Zaproszenie / Ikonografia średniowiecznych pieczęci


POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE
ODDZIAŁ W POZNANIU


zaprasza

na zebranie naukowe Oddziału, które odbędzie się 14 III 2024 roku (czwartek) o godz. 16.00
na Wydziale Historii UAM – ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Collegium Historicum),
sala 3.132 (II piętro). Podczas zebrania


DR MARCIN SZYMONIAK
(Centrum Studiów Mediewistycznych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II)


wygłosi referat pt.

IKONOGRAFIA ŚREDNIOWIECZNYCH PIECZĘCI
DOMINIKANÓW I FRAŃCISZKANÓW
z KRAKOWA


error: Content is protected !!