Nowe obiekty (styczeń 2024)


    Do Galerii Sigillarium.pl pozyskano zdjęcia 20 tłoków pieczętnych. Wśród nich znajduje się m.in. ciekawy tłok pieczęci z XVIII w. pochodzący z parafii pod patronatem św. Rocha z terenu Niemiec. Św. Roch urodził się we Francji na przełomie XIII i XIV w. jako jedyny syn rządcy Montpellier. W wieku 19 lat stracił oboje rodziców, a odziedziczony majątek rozdał ubogim i wyruszył do Rzymu. We włoskim miasteczku Acquapendente zastała go epidemia dżumy. Tam w miejscowym szpitalu opiekował się zarażonymi. Kolejne 3 lata spędził w Rzymie, gdzie dokonał wielu cudownych uzdrowień. W czasie powrotu do Francji zaraził się dżumą w Piacenzy. By nie zarażać innych, ukrył się w pobliskim lesie. Według podania wytropił go tam pies, który przynosił mu pożywienie. Miał wówczas cudownie wyzdrowieć. Udał się w drogę powrotną do Francji, lecz na granicy wzięty został za szpiega włoskiego i wtrącony do więzienia, gdzie umarł nierozpoznany.

Kolejnym ciekawym obiektem jest tłok pieczęci gminy Mariak (dawniej Mariendorf) z XVIII w., należącej do powiatu sycowskiego (Kreis Wartenberg; 1742-1945), zawierający w polu pieczęci na murawie kosę z lewa w skos z ostrzem w prawo – znak występujący relatywnie często na pieczęciach gminnych i wiejskich.

Innym interesującym obiektem jest pieczęć szlachecka z terenu Niemiec z tarczą dwudzielną w słup, z wizerunkiem gryfa w polu pierwszym i bachusa w polu drugim. Na uwagę zasługuje także pieczęć zarządu włości z Włodzimierza na Ukrainie z XIX w. Określenie włość (ros. wołost) dotyczyło jednostki podziału administracyjno-terytorialnego w carskiej Rosji i Związku Radzieckim (do 1929 r.), wywodzącej się jeszcze z okresu Rusi Kijowskiej. Jednostka ta była mniejsza od powiatu i była odpowiednikiem gminy. Składała się przeważnie z kilku lub kilkunastu wsi. Zapewne z tą jednostką terytorialną należy łączyć staropolskie powiedzenie „Pan na włościach”.

Do galerii udało się także pozyskać fotografie tłoka pieczętnego Oddziału Drogowego PKP z II RP, a także bogaty zbiór fotografii tłoków z okresu PRL, w tym Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, Cechu Krawców ze Słupska, czy też Okręgowego Urzędu Górniczego w Żarach.

P.S. Zdjęcie wprowadzające do nowych nabytków przedstawia obraz nieznanego malarz niemieckiego z XIV w., z postacią św. Rocha, któremu pies przynosi pożywienie, a klęczący anioł opatruje rany. Oryginał znajduje się w Muzeum Sztuki w Pasadenie (Stany Zjednoczone).

Tłoki pieczętne i stemple zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).


Tłoki pieczęci i stempli z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 DOLINA [UKRAINA]
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 43
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 10,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PUBL. (iczna) SZKOŁA DOKSZT (ałcająca)) // ZAWODOWA // w // DOLINIE

10 W polu pieczęci legenda i wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 2151, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARY DZIKÓW
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 24
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W DZIKOWIE STARYM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 179 565.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Państwowy Ośrodek Szkolenia Motorowego
3a mosiądz
3b drewniany
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 36
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 80 mm/td>
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ** PAŃSTW (owy) OŚRODEK SZKOL (enia) MOTOR (owego)* // W KRAKOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 72 445.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Izabela Kostrzanowska tłumacz przysięgły
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 86,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym podwójnym półotoku: > 1 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY < // IZABELA KOSTRZANOWSKA 1
w dolnym półotoku: W LUBLINIE

10 W polu pieczęci wolna przestrzeń. Wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer grawera 85, sygnatura wytwórcy m/W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Izabela Kostrzanowska tłumacz przysięgły
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 86,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym podwójnym półotoku: > 1 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY < // IZABELA KOSTRZANOWSKA 1
w dolnym półotoku: W LUBLINIE

10 W polu pieczęci wolna przestrzeń. Wokół pola pieczęci obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer grawera 82, sygnatura wytwórcy m/W g

Legenda
1 kolekcja prywatna
2 ŁOWICZ
Wojewódzki Urząd Telekomunikacji
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, gwintowany otwór do mocowania uchwytu (Ø 5 mm)
7a 75 mm
7b 66 mm
7c 9 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b w otoku zewnętrznym: * 1 * WOJ (ewódzki). URZĄD TELEKOM (unikacji).
w otoku wewnętrznym: W SKIERNIEWICACH // Z SIEDZIBĄ W ŁOWICZU

10 W polu pieczęci, legenda oraz wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 399 487, numer grawera 72, i sygnatura wytwórcy m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
P.K.P Oddział Drogowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 1
7 brak uchwytu, gwintowany otwór do jego zamocowania (Ø 6 mm)
7a 13 mm
7b
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * P(olskie). K (oleje).P (aństwowe) ODDZIAŁ DROGOWY* // ŁÓDŹ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 63, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MARIAK
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, pęknięty u podstawy
7a 105 mm
7b 102 mm
7c 3 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: G (emeinde): SIEGEL MARIENDORFF
poniżej wizerunku napieczętnego: WARTENBERG // CREIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, na murawie kosa z lewa w skos, ostrzem w prawo. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz > Powiat Wartenberg (Syców)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIĘDZYLESIE
Zarząd Gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99,5 mm
7b 88 mm, w tym skuwka (10 mm, Ø 16 mm)
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD GMINNY // W MIĘDZYLESIU // POWIAT // RADZYMIŃSKI // 1

10 W polu pieczęci legenda i wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 1560, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Izba Przemysłowo – Handlowa
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 25 x 21 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 18, numer ewidencyjny 32 755
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 88 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka (7 mm, Ø 16 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: IZBA // PRZEMYSŁOWO – // HANDLOWA // W POZNANIU // 1

10 W polu pieczęci legenda i wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKIERNIEWICE
Urząd Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, gwintowany otwór do mocowania uchwytu (Ø 5 mm)
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SKIERNIEWICE
w dywizorach (gwiazdkach): 110 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 383 394, numer grawera 77, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKIERNIEWICE
Urząd Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, gwintowany otwór do mocowania uchwytu (Ø 5 mm)
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SKIERNIEWICE
w dywizorach (gwiazdkach): 110 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 383 395, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SŁUPSK
Cech krawców
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 77 mm
7b 74,5 mm, w tym stopka 14 mm
7c 2,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: CECH KRAWCÓW // * w Słupsku *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, rozwarte nożyce krawieckie ostrzami ku górze, przeplecione taśmą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WŁODZIMIERZ [UKRAINA]
Zarząd włości
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony ? o spłaszczonej gałce
7a 78,5 mm
7b 45,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 17 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Печать Владимирецка (го): Волост (ного) Управленiя

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb guberni wołyńskiej, wokół łańcuch orderowy ?
11
12 Zobacz > włość

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOLA KORYBUTOWA
Szkoła Powszechna
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o formie odwróconego stożka
7a 66 mm
7b 62,5 mm, w tym stopka 20 mm, cokół 2 mm
7c 3,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: GENERAL – // GOUVERNEMENT // VOLKSSCHULE // IN WOLA KORYB (utowa). // SZKOŁA // POWSZECHNA // w Woli Koryb (utowej).

10 W polu pieczęci napis w siedmiu wierszach (w wierszu czwartym i siódmym nazwa miejscowości). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WROCŁAW
PPTT – Zakład Techniczny

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr ewidencyjny 460 698, numer grawera 550, sygnatura wytwórcy m // W
7 brak, gwintowany otwór do mocowania uchwytu (Ø 5 mm)
7a 72 mm
7b 10 mm
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PPTT – ZAKŁAD TECHNICZNY // WE WROCŁAWIU

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻARY
Okręgowy Urząd Górniczy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 32
7 brak uchwytu
7a 9,5 mm
7b
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY // W ŻARACH

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 121 241

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Państwowa Inspekcja Handlowa Nr 240
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16 mm)
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA NR 240

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 233 201, numer grawera 28

Legenda1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
Kościół parafialny św. Rocha
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 24,5 x 23,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt wydłużony o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie z otworem w górnej części
7a 45 mm
7b 43 mm, w tym stopka 6,5 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość, cokół 4 mm.
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGIL (lum). ECC (lesiae). PA (ro) CH (ialis). S (ub). P (atrocinio). S (ancti). ROCHI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, siedząca postać św. Rocha, w powłóczystych szatach i pelerynie na ramionach, z głową otoczoną promienistym nimbem oraz odłoniętymi nogami. Postać w prawej ręce trzyma długą laskę zwieńczoną dwoma kulami (jedna nad drugą), a lewą ręką podciąga do góry szatę. Po lewej stronie postaci leżący pies. Poza postacią trzy języki ognia (dwa mniejsze po prawej i jeden większy po lewej). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
NN
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 30 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 66 mm
7b 64 mm, w tym stopka 16 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: A. G. / F.

10 W polu pieczęci tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym gryf zwrócony w lewo trzymający obiema łapami słup, w polu drugim bachus. Tarcza zwieńczona hełmem z koroną (o trzech fleuronach i dwóch pałkach) oraz labrami. W klejnocie gryf trzymający obiema łapami słup. Po obu stronach klejnotu inicjały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!