Pieczęcie europejskie / Pieczęcie kościelne


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BŘĺSTVĺ (KŘEČHOŘ) [CZECHY]
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 30,5 x 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 58 mm
7b 55 mm, w tym stopka 7 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM PAROCHIALIS ECCLES (iae) : BŘISTWENSIS
w polu: S (ancte): CRUCIS SUBTITULO INVENTIONIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, krzyż bez pasji otoczony promienistą glorią. Wokół glorii napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe
11
12 Podczas wojny siedmioletniej 18 czerwca 1757 r. na wzgórzach między Plaňanami, Chocenicami i Křečhořem w bitwie pod Kolinem spotkały się wojska pruskie i austriackie. Bříství znajdowało się w centrum pola bitwy. Król Fryderyk II dowodził armią pruską na obrzeżach pola bitwy ze wzgórza Novoveský vrch, które po bitwie zostało nazwane Bedřichov (Wzgórze Króla Fryderyka).

1 kolekcja prywatna
2 DAMNOV [CZECHY]
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 28,5 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 63 mm
7b 61 mm, w tym stopka 22 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS DAMNOVIENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie, konna postać św. Marcina w stroju rzymskiego legionisty, z mieczem w prawej ręce. Poniżej leżąca postać półnagiego żebraka. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ENGELBERG (SZWAJCARIA)
Misja katolicka (Kamerun)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 108,5 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm)
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KATHOLISCHE MISSION ENGELBERG (KAMERUN)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, trzy uskrzydlone półpostacie aniołów, z głowami otoczonymi nimbami. Półpostać środkowa wyższa, z rozpostartymi skrzydłami oraz mitrą zwieńczoną krzyżem na głowie, trzymająca w prawej ręce miecz, wsparta na tarczy, w której polu jest umieszczony krzyż. Półpostać z prawej strony w prawej ręce trzymająca włócznię, lewą rękę wznosi w geście błogosławieństwa. Półpostać z lewej strony, w kapeluszu z szerokim rondem (biskupim?), w lewej ręce trzymająca pątniczą laskę (pastorał?), prawą rękę wznosi w geście błogosławieństwa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz więcej -> Klasztor Engelberg

1 kolekcja prywatna
2 HOCHENFELS [NIEMCY]
Parafia św. Udalryka (Ulryka)
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 28 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy i stopki znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 70 mm
7b 69 mm, w tym stopka 3,5 mm, stanowiąca z rękojeścią jedną całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIG (illum) : PAROCH (ialis): S (ancti): VDALRY (ci): HOCHENFELS (is):

10 W polu pieczęci postać św. Udalryka w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie i nimbem, pastorałem w prawej ręce i księgą w lewej. Na księdze ryba. Poniżej postaci ornament małżowinowy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŁĄKI (KARWINA) [CZECHY]
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 114 mm
7b 108,5 mm, w tym cokół 14 mm oraz skuwka 7 mm (Ø 14,5 mm), matryca z cokołem stanowią jedną całość
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILLUM ECCLESIAE LOC (alis). LONCENSIS
w polu: S (anc) T (ae). // BARBARAE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Poniżej element ozdobny w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MEOPHAM [WIELKA BRYTANIA]
Święto pokoju
3a mosiądz
3b mosiądz
4 ostroowalna 25 x 18 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o formie zbliżonej do gotyckiej litery M, zwieńczony małym pierścieniem z otworem
7a 25 mm
7b 23 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: + Meopham: Peace Celebration + 1919

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem sznurowym, postać biskupa w stroju pontyfikalnym, z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa i pastorałem w lewej ręce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIMES [FRANCJA]
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów)
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 27 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 16 mm (Ø 14 mm)
7c 8 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM. CONV (entus). F (ratrum). F (rancisci). MINORUM. // NIMES

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Zakonu Braci Mniejszych – dwa skrzyżowane ramiona, jedno nagie (Chrystusa), drugie w habicie (św. Franciszka), oznaczone stygmatami, pomiędzy którymi znajduje się krzyż bez pasji, otoczony promienistą glorią i chmurami. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PECKA [CZECHY]
Kancelaria biskupia
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 29 x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 46 mm
7b 42,5 mm, w tym stopka 11 mm, cokół 14 mm, stanowiące jedną całość
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku (na szafrie): SIGILLVM • CANCELLARIAE • PECZKAVIENSIS

10 W polu pieczęci tarcza sześciopolowa (herb diecezji). W polu pierwszym łękawica na opak (?), w polu drugim wspięty lew przekrzyżowany trójzębnym pasem, w polu trzecim kroczący w lewo lew, w polu czwartym orzeł bez korony, w polu piątym rzeka w skos, w polu szóstym szachownica. Nad tarczą mitra książęca. Po prawej stronie mitry krzyż procesyjny, po lewej pastorał, powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Poniżej tarczy i po jej bokach elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 STREITHEIM [NIEMCY]
Wikariat katolicki
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiący ze stopką jedną całość, na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 74,5 mm
7b 71,5 mm, w tym stopka 13 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM CURATIAE CATHOLICAE // STREITHEIM

10 W polu pieczęci kocioł na podporach pod którym płonące drwa. W kotle (z wrzącym ołowiem) półpostać św. Wita bez szat, z rękoma skrzyżowanymi na piersi oraz nimbem wokół głowy. Po obu stronach kotła kłęby dymu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 TESSANCOURT [FRANCJA]
Parafia, Diecezja Wersalska
3a mosiądz
3b drewno
4 ostroowalna 49 x 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 129 mm
7b 119 mm, w tym skuwka 20 mm
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAROISSE DE TESSANCOURT * // DIOCESE DE VERSAILLES

10 W polu pieczęci, na murawie, postać św. Mikołaja w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie i pastorałem w lewej ręce. Prawa ręka wzniesiona do błogosławieństwa. Po prawej stronie postaci, troje dzieci kąpiących się w balii z uniesionymi rękoma w stronę świętego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Parafia św. Mikołaja w Tessancourt.

1 kolekcja prywatna
2 TRZYNIEC [CZECHY]
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 112 mm
7b 85 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

* SIGIL (lum) : ECCLES (iae): PAROCH (ialis): TRZYNIECENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie, budynek neogotyckiego kościoła w widoku od lewej nawy bocznej. Szczyt dachu po lewej stronie (nad prezbiterium) zwieńczony krzyżem, pośrodku nad nawą główną spadzista wieża zwieńczona krzyżem (mniejsza), po prawej stronie spadzista wieża frontowa zwieńczona krzyżem (większa). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe i perełkowe.
11
12 Kościół pw. św. Alberta Jerozolimskiego, dawniej dekanat cieszyński. Konsekracja kościoła odbyła się 27 września 1885 r.

error: Content is protected !!