Pieczęcie europejskie / Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych


1 kolekcja prywatna
2 PRUSY [NIEMCY]
Ministerstwo Finansów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 33,5 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 90,5 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOENIGL (ich): PREUSS (ische): FINANZ MINISTERIUM
w polu: COMMISSIONS // SIEGEL

10 W polu pieczęci, nad belką, na tarczy orzeł pruski w koronie z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Nad tarczą korona królewska, pod belką napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!