Pieczęcie urzędników powstańczych (zabór austriacki)


Podgrupa ta prezentuje osobiste tłoki pieczętne, które należały do urzędników powstańczych – jako osób fizycznych. Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Komendant Placu Miasta
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 100 mm
7b 94,5 w tym skuwka 6 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOMMENDANT PLACU MIASTA KRAKOWA

10 W polu pieczęci orzeł bez korony trzymający w szponach po prawej wieniec laurowy (symbol zwycięstwa i chwały); w szponach po lewej wieniec dębowy (symbol waleczności i odwagi). Wizerunek orła określony w Ustawie rewolucyjnej z dnia 23.02.1846 r. dla godła narodowego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w., Odkrywca 5/2019, s. 63.
12

error: Content is protected !!