Pieczęcie w archiwach, bibliotekach i muzeach. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja.

    W 2023 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydała ciekawą publikację sfragistyczną pod redakcją Pawła Guta, Marcina…

Spis treści / Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych

Edward Skibiński, Sfragistyka Polski ludowej…………………………………………………………………………………………………………… 7 Rafał Kościański, Na marginesie opisu i krytyki stempli oraz odcisków…

error: Content is protected !!