Pieczęcie europejskie / Pieczęcie urzędów i instytucji samorządowych


1 kolekcja prywatna
2 BERLIN [NIEMCY]
1. Miejska Szkoła Wyższa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: F. SCHELLHAS * BERLIN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37 mm
7b 27,5 mm
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: * 1 STÄDTISCHE HÖHERE BÜRGERSCHULE * / BERLIN

10 W polu pieczęci na tarczy wspięty niedźwiedź. Tarcza zwieńczona koroną muralis o pięciu blankowanych basztach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 CALAU [NIEMCY]
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 92,5 mm
7c 5,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: + o Secretum o cvitatis ooo Calow o

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, mur ceglany z przejazdem i dwoma wieżami zakończonymi stożkami, pomiędzy nimi trzy blanki. Ponad blankami, herb miasta Calau (tarcza hiszpańska dzielona w pas, w polu pierwszym połu lwa, w polu drugim trzy gwiazdy w układzie 2,1). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PRAGA [CZECHY]
Magistrat miasta
3a mosiądz (srebrzony?)
3b drewno
4 okrągła Ø 44 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 130 mm
7b 127 mm, w tym stopka 16,6 mm stanowiąca z matrycą jedną całość,
skuwka 7,5 mm (Ø 16 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * MAGISTRÁT HL (avného) . MĔSTA PRAHY *
w półotoku dolnym: REFERÁT ZADUŠNĺ
w polu (na wstędze): PRAHA MATKA MEST

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, herb wielki miasta Pragi (na tarczy blankowane mury miejskie z trzema basztami nakrytymi dachami, każda z pojedynczym oknem, w otwartej bramie z uniesioną broną uzbrojona ręka z mieczem, po bokach tarczy dwa koronowane lwy z rozdwojonymi ogonami, pod tarczą na postumencie z liści lipy na wstędze dewiza, tarcza zwieńczona trzema hełmami z koronami, z których spływają labry, w głównym klejnocie lew czeski, w prawym i lewym klejnocie flagi dzielnic miasta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 1927-1945

1 kolekcja prywatna
2 STERKRADE (dzielnica OBERHAUSEN) [NIEMCY]
Kuratorium Szpitala św. Klemensa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 91,5 mm, w tym skuwka 9,5 mm (Ø 16 mm)
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: SIEGEL DES CURATORY DES // HOSPITALS
w polu: S (anc) t (e) . CLEMENS.

10 W polu pieczęci kotwica brakami ku dołowi skrzyżowana z krzyżem. Na nich gorejące serce opasane koroną cierniową. Powyżej ośmiopromienna gwiazda otoczona promienistą glorią. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe./td>
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WETTENSINGEN [NIEMCY]
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 99 mm
7b 90,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • KÖNIGL (ich). PR (eussischen). KREIS WOLFHAGEN
w polu: G (e) M (ein) DE // WETTEN- // SINGEN

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!