Nowe obiekty (styczeń 2023)


    W styczniu 2023 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia szesnastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 IŁAWA
Miasto
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 42 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o formie sześcianu 43 x 42 x 22 mm
7a 24,5 mm
7b 22 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + S (igillum) · CIVITATIS YLAVIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, gotycka brama. W bramie tronująca postać Matki Bożej w koronie z Dzieciątkiem na lewym kolanie, trzymająca w prawej ręce berło zwieńczone lilią. Wokół głowy Dzieciątka kolisty nimb. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Koło Byłych Żołnierzy 9. Baonu Strzelców Flandryjskich
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 42 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 84 mm
7b 81,5 mm, w tym stopka 20 mm (drewno; prostokąt 42 x 41 mm)
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: KOŁO BYŁYCH ŻOŁNIERZY 9 BAONU STRZ. (elców) FLANDRYJSKICH
w polu: 9 B (atalion) S (trzelców) F (landryjskich)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek odznaki pamiątkowej 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
9. Batalion Strzelców Flandryjskich
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 10 x 63 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 64 mm
7b 61 mm, w tym stopka ∏ 6 mm (mosiądz, prostokąt 16,5 x 65 mm), skuwka 5 mm (Ø 11,5 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w polu: 9 Polish (Flanders) Rifle Battalion // Old Comrades Association

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w dwóch wierszach.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na powłoce z białej farby.
Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Sztab Główny
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 17 x 61 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze ściętym wierzchołkiem
7a 63,5 mm
7b 57 mm, w tym stopka ∏ 11,5 mm (drewno, prostokąt 27 x 61 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b w polu: SZTAB GŁÓWNY // POLISH GENERAL STAFF

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w dwóch wierszach, rozdzielonych belką.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na papierowym podkładzie

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Podoficer 9, Zarząd Żandarmerii
Gubernia Radomska
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b 25 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: РАДОМСКАГО ГУБ (рнеского). ЖАНДАРМСК (ого). УПРАВЛ (ения)
w polu: УНТЕРБ-ОФИЦЕР // 9.

10 W polu stopień i numer identyfikacyjny żołnierza. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Komisariat I Policji Państwowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera: 16
7 brak, otwór gwintowany Ø 6 mm do jego zamocowania (wkręcenia)
7a 14 mm
7b
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMISARIAT I POL (icji) . PAŃSTW (owej) // W RADOMIU.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 479, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Naczelnik więzienia
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 114 mm
7b 108 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8 na kulistej gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * НАЧАЛЬНИКБ РАДОМСКОЙ ТЮРЬМЫ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Zakłady Wodociągowe, Kanalizacyjne i Gazowe
Zarząd Miejski
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce (wtórny)
7a 69 mm
7b 63 mm (profilowany,stanowiący jedną całość)
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * ZARZĄD MIEJSKI w RADOMIU
w polu: ZAKŁADY WODOC (iągowe). KANAL (izacyjne). i GAZOWE
10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, nazwa dysponenta w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 59 mm
7b 52 mm
7c 7 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZJEDN (oczenie). * BUDOWNICTWA MIEJSK (iego) // RADOM
w polu:
DLA // PAKIETÓW // „RO”(?) // VII // – • –

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, określenie funkcji tłoka pieczęci. Na zewnątrz, wokół pola legendy, zanikające pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARACHOWICE
Zakłady drzewne
Rejon Przemysłu Leśnego w Radomiu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 17 mm)
7c 10 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * REJON PRZEMYSŁU LEŚNEGO * // W RADOMIU
w polu: * ZAKŁADY * // DRZEWNE // W STARACHOWICACH

10 W polu, odzielonym od pola legendy obrzeżenim ciągłym, nazwa dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZELNO
Magistrat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 23 mm
7b 16 mm (Ø 9,5 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * MAGISTRAT DER STADT *
w półotoku dolnym: STRZELNO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na owalnej tarczy kartuszowej przecinające się dwie strzały, pomiędzy bełtami krzyż kawalerski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy cyfra 6 (wys. 4 mm) nałożona na literę P? (wys. 5 mm)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĘGIERCE
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do jego zamocowania
7a 18,5 mm
7b 15,5 mm (Ø 20 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: WOYT. GMINY. WĘGIERC. SZLACHECKICH

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZWOLEŃ
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o ściętej gałce
7a 108 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 17 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ЧИНОВ- НИКЪ // ГРАЖД. (анского) СОСТ. (ояниа)Р. (имско) -К. (атолического) ПРИХ. (ода) // ЗВОЛЕНЬ КОЗЕНИЦ (кого). У. (ѣзда) // URZ. (ędnik) ST. (anu) CYW. (ilnego) PAR. (afii) R (zymsko) – K. (atolickiej) // ZWOLEŃ POWIATU // KOZIENICKIEGO

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Poniżej nazwa dysponenta w 6 wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 AUERBACH [NIEMCY]
Administrator majątku kościoła katolickiego
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie, na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 63 mm
7b 60 mm, w tym stopka 11 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * VERVALT (er): D (er): KATH (olischen): KIRCHEN=VERMÖGENS
w polu: AUERBACH

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości w jednym wierszu. Na zewnątrz pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DILLENBURG [NIEMCY]
Parafia ewangelicka (trzecia)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 matryca osadzona w mechanizmie sprężynowym, uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 191 mm
7b 191 mm, w tym mechanizm sprężynowy 103 mm, skuwka 8 mm (Ø 19 mm), rękojeść 80 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KÖNIGREICH. PREUSSEN
w półotoku dolnym: DILLENBURG.
w polu: EVANG (elische) PFARREI III

10 W polu pieczęci na belce otwarta księga, otoczona promienistą glorią. Pod belką napis w jednym wierszu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Królestwo Prus
Na podstawie mechanizmu sprężynowego cyfra 2

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STEIN [AUSTRIA]
Pobór myta
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 97,5 mm
7b 91,5 mm, w tym stopka 4 mm, stanowiąca z matrycą i rękojeścią jednolitą całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILL (um) · DER · R (ömische) · K (aiserliche) · M (ajestät) · MAVTT · STAIN ··
w polu: C (= Carolvs VI ?)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem sznurowym, dwugłowy orzeł cesarski pod wspólną koroną, bez regaliów, trzymający na piersi tarczę trójdzielną w pas. W polu drugim tarczy litera C (= Carolvs VI ?). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 Dawniej miasto nosiło nazwę Stain.

Legenda


error: Content is protected !!