Pieczęcie europejskie / Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych


1 kolekcja prywatna
2 AUSTRIA
Ambasada Cesarstwa Austrii w Rzymie
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 40 x 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 110 mm
7b 106 mm, w tym: stopka 8 mm, skuwka 12,5 mm (Ø 27,5 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich). K (öniglich). CESANDTSCHAFT ZU ROM.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi na krzyżu tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe
11
12 Tłok pieczętny z wymienną matrycą.

1 kolekcja prywatna
2 BORDEAUX [FRANCJA]
Królewsko Pruski Konsulat
3a stal
3b
4 owalna 36 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7
7a 36,5 mm
7b 19,5 mm trzpień (Ø 26 mm) stanowiący z matrycą jedną całość
7c 17 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KÖNIGLICH PREUSSISCHES CONSULAT

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, orzeł pruski w koronie, trzymający w szponach berło i jabłko, a na piersi monogram FR.
Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; perełkowe i ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 BUŁGARIA
Poselstwo Bułgarii w Warszawie
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 34 x 50 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 48 mm
7b 43 mm, w tym stopka 8 mm (35 x 50 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: LEGATION DE BULGARIE // VARSOVIE

10 W polu pieczęci herb Bułgarii, lew w koronie na tarczy renesansowej. Nad tarczą korona zamknięta zwieńczona krzyżem. Po bokach tarczy dwa wspięte lwy w koronach zamkniętych.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 CUNNERSDORF [NIEMCY]
Szkoła
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 16 x 26,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 88 mm
7b 83 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 13 mm)
7c 5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) z sygnaturą wytwórcy: GRAVEUR ZUMPE · FREIBERG
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: * SCHULE *
w półotoku dolnym:CUNNERSDORF.
w polu: ZU

10 W polu pieczęci napis w jednym wierszu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 DONAUWÖRTH [NIEMCY]
Królewska Bawarska Rada Administracyjna
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 42 x 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 73 mm
7b 71 mm, w tym stopka 3,5 mm, stanowiąca z rękojeścią jedną całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOENIGLICH BAYRISCHE VERWALTUNGS RATH
w polu: DONAUWOERTH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Królestwa Bawarii (wz. 1806 r.). Na tarczy z szachownicą, zwieńczonej koroną królewską, mniejsza tarcza dzielona w słup. W polu prawym królewskie jabłko, w polu lewym wspięty lew. Nad tarczą korona królewska. Po prawej stronie godła Królestwa Bawarii gałązka palmowa, po lewej laurowa, spięte poniżej. Pod nimi, pod belką, napis. Poniżej trzy festony. Na zewnątrz pola legendy poczwórne obrzeżenie: ciągłe, ciągłe, wieńcowe, ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 GLOGGNITZ [AUSTRIA]
Cesarsko Królewskie Biuro Komisarza ds. budowy dróg bitych
3a stal
3b stal
4 owalna 38 x 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rewersie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiący z matrycą jedną całość
7a 104 mm
7b 99 mm, w tym cokół 16,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich). K (öniglich). GLOGGNITZ = MÜRZZUSCHLAGER STRASSENBAU KOMISSARIAT.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 HANOWER [NIEMCY]
Dyrektor szkoły im. Bismarka
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 22 mm
7b 14 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • DER DIREKTOR DER BISMARCKSCHULE • // IN HANNOVER

10 W polu pieczęci godło Królestwa Hanoweru – skaczący koń. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KARNOFOLIA [BUŁGARIA]
Szkoła podstawowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37 mm
7b 29 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * НАЧЯЛНО УЧИЛИЩЕ *
w półotoku dolnym: ВЪ С (еле). КАРНOФОЛЯ
w polu: ОВЧЕХЪЛМСКА ОКОЛИЯ

10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, otwarta księga. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KRÓLESTWO NORWEGII
Wicekonsulat w Łodzi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 119 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 18 mm (Ø 18 mm)
7c 20 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: K (on) G (e) L(ig) NORSK VISEKONSULAT
w półotoku dolnym: * LODZ *

10 W polu pieczęci, herb Królestwa Norwegi, na tarczy ukoronowany wspięty lew, dzierżący topór. Nad tarczą korona królewska z lwem dzierżącym topór w klejnocie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe
11
12 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: JOHS. KROGSITE A/S // OSLO

1 kolekcja prywatna
2 PRUSY [NIEMCY]
Ministerstwo Finansów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 33,5 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 90,5 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOENIGL (ich): PREUSS (ische): FINANZ MINISTERIUM
w polu: COMMISSIONS // SIEGEL

10 W polu pieczęci, nad belką, na tarczy orzeł pruski w koronie z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Nad tarczą korona królewska, pod belką napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 STEIN [AUSTRIA]
Pobór myta
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 97,5 mm
7b 91,5 mm, w tym stopka 4 mm, stanowiąca z matrycą i rękojeścią jednolitą całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILL (um) · DER · R (ömische) · K (aiserliche) · M (ajestät) · MAVTT · STAIN ··
w polu: C (= Carolvs VI ?)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem sznurowym, dwugłowy orzeł cesarski pod wspólną koroną, bez regaliów, trzymający na piersi tarczę trójdzielną w pas. W polu drugim tarczy litera C (= Carolvs VI ?). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 Dawniej miasto nosiło nazwę Stain.

1 kolekcja prywatna
2 THUIN [BELGIA]
Królewsko Pruska Kancelaria Katedralna
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 26 x 24
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KON (iglisch) : PREUSS (isch): THUINISCHES: DOM: AMTS: SIEGEL

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Królestwa Prus, orzeł w koronie z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FWR na piersi. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ ? [AUSTRIA]
Cesarsko Królewske Namiestnictwo Dolnej Austrii
Departament budownictwa
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, cokół i trzpień do zamocowania w prasie
7a 75 mm
7b 69 mm, w tym cokół 42 mm, trzpień 26 mm (Ø 20 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * BAU – DEPARTEMENT *
w półotoku dolnym: DER K (aiserlich). K (öniglich). N (ieder) . Ö (sterreich). STATTHALTEREI

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 górna matryca pieczęci suchej

1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ ? [AUSTRIA]
Miejska Komisja Egzaminacyjna
3a stal
3b stal
4 owalna 34 x 32
5 wklęsłoryty
6
7 brak, cokół i trzpień do umieszczenia w prasie
7a 67
7b 61 mm, w tym cokół 39 mm, trzpień 22 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich) . K (öniglich). STAATSPRÜFUNGS = COMMISSION.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej dwie wstęgi orderowe. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 górna matryca pieczęci suchej

error: Content is protected !!