Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych od (1918 – X 1939)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BEDNARY POLSKIE (BEDNARY)
Szkoła Powszechna
3a mosiądz
3b alpaka
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt w formie osiomościanu zwężający się ku dołowi a rozszerzający się i zaokrąglony ku górze, zakończony mała kulistą gałką
7a 90 mm
7b 83,5 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w półotoku górnym: * OKRĘG SZKOLNY ŁOWICKI *
w półotoku dolnym: SZKOŁA POWSZECHNA
w polu: w BEDNARACH POLSKICH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r., poniżej obrazu napieczętnego nazwa miejścowości. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JANÓW
Publiczna Szkoła Powszechna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm ( Ø 16 mm )
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * PUBL (iczna). SZKOŁA POWSZ (echna) * // JANÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 49696, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOŁO
Publiczna Szkoła Powszechna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 99,5 mm, w tym skuwka 9 mm ( Ø 16 mm )
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * PUBL (iczna). SZKOŁA POWSZ (echna) * // KOŁO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 47 770, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KROTOSZYN
Kasa sądowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 48 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 19 mm)
7c 6,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła/minuskuła
9b
w półotoku górnym: * KASA SĄDOWA *
w półotoku dolnym: W KROTOSZYNIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRZAKI
Zarząd Państwowej szkoły powszechnej – 1 klasowej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 70 mm
7b stopka 11 mm, cokół 13 mm, rękojeść 43 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: – Zarząd Państw (owej). szkoły powszech (nej). 1. kl (asowej) // w Krzakach ad? Kłyzów


10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOTLIN
Stacja P. K. P.
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 3
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 104,5 mm
7b 90,5 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * P. K. P. * // STACJA KOTLIN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 54 622, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA.
Zobacz -> stacja kolejowa Kotlin

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Pocztowy Urząd Przewozowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * POCZTOWY URZĄD PRZEWOZOWY * // KRAKÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 3659, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Komenda Policji Państwowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 8
7 brak, upiłowany fragment gwintowanego trzpienia do jego mocowania
7a 27 mm
7b 14 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMENDA POLICJI PAŃSTWOWEJ * // M. (iasta) ŁODZI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 44.
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 279.
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 5 532, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MARIAŃSKIE ŁAŹNIE
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6 na rewersie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 109 mm
7b 101 mm, w tym stopka 17 mm, cokół 5 mm, skuwka 8 mm (Ø 12 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: ▪▪▪ RZECZPOSPOLITA POLSKA
w półotoku dolnym: KONSULAT w MARIANSKICH ŁAZN (iach)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MOŚCISKA
Urząd Skarbowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 3
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 13 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD SKARBOWY *
w półotoku dolnym: W MOŚCISKACH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 2 176 i sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza,
między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Wydział VI Aprowizacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 120 mm
7b 109 mm, bez skuwki
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:* WOJEW. (ództwo) POZNAŃSKIE *
w półotoku dolnym: WYDZ. (iał) VI. APROWIZ. (acji)

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, zmodyfikowany wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 44.
12 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy T. Gąsiorowski, Poznań.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PSUJA
Kierownictwo publicznej szkoły powszechnej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 67 mm
7b stopka 16 mm, cokół 2 mm, rękojeść 46 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Kierownictwo publ (icznej) szkoły powsz (echnej) w Psuji


10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNOBRZEG
Ubezpieczalnia Społeczna
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna 40 x 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 10
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 13 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego:
UBEZPIECZALNIA // SPOŁECZNA // W TARNOBRZEGU // 1


10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 1183, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 UJAZD
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 12
7 brak, otwór gwintowany o Ø 6,5 mm do jego zamocowania (wkręcenia)
7a 13 mm
7b
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo) – TEL (ekomunikacyjny) *
w półotoku dolnym: UJAZD

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 3514, brak sygnatury wytwórcy, w rozetkach cyfra 1

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryty
6
7 brak, gwintowany trzpień do jego mocowania
7a 50 mm
7b 36 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMENDA WOJEWÓDZKA P.P. * // WARSZAWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 5 069, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 16
7 uchwyt toczony, ucięty
7a 70,5 mm
7b 56,5 mm, w tym skuwka 10,5 mm
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b w otoku:

* MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 26, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Uniwersytet J. Piłsudskiego
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 rękojeść drewniana o wydłużonej gałce, stanowiąca jedną całość z drewnianym cokołem i stopką
7a 89 mm
7b 83 mm, w tym cokół (12 mm), stopka (18 mm, Ø 40 mm)
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu sygnatura wytwórcy WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 5 oraz znacznik prawidłowego ustawienia tloka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: *Uniwersytet J (ózefa). Piłsudskiego w Warsz (awie) . Wydz (iał). Weterynar (ii).

10 W polu pieczęci godło Uniwersytetu, orzeł dawny polski w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w lewym szponie gałązkę palmową, a w prawym laurową, w koło w pieciąkąt pięć gwiazd sześcioramiennych znaczących pięć akademickich wydziałów. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12 Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego zmienił nazwę uczelni na Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po zakończeniu II wojny światowej powrócono do nazwy Uniwersytet Warszawski.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOJNICZ
Ekspozytura Urzędu Skarbowego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła/minuskuła
9b
w otoku:* EKSPOZYTURA URZĘDU SKARBOWEGO * w WOJNICZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1 306, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA. W rozetach cyfra 1

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Ochrona Skarbowa
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 30mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie dwóch ruchomych skrzydełek przymocowanych na zawiasie
7a 24 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * OCHRONA SKARBOWA * // 457

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 278.
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 52 398 i sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


error: Content is protected !!