Pieczęcie instytucji kościelnych


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CIOSANIEC
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 34 mm x 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz napis: BELOW
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany
7a 104,5 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 8,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILL : ECCL : PAROCHIALIS IN CIOSANIEC 1853

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać św. Michała Archanioła z nimbem nad głową, zadającego cios włócznią leżącemu u jego nóg skrzydlatemu szatanowi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Michała Archanioła. Pieczęć wykonał: Fryderyk W. Below (1822-1895) z Poznania.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HRUBIESZÓW
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANTZ VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105 mm
7b 83 mm, w tym skuwka 15 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ХОЛМ. (ско) – ВАРШ. (авской) ЄП. (архии) СВ. (свято) – УСПЕНСКОЙ Ц. (еркви) ВѢ Г. (ороде) ГРУБЕШОВѢ

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone cebulastymi kopułami i prawosławnymi krzyżami, każda z pojedynczym oknem. Środkowa wieża wyższa. Od wejścia do cerkwi, znajdującego się w centralnej części budynku i zakończonego półkolistym portalem, ku dołowi wiodą rozszerzające się sześciostopniowe schody. Ponad portalem okrągła rozeta. Po obu stronach wejścia wysokie ośmiopolowe okna zakończone półkoliście. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Eparchia chełmsko-warszawska funkcjonowała w latach 1875-1905.
Zobacz więcej: > Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONTY
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a mm
7b mm, w tym skuwka mm
7c mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, pineska znamionowa z napisem:
J. GOLDGEIER RYTOWNIK LWÓW SYKSTUSKA 12
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS IN KONTY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać św. Izydora Oracza, klęczącego na prawym kolanie, z nimbem wokół głowy. Po lewej stronie, w oddaleniu, postać anioła orzącego pole radłem zaprzężonym w dwa woły (?). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Izydora Oracza, dekanat brodzki.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRETOWCE
Kościół filialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 6 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (mosiężna pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM ECCLESIAE FILIALIS RIT. (us) LAT. (in) * // IN KRETOWCE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, półpostać Najświętszej Maryi Panny (św. Rozalii?) z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku, z głowami otoczonymi nimbami. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Rozalii, parafia Zbaraż, dekanat tarnopolski.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUCK
Archikonfraternia (Arcybractwo) Różańca Świętego
kościoła o. dominikanów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 45 mm x 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, w środkowej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 83 mm
7b 79,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGIL: (lum) ARCH: (i) CONFRAT: (ernitas) S (acrati) S. (simi) ROS. (arii) ECCL. (esiae) LUCEORIENS: (is) ORD: (o) PRAED. (icatorum)
w polu: REGINA S (acrati) S. (simi) ROS. (arii) ORA PRO NOBIS.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, siedząca na postumencie postać Najświętszej Maryi Panny z promienistym nimbem wokół głowy, trzymająca u lewego boku Dzieciątko Jezus z promienistym nimbem wokół głowy. W prawym ręku Maryi oraz lewym ręku Dzieciątka perełkowe różańce. Z prawej strony postumentu element roślinny. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 diecezja łucka

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUKÓW
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 47,5 mm x 39 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 16 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM ECCLESIAE * ET * PAROCHIAE * LUCOVIENSIS

10 W polu pieczęci stojąca na kuli ziemskiej postać Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Immaculata), z głową lekko pochyloną w lewo, otoczoną nimbem z 12 gwiazd. Stopą depcze łeb węża oplatającego kulę i trzymającego jabłko. W prawej opuszczonej ręce Maryi kwiat róży łodygą w pion, dłoń lewej ręki przyłożona do piersi. Pod nogami Maryi półksiężyc. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne zanikające obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obecnie diecezja siedlecka.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Cerkiew św. Jerzego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 89 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: СВ. (ято) – ГЕОРГІЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ГОР. (оде) МЛАВҌ ВАРШАВ. (ской) ЕПАР. (хии)

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone kopułami i prawosławnymi krzyżami. Wieże po lewej i prawej niższe od dominującej wieży środkowej. Od wejścia do cerkwi, znajdującego się w centralnej części budynku i zakończonego półkolistym portalem, ku dołowi wiodą rozszerzające się sześciostopniowe schody. Po obu stronach wejścia wysokie ośmiopolowe okna zakończone półkoliście. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Parafia funkcjonowała w latach 1879-1918. Zobacz więcej: Cerkiew św. Jerzego

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Dekanat piotrkowski diecezji włocławsko-kaliskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lekko pęknięty u podstawy
7a 100,5 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DIOECESIS VLADISLAVIENSIS SEU CALISSIENSIS
w polu: SIGILLU: (m) DECANATUS // PETRICOVIEN: // SIS

10 W polu pieczęci, unosząca się w obłokach, postać św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku i lilią o liściastej łodydze zakończonej kwiatem w prawym oraz nimbem nad głową. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 P. Wolnicki, Zbiory pieczęci w zespołach akt dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, (w:) Zbiory pieczęci w Polsce, pr. pod red. Z. Piecha i W. Strzyżewskiego, DIG, Warszawa 2009, s. 327-328.
12 około 1862 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PROSZOWICE
Dekanat proszowicki (diecezja krakowska)
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 45 mm x 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ucięty
7a 38 mm
7b 31 mm, w tym skuwka 24 mm
7c 7 mm
8 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz cyfry 1750 (data?)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * DYECEZYA KRAKOWSKA *
w półotoku dolnym: DEKANAT PROSZOWSKI

10 W polu pieczęci herb Królestwa Polskiego, dwugłowy orzeł pod wspólną koroną, z berłem i mieczem oraz jabłkiem w szponach. Na jego piersi, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną, owalna tarcza z herbem Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 Obecnie diecezja kielecka.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RZEJOWICE
Parafia rzymskokatolicka
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b
7c 6,3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczonego: РИМ. (ско) КАТ. (олическoгo) ПРИХОДА // РЖЕЕВИЦЕ // НОВОРАДО (мского) УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb mały Cesarstwa Rosyjskiego, dwugłowy orzeł ukoronowany ze wstęgami pod wspólną korona, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z herbem Pogoń Ruska, wokół łańcuch orderowy z krzyżem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TROJANÓW
Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Kazimierza
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 113 mm
7b 104 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (mosiężna pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku:* ПЕЧАТЬ ТРОЯНОВСКАГО СВ. (ятого) КАЗИМІРА РИМ.- (ско) КАТОЛИЧЕСКАГО КОСТЕЛА

10 W polu pieczęci stojąca postać św. Kazimierza, w płaszczu i mitrze książęcej na głowie, trzymający w prawej ręce krzyż, a w lewej palmę. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dekanat żytomierski, przełom XIX I XX w. Miejscowość Trojanów należała m.in. do rodziny Woroniczów

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TRZYNIEC
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 112 mm
7b 85 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGIL : ECCLES : PAROCH : TRZYNIECENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie, budynek neogotyckiego kościoła pw. św. Alberta Jerozolimskiego w Trzyńcu, w widoku od lewej nawy bocznej. Szczyt dachu po lewej stronie (nad prezbiterium) zwieńczony krzyżem, pośrodku nad nawą główną spadzista wieża zwieńczona krzyżem (mniejsza), po prawej stronie spadzista wieża frontowa zwieńczona krzyżem (większa). Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe i perełkowe.
11
12 Kościół pw. św. Alberta Jerozolimskiego, dawniej dekanat cieszyński. Konsekracja kościoła odbyła się 27 września 1885 r.

Legenda


error: Content is protected !!