Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych od (1918 – X 1939)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 KOTLIN
Stacja P. K. P.
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 3
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 104,5 mm
7b 90,5 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * P. K. P. * // STACJA KOTLIN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 54 622, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA.
Zobacz -> stacja kolejowa Kotlin

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MOŚCISKA
Urząd Skarbowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 3
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 13 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD SKARBOWY *
w półotoku dolnym: W MOŚCISKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 2 176 i sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza,
między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Wydział VI Aprowizacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 120 mm
7b 109 mm, bez skuwki
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * WOJEW. (ództwo) POZNAŃSKIE *
w półotoku dolnym: WYDZ. (iał) VI. APROWIZ. (acji)

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, zmodyfikowany wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 43,
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2019, s. 273.
12 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy T. Gąsiorowski, Poznań.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 16
7 uchwyt toczony, ucięty
7a 70,5 mm
7b 56,5 mm, w tym skuwka 10,5 mm
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku:* MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 26, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Ochrona Skarbowa
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 30mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie dwóch ruchomych skrzydełek przymocowanych na zawiasie
7a 24 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * OCHRONA SKARBOWA * 457

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 278.
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 52 398 i sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


error: Content is protected !!