Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (zabór pruski)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 INOWROCŁAW
Komornicza Administracja Egzekucyjna

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 104 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: VERWALTUNGS – VOLLZIEHUNGS – BEAMTER // KREIS INOWRAZLAW

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 INOWROCŁAW
Królewska Powiatowa Komisja Poborowa

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 24 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy A.LIEBMANN – BERLIN
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 98 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 8 mm
8 na dole rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: KÖNIGL (ich). ERSATZ COMMISSION D (en) BEZIRKS // JNOWRAZLAW

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JAROCIN
Królewska Powiatowa Komisja Poborowa

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Ehlert Posen oraz znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 29 mm
7b
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KÖNIGL. (ich) ERSATZ – COMMISSION FÜR DEN KREIS JAROTSCHIN

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, nad prostokątną belką , tarcza z herbem królestwa Prus, orłem pruskim w koronie zamkniętej z monogramem FR na piersi, trzymającym w szponach berło i jabłko. Tarcze flankuje dwóch wspartych o nią dzikich mężczyzn z maczugami, powyżej tarczy korona zamknięta, poniżej na łańcuchu krzyż Orderu Orła Czarnego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JUTROSIN
KrólewskI Urząd Policji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 91 mm
7b 87 mm
7c 4 mm
8 na dole uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KOEN. (iglich) POLIZEY AMT
w półotoku dolnym: zu // JUTROSCHYN.

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie zamkniętej z monogramem FWR na piersi, trzymającym w szponach berło i jabłko. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POTULICE
Policja dominialna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce (gałka w połowie uszczerbiona)
7a 102 mm
7b 98, 5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POLIZEI SIEGEL DES DOMINIUMS POTULICE
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PIECZEC POLICYINA // DOMINIUM // POTULICE.

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Kolegium Medyczne
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 107 mm
7b 103 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KON. (iglich) PR. (eussisches) MEDICINAL COLLEGIUM
w polu poniżej obrazu napieczętnego: DES GR. (oss) HERZ (оgtum) POSEN

10 W polu pieczęci godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej, trzymający w szponach miecz i berło, a na piersi tarczę z polskim orłem (brak zwieńczenia koroną). Pod orłem, na prostokątnym wsporniku, wokół laski, nawinięty wąż eskulap – symbol medyków. Na zewnątrz wokół pola pieczęci,obrzeżenie ciągłe
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w, Odkrywca 5/2019 s. 63.
12

Legenda


error: Content is protected !!