Pieczęcie urzędników państwowych (zabór austriacki)


Podgrupa ta prezentuje osobiste tłoki pieczętne, które należały do urzędników państwowych – jako osób fizycznych – reprezentujących dany urząd, np. ministra, wójta, geometry, naczelnika itp. Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BRZESKO
Stanisław Wisłocki C. K. Notariusz
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o gruszkowatej gałce
7a 107 mm
7b 104 mm, w tym trzpień mosiężny 17 mm, skuwka 6 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch górnych półotokach: * Dr STANISŁAW WISŁOCKI * // C. K. NOTARIUSZ
w dolnym półotoku: W BRZESKU W GALICYI

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Alojzy Jakubowski [C. K.] autoryzowany geometra cywilny
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 103,5 mm
7b 99,5 mm, w tym trzpień 14 mm, skuwka 7 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: *ALOJZY JAKUBOWSKI [C. K.] AUTORYZOWANY GEOMETRA CYWILNY

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 W Czasopiśmie Towarzystwa Technicznego Krakowskiego nr 19, R. IX, z dnia 1 października 1895 r. poinformowano, że A. Jakubowski przeniósł swoje biuro na Plac Franciszkański pod nr 10.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Komisarz Rządowy
3a mosiądz
3b żelazo
4 owalna 36 mm x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 94 mm
7b 90 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: KOMISARZ RZĄDOWY
w dolnym półotoku: W KRAKOWIE

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Dr Władysław Kastory adwokat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 22 mm
7b
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: Dr WŁADYSŁAW KASTORY
w polu: * // ADWOKAT // W
w półotoku dolnym: KRAKOWIE

10 W polu pieczęci na belce napis (stanowisko dysponenta), powyżej gwiazdka, poniżej litera. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe i łańcuszkowo-perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LIMANOWA
Franciszek Gross notariusz
3a mosiądz
3b brak, trzpień mosiężny toczony z upiłowaną śrubą do mocowania uchwytu drewnianego
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wypukłoryty
6 na tylnej części matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 21,5 mm
7b 16 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * FRANCISZEK GROSS*
w dolnym półotoku: W LIMANOWIE W GALICYI
w polu poniżej obrazu napięczętnego: C. K. NOTARIUSZ

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Notariusz Franciszek Gross prowadził kancelarię notarialną w Limanowej w latach 1863-1895.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LISZKI
Dr Józef Nowak notariusz
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 32,5 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 111 mm
7b 106 mm, w tym stopka 6 mm i cokół 9 mm – stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 4 mm ( Ø 12 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * D (okto) R JÓZEF NOWAK *
w półotoku dolnym: W LISZKACH w W (ielkim). KS (ięstwie). KRAKOWSKIEM
w polu (w półotoku poniżej wizerunku napieczętnego): C (esarsko) . K (rólewski) . NOTARYUSZ

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MORAWICA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: T(?)ILFREID
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 79,5 mm
7b 75,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + C (esarsko): K (rólewski): URZĘDNIK. STANU CYWILNEGO PARAFII MORAWICA

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Egzekutor podatkowy C.K. Urzędu Podatkowego
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o gruszkowatej gałce
7a 113 mm
7b 106 mm, w tym trzpień mosiężny 16 mm, uchwyt drewniany 90 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * EGZEKUTOR PODATKOWY C. K. URZĘDU PODATKOWEGO

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!