Pieczęcie urzędników państwowych (1945 – 1989)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 SOBIESZÓW
Naczelnik miasta
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr fabryczny 405 022, numer grawera 131, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71,5 mm
7b 62,5mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b w otoku:

• NACZELNIK MIASTA SOBIESZOWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 93 mm
7b 83,5 mm
7c 9,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: MINISTER GOSPODARKI * 2 * // MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 45, J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 283.
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 444 759, numer grawera 71, sygnatura wytwórcy m // W.
Ministerstwo to działało w latach 1985 – 1987 i pieczęć ta jest potwierdzeniem, że do końca PRL, Mennica Państwowa do wyrobu pieczęci dla najwyższych władz państwowych używała matryc przedwojennych.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Minister Gospodarki Morskiej
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr ewidencyjny 429 681, numer grawera 550, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 63 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD GOSPODARKI MORSKIEJ * MINISTER *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r.”, Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Pełnomocnik rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
d/s gospodarki wodnej na wodach granicznych
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne w kolorze wiśniowo-brązowym
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 87 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy MP
9a majuskuła
9b
w otoku podwójnym: * PEŁNOMOCNIK RZĄDU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ // – D/S GOSPODARKI WODNEJ NA WODACH GRANICZNYCH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 358 590, numer grawera 80, sygnatura wytwórcy M//W.
Pieczęć została wykonana na początku lat 70. XX w. Patrz Sigillarium.pl

Legenda


error: Content is protected !!