Pieczęcie urzędów i instytucji samorządowych (do 1950)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 STALINOGRÓD (obecnie KATOWICE)
Pałac Młodzieży im. Bolesława Bieruta
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 93 mm
7b 86,5mm, w tym skuwka 4 mm
7c 6,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * PAŁAC MŁODZIEŻY *
w półotoku dolnym: W STALINOGRODZIE
w polu: im. (ienia) BOLESŁAWA BIERUTA

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEPOŁOMICE
Urząd Miasta i Gminy Ewidencja Ludności

3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o spłaszczonej gałce, pomalowany na brązowo
7a 84 mm
7b 78 mm, w tym trzpień 10 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: URZĄD MIASTA I GMINY
w półotoku dolnym: + EWID. (encja) LUDN. (ości) +
w polu poniżej obrazu napieczętnego: W NIEPOŁOMICACH

10 W polu pieczęci gwiazda pięcioramienna o nieregularnych ramionach. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Biorąc pod uwagę obraz napieczętny z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że pieczęć powstała i mogła być używana już w styczniu 1945 r. (wyzwolenie tego regionu spod okupacji niemieckiej)

Legenda


error: Content is protected !!