Pieczęcie instytucji kościelnych


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BARWICE
Kościół
3a srebro (?)
3b stal
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt stalowy o sześciokątnej podstawie, tworzący ze stopką jedną całość
7a 126 mm
7b 125 mm, w tym stopka 12 mm
7c 1 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGIL (l) UM ECCLES (iae) BEERWALDAE 1770

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, półpostać św. Jana Ewangelisty w powłóczystych szatach z nimbem zwieńczonym krzyżem wokół głowy, trzymającego w prawej ręce kielich zatrutego wina z wężem, lewą ręką błogosławiącego zawartość kielicha. Po lewej stronie siedzący orzeł. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRONISZÓW
Kościół
3a stal
3b stal
4 okrągła Ø 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 90 mm
7b
7c
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLVM: ECCLESIAE: BRVNZELVALD

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; ciągłym i perełkowym, monogram ANA. Powyżej grecka litera omega. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Kościół św. Anny w Broniszowie

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CIEPLICE ŚLĄSKIE – ZDRÓJ
Kościelna Rada Parafialna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95,5 mm , w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KIRCHEN-VORSTAND D (as). KATH (olisch) PFARAGEMINDE
w polu: ZU // WARMBRUNN // KREIS // HIRSCHEBERG

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, nazwa miejscowości i powiatu . Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHARŁUPIA MAŁA
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 82 mm
7b 77,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła

9b w otoku: SIGILL (um) : ECCL (esiae) : PAROCHI (alis) IN CHARŁUPIE MINORI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, anagram słowa MARYIA. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Michała Archanioła. Pieczęć wykonał: Fryderyk W. Below (1822-1895) z Poznania.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CIOSANIEC
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 34 mm x 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz napis: BELOW
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany
7a 104,5 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 8,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

SIGILL (um) : ECCL (esiae) : PAROCHIALIS IN CIOSANIEC 1853

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać św. Michała Archanioła z nimbem nad głową, zadającego cios włócznią leżącemu u jego nóg skrzydlatemu szatanowi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Michała Archanioła. Pieczęć wykonał: Fryderyk W. Below (1822-1895) z Poznania.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DĄBROWICA [UKRAINA]
Kolegium pijarów
3a stal
3b stal
4 owalna 38 x 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 122 mm
7b 113 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + COLLEGII DABROVICENSIS SCHOLARVM PIARVM
w polu: MA // M (hth) P / O (eo) Y

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło zakonu pijarów z płomienistą glorią; ukoronowany inicjał maryjny z umieszczonym poniżej skrótem MP OY (od greckiego wyrażenia MHTHP OEOY – Matka Boga), zwieńczonym w pas dwoma greckimi literami omega. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie (ciągłe, wieńcowe, ciągłe).
11
12 Kolegium pijarów w Dąbrowicy ufundowane zostało w 1695 r. przez Jana Karola Dolskiego, marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kasata kolegium nastąpiła w 1832 r. Uczniami tutejszych szkół pijarskich byli między innymi: Cyprian Godebski – pułkownik wojsk polskich w okresie Księstwa Warszawskiego, wolnomularz (zginął w bitwie pod Raszynem), Alojzy Feliński – poeta i dramatopisarz (sekretarz i adiutant Tadeusza Kościuszki), a także Łukasz Gołębiowski – jeden z pierwszych polskich etnografów (uczestnik powstania kościuszkowskiego i członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GIELNIÓW
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, u podstawy pęknięty i przewiązany sznurkiem
7a 94 mm
7b 90 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILLUM · ECCLESIAE · GIELNIOVIENSIS ·

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać bł. Władysława z Gielniowa we włosienicy, z promienistym nimbem, trzymającego w prawej ręce bicz, a w lewej krzyż. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12 Zobacz Władysław z Gielniowa

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁOGÓW
Rada Parafialna gminy katedralnej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 13,5 mm (Ø 23,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: + KIRCHEN – VORSTAND +
w półotoku dolnym: GR (oss). GLOGAU
w polu: DER // DOM- // GEMEINDE // ZU

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HRUBIESZÓW
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANTZ VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105 mm
7b 83 mm, w tym skuwka 15 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ХОЛМ. (ско) – ВАРШ. (авской) ЄП. (архии) СВ. (свято) – УСПЕНСКОЙ Ц. (еркви) ВѢ Г. (ороде) ГРУБЕШОВѢ

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone cebulastymi kopułami i prawosławnymi krzyżami, każda z pojedynczym oknem. Środkowa wieża wyższa. Od wejścia do cerkwi, znajdującego się w centralnej części budynku i zakończonego półkolistym portalem, ku dołowi wiodą rozszerzające się sześciostopniowe schody. Ponad portalem okrągła rozeta. Po obu stronach wejścia wysokie ośmiopolowe okna zakończone półkoliście. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Eparchia chełmsko-warszawska funkcjonowała w latach 1875-1905.
Zobacz więcej: > Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JACZÓW
Kościół pw. świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 117 mm
7b 99,5 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 18 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PATRONI ECCLESIAE JÄTSCHENSIS SIMON ET JUDAS THADDÄUS DIV (us).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na posadzce (postumencie?), stojące twarzami ku sobie dwie postacie. Po prawej św. Szymon w płaszczu, z piłą (drewnianą) w prawej ręce. Po lewej św. Juda Tadeusz w płaszczu z laską w lewej ręce i kulą w prawej – symbolem Ziemi / Niebios. Po bokach dwie kolumny na dwustopniowych bazach, o spiralnych trzonach i dwustopniowych głowicach (kapitelach). Na kolumnach wsparty trójłukowy portal, z centralnym łukiem większym, ozdobiony perełkowym ornamentem. Pod centralnym łukiem umieszczony krzyż konsekracyjny (krzyż słoneczny). Ponad stykami łuków trójlistne rośliny. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KALISZ
Dozór kościelny parafii św. Mikołaja
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 23,5 mm
5 wklęsłoryta
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 83 mm
7b 75 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 14 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POWIAT KALISKI
w półotoku dolnym: W M (ieście): KALISZU
w polu : DOZÓR // KOŚCIELNY // PARAFII // So MIKOŁA (ja) :

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KNURÓW
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy STEMPEL – KAISER // BERLIN
7 brak, gwintowany otwór do jego wkręcenia
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: + SIGILL (um). ECCLES (iae). PAROCHIAL(is). KNUROW RESTITUTATE A (nno). D (omini). 1916.
w otoku wewnętrznym: S (ank) t. LAURENTIUS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, półpostać św. Wawrzyńca w diakońskiej dalmatyce, z podwójnym nimbem wokół głowy wypełnionym wewnątrz promieniami, trzymającego w prawej dłoni gałązkę palmy. Po lewej fragment kraty. W otoku wewnętrznym otaczającym pole pieczęci, po bokach dwie gałązkami palmowe i napis. Otok wewnętrzny oddzielony od otoku zewnętrznego podwójnym obrzeżeniem ciągłym. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Wawrzyńca w 1935 r. został przeniesiony do Chorzowa.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONTY
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a mm
7b mm, w tym skuwka mm
7c mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, pineska znamionowa z napisem: J. GOLDGEIER RYTOWNIK LWÓW SYKSTUSKA 12
9a majuskuła
9b w otoku:

+ SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS IN KONTY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać św. Izydora Oracza, klęczącego na prawym kolanie, z nimbem wokół głowy. Po lewej stronie, w oddaleniu, postać anioła orzącego pole radłem zaprzężonym w dwa woły (?). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Izydora Oracza, dekanat brodzki.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRETOWCE
Kościół filialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 6 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (mosiężna pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM ECCLESIAE FILIALIS RIT. (us) LAT. (in) * // IN KRETOWCE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, półpostać Najświętszej Maryi Panny (św. Rozalii?) z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku, z głowami otoczonymi nimbami. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Rozalii, parafia Zbaraż, dekanat tarnopolski.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KURZYCKO
Rada Parafialna gminy katolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
7a 97 mm
7b 88,5 mm, w tym skuwka 6,5 mm (Ø 11,5 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w półotoku górnym: KIRCHENVORSTAND
w półotoku dolnym:VOIGTSDORF
w polu: DER // KATHOLISCHEN // GEMEINDE // ZU

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97,5 mm
7b 90 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + PARAFIA + RZ (rzymsko) + KAT (olicka) + Ś (więtego) + KAZIMIERZA + W + ŁODZI +

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, półpostać św. Kazimierza w stroju książęcym z mitrą (koroną?) na głowie i nimbem wokół niej, trzymającego w prawej ręce kwiat lilii, z głową pochyloną przed krucyfiksem z ukrzyżowanym Chrystusem, stojącym na postumencie (ołtarzu?) przykrytym powłóczystą tkaniną. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: F. WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 5

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUCK
Archikonfraternia (Arcybractwo) Różańca Świętego
kościoła o. dominikanów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 45 mm x 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, w środkowej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 83 mm
7b 79,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGIL: (lum) ARCH: (i) CONFRAT: (ernitas) S (acrati) S. (simi) ROS. (arii) ECCL. (esiae) LUCEORIENS: (is) ORD: (o) PRAED. (icatorum)
w polu: REGINA S (acrati) S. (simi) ROS. (arii) ORA PRO NOBIS.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, siedząca na postumencie postać Najświętszej Maryi Panny z promienistym nimbem wokół głowy, trzymająca u lewego boku Dzieciątko Jezus z promienistym nimbem wokół głowy. W prawym ręku Maryi oraz lewym ręku Dzieciątka perełkowe różańce. Z prawej strony postumentu element roślinny. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 diecezja łucka

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUKÓW
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 47,5 mm x 39 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 16 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM ECCLESIAE * ET * PAROCHIAE * LUCOVIENSIS

10 W polu pieczęci stojąca na kuli ziemskiej postać Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Immaculata), z głową lekko pochyloną w lewo, otoczoną nimbem z 12 gwiazd. Stopą depcze łeb węża oplatającego kulę i trzymającego jabłko. W prawej opuszczonej ręce Maryi kwiat róży łodygą w pion, dłoń lewej ręki przyłożona do piersi. Pod nogami Maryi półksiężyc. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne zanikające obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obecnie diecezja siedlecka.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MILICZ
2-gi pastorat (probostwo protestanckie)

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 matryca osadzona w mechanizmie sprężynowym, uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 195 mm, w tym po wciśnięciu 165 mm
7b rękojeść 87 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 5 mm
8 na mechanizmie sprężynowym, na prawym niższym ramieniu, okrąg z literą A i przechodzącą strzałą w pion ku górze, na dolnej podstawie liczba 38
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym półotoku: AMTSSIEGEL
w polu: 2 das Pastorats // MILITSCH
w dolnym półotoku: 1888

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Cerkiew św. Jerzego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 89 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: СВ. (ято) – ГЕОРГІЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ГОР. (оде) МЛАВҌ ВАРШАВ. (ской) ЕПАР. (хии)

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone kopułami i prawosławnymi krzyżami. Wieże po lewej i prawej niższe od dominującej wieży środkowej. Od wejścia do cerkwi, znajdującego się w centralnej części budynku i zakończonego półkolistym portalem, ku dołowi wiodą rozszerzające się sześciostopniowe schody. Po obu stronach wejścia wysokie ośmiopolowe okna zakończone półkoliście. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Parafia funkcjonowała w latach 1879-1918. Zobacz więcej: Cerkiew św. Jerzego

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MORAWICA
Kościół pw. św. Bartłomieja
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 38 x 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93,5 mm
7b 87,5 mm, w tym skuwka 22 mm (Ø 25 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILL (um): ECCLE (siae): MORAVICENSIS DECAN (atus): NOVIMONTIS
w polu: S (ancti) . BART (holomei).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na belce, postać św. Bartłomieja w powłóczystych szatach, trzymającego w prawej ręce miecz. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY PORT (GDAŃSK)
Kościół św. Jadwigi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 104,5 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 15,5 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIG (illum): ECCL (esiae): S (anc) T. HEDWIG. NEOPORTENSIS.

10 W polu pieczęci półpostać św. Jadwigi, z głową otoczoną perełkowym nimbem. Święta trzyma prawą dłoń na piersi, a w lewej berło (?) uchwytem ku górze. Po lewej stronie na postumencie (?) zamknięta korona królewska otoczona fragmentem płaszcza świętej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIOTRKÓW
Dekanat piotrkowski diecezji włocławsko-kaliskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lekko pęknięty u podstawy
7a 100,5 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DIOECESIS VLADISLAVIENSIS SEU CALISSIENSIS
w polu: SIGILLU: (m) DECANATUS // PETRICOVIEN: // SIS

10 W polu pieczęci, unosząca się w obłokach, postać św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku i lilią o liściastej łodydze zakończonej kwiatem w prawym oraz nimbem nad głową. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 P. Wolnicki, Zbiory pieczęci w zespołach akt dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, (w:) Zbiory pieczęci w Polsce, pr. pod red. Z. Piecha i W. Strzyżewskiego, DIG, Warszawa 2009, s. 327-328.
12 około 1862 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIOTRKÓW
Konsytorz foralny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32,5 mm
7b 26,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕТРОКОВСКАЯ Р (имско). К (атолическая). ДУХО (вная). ФОРАЛЬ (ная). КОНСИСТОРИЯ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POLANOWICE
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 78 mm
7b 73 mm, w tym skuwka 8 mm ( Ø 15 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM ECCLESIAE POLANOVICENSIS 1825.
w polu pieczęci: 2 Timoth (y). // Cap (itulum) 2 v (ersum). 19

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PROSZOWICE
Dekanat proszowski
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 45 mm x 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ucięty
7a 38 mm
7b 31 mm, w tym skuwka 24 mm
7c 7 mm
8 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz cyfry 1750 (data?)
9a majuskuła
9b w otoku:

* DYECEZYA KRAKOWSKA * // DEKANAT PROSZOWSKI

10 W polu pieczęci herb Królestwa Polskiego, dwugłowy orzeł pod wspólną koroną, z berłem i mieczem oraz jabłkiem w szponach. Na jego piersi, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną, owalna tarcza z Orłem Białym. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 Obecnie diecezja kielecka.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RZEJOWICE
Parafia rzymskokatolicka
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b
7c 6,3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczonego: РИМ. (ско) КАТ. (олическoгo) ПРИХОДА // РЖЕЕВИЦЕ // НОВОРАДО (мского) УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb mały Cesarstwa Rosyjskiego, dwugłowy orzeł ukoronowany ze wstęgami pod wspólną korona, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z herbem Pogoń Ruska, wokół łańcuch orderowy z krzyżem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŚMIGIEL
Kościół ewangelicki
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b 24 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIEGEL DER 1830 NEU ERBAUTEN EVANGEL (ische). KIRCHE + // ZU SMIGEL

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na podwójnej belce krucyfiks bez pasji i podstawy, po prawej stronie kielich mszalny, po lewej otwarta księga (mszał?). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SULMICE
Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 88 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 6,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

СВ (ято). КРЕСТОВОЗДВИЖ (енская). Ц (ерковъ). СУЛЬМИЦКАГО – ПРИХОДА ХОЛМ (ской). ЕП (архии).

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone cebulastymi kopułami i prawosławnymi krzyżami, każda z pojedynczym oknem. Środkowa wieża wyższa i szersza. Od wejścia do cerkwi, znajdującego się w centralnej części budynku i zakończonego półkolistym portalem, ku dołowi wiodą rozszerzające się czterostopniowe schody. Ponad portalem okrągła rozeta. Po obu stronach wejścia wysokie sześciopolowe okna zakończone półkoliście. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Eparchia chełmska funkcjonowała w latach 1905-1922.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOGÓRA
Kościół parafialny pw. św. Zofii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 88 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 3 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku:

* SIGIL (lum). ECCL (esiae). PAR (ochialis). S (anta). SOFIAE E (?). C (?). INP (ace). TARNOGÓRA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, półpostać NMP w zamkniętej koronie na głowie i pelerynie, rozpościerająca ręce w geście zaproszenia, poniżej trzy modlące się półpostaci. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TROJANÓW
Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Kazimierza
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 113 mm
7b 104 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (mosiężna pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku:* ПЕЧАТЬ ТРОЯНОВСКАГО СВ. (ятого) КАЗИМІРА РИМ.- (ско) КАТОЛИЧЕСКАГО КОСТЕЛА

10 W polu pieczęci stojąca postać św. Kazimierza, w płaszczu i mitrze książęcej na głowie, trzymający w prawej ręce krzyż, a w lewej palmę. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dekanat żytomierski, przełom XIX I XX w. Miejscowość Trojanów należała m.in. do rodziny Woroniczów

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIESZCZYCZYN (?)
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 25 x 23 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 87 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILL (um): ECCLES (iae): WIES (?): INFERIOR 1709

10 W polu pieczęci trójkąt z wpisanym tetragramem (Jahwe), otoczony promienistym nimbem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WINNICA
Prawosławne Seminarium Duchowne Matki Bożej Kazańskiej
3a mosiądz
3b -drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 109 mm
7b 99,5 mm, w tym cokół 19 mm, stopka 9 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ДЕР (жавной). КАЗАНСКОЙ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ХУТ (орянки). ВИННИЦКАГО БОГОДУХОВ (ного). У (чилища).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, dwukondygnacyjny budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże z hełmami z latarnią, zwieńczone prawosławnymi krzyżami. Na kondygnacji dolnej, w części centralnej, drzwi zwieńczone półkoliście, po bokach drzwi po jednym oknie zwieńczonym półkoliście. Na kondygnacji górnej trzy kwadratowe okna. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WRÓBLEW
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 60 mm
7b 55,5 mm, w tym skuwka 5 mm ( Ø 13,5 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM ECCLESIAE · VROBLEVIENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać św. Piotra w szacie pontyfikalnej z mitrą na głowie, trzymającego klucz w prawej ręce i pastorał w lewej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYTOMIERZ [UKRAINA]
Cerkiew św. Jakuba
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 109 mm
7b 100 mm, w tym stopka 10 mm, cokół 18 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: СВ (ято). ІОВЛЕВСКОЙ ЦЕРКВИ Г (орода). ЖИТОМИРА

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone cebulastymi kopułami i rzymskimi krzyżami, każda z podwójnym oknem. Środkowa wieża wyższa. W centralnej części budynku wejście zwieńczone półkoliście. Powyżej kwadratowe, czteropolowe okno. Po bokach wejścia po dwa czteropolowe okna w słup. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Cerkiew św. Jakuba. W Żytomierzu znajduje się dom Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz dom narodzin Jarosława Dąbrowskiego.

Legenda


error: Content is protected !!