM (unikacji).
w otoku wewnętrznym: W SKIERNIEWICACH // Z SIEDZIBĄ W ŁOWICZU

10 W polu pieczęci, legenda oraz wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 399 487, numer grawera 72, i sygnatura wytwórcy m//W

1 kolekcja prywatna
2 SKIERNIEWICE
Urząd Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, gwintowany otwór do mocowania uchwytu (Ø 5 mm)
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SKIERNIEWICE
w dywizorach (gwiazdkach): 110 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 383 394, numer grawera 77, sygnatura wytwórcy: m//W

1 kolekcja prywatna
2 SKIERNIEWICE
Urząd Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, gwintowany otwór do mocowania uchwytu (Ø 5 mm)
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SKIERNIEWICE
w dywizorach (gwiazdkach): 110 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 383 395, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

1 kolekcja prywatna
2 ŚREM
Urząd Telekomunikacyjny
3a stal
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt wydłużony o kulistej gałce
7a 112 mm
7b 107,5 mm, w tym cokół 29,5 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * U (rząd) T (elekomunikacyjny) ŚREM * A
w polu (na każdym z 8 obrotowych pierścieni) cyfry: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 –

10 W polu stempla 8 obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Na zewnątrz, wokół pola stempla, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na cokole sygnatura wytwórcy (wybita dwukrotnie): m//w

error: Content is protected !!