Spis treści / Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych

Edward Skibiński, Sfragistyka Polski ludowej…………………………………………………………………………………………………………… 7 Rafał Kościański, Na marginesie opisu i krytyki stempli oraz odcisków…

error: Content is protected !!