Pieczęcie europejskie / Pieczęcie urzędników państwowych


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CASTELNUOVO DI PORTO [WATYKAN]
Chorąży
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, tuleja do jego zamocowania
7a 23 mm
7b 18
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + GONFALONIERE DI CASTELNUOVO DI PORTO

10 W polu pieczęci godło państwa watykańskiego, dwa klucze św. Piotra przewiązane sznurem zakończonym dwoma chwostami, skrzyżowane w skos, piórami na zewnątrz, ku górze. Nad kluczami tiara z nałożonymi trzema diademami. Spod tiary wychodzą dwie zdobne taśmy, rozłożone na boki. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie perełkowe i ciągłe.
11
12 Urzędnik papieski, który nosi sztandar Kościoła.

error: Content is protected !!