Pieczęcie urzędników samorządowych (1945 – 1950)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 PŁOŃSK
Powiatowy lekarz weterynarii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 4
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * STAROSTWO POW. (iatowe) PŁOŃSKIE *
w półotoku dolnym: POW. (iatowy) LEKARZ WETERYNARII

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 24 784, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


error: Content is protected !!