Pieczęcie wojskowe po 1945


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Komenda łódzka terenowej obrony przeciwlotniczej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 20,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer ewidencyjny 171 869
7 brak, trzpień z gwintem do jego nakręcenia
7a 43 mm
7b 32 mm
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *K (omen) – DA ŁÓDZKA TER (enowej). OBR (ony). P (rzeciw). LOT (niczej).
w polu: 27

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!