Pieczęcie urzędników państwowych (1945 – 1989)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CHORZÓW
Zofia Ligacz tłumacz przysięgły
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 6 mm ( Ø 16 mm)
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym podwójnym półotoku: > TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY < // ZOFIA LIGACZ
w dolnym półotoku: W CHORZOWIE

10 W polu pieczęci wolna przestrzeń. Wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GDAŃSK
Zaprzysiężony próbobiorca
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 9
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 92 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 17 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku górnym: * ZAPRZYSIĘŻONY *
w otoku dolnym : PRÓBOBIORCA
w polu: 158 // G (dańskie?). Z (akłady ?). T (?). // GDAŃSK

10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 80 234

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HRUBIESZÓW
Komornik Sądu Grodzkiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 21
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16,5 mm)
7c 10 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO * // W HRUBIESZOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 61 832

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Izabela Kostrzanowska tłumacz przysięgły
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 86,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym podwójnym półotoku: > 1 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY < // IZABELA KOSTRZANOWSKA 1
w dolnym półotoku: W LUBLINIE

10 W polu pieczęci wolna przestrzeń. Wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer grawera 85, sygnatura wytwórcy m/W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Izabela Kostrzanowska tłumacz przysięgły
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 86,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym podwójnym półotoku: > 1 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY < // IZABELA KOSTRZANOWSKA 1
w dolnym półotoku: W LUBLINIE

10 W polu pieczęci wolna przestrzeń. Wokół pola pieczęci obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer grawera 82, sygnatura wytwórcy m/W g

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Rzecznik Dobra Służby Zdrowia
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 85 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 11 mm)
7c 9 mm
8 na uchwycie znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * RZECZNIK DOBRA SŁUŻBY ZDROWIA * // W ŁODZI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 141 644

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIWKA
Komendant Ośrodka Pracy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 7
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 81 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16,5 mm)
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: KOMENDANT OŚR (odka). PRACY NIWKA *
w polu: DLA // PAKIETÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 98 562,

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOBIESZÓW
Naczelnik miasta
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr fabryczny 405 022, numer grawera 131, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71,5 mm
7b 62,5mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b w otoku:

• NACZELNIK MIASTA SOBIESZOWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 93 mm
7b 83,5 mm
7c 9,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: MINISTER GOSPODARKI * 2 * // MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 45, J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 283.
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 444 759, numer grawera 71, sygnatura wytwórcy m // W.
Ministerstwo to działało w latach 1985 – 1987 i pieczęć ta jest potwierdzeniem, że do końca PRL, Mennica Państwowa do wyrobu pieczęci dla najwyższych władz państwowych używała matryc przedwojennych.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Minister Gospodarki Morskiej
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr ewidencyjny 429 681, numer grawera 550, sygnatura wytwórcy m // W
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 71 mm
7b 63 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy m // W
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD GOSPODARKI MORSKIEJ * MINISTER *

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r.”, Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Pełnomocnik rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
d/s gospodarki wodnej na wodach granicznych
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne w kolorze wiśniowo-brązowym
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 87 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy MP
9a majuskuła
9b
w otoku podwójnym: * PEŁNOMOCNIK RZĄDU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ // – D/S GOSPODARKI WODNEJ NA WODACH GRANICZNYCH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 358 590, numer grawera 80, sygnatura wytwórcy M//W.
Pieczęć została wykonana na początku lat 70. XX w. Patrz Sigillarium.pl

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Inż. Antoni Konerza mierniczy przysięgły
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 19
7 brak, otwór do wkręcenia uchwytu
7a 13 mm
7b 13 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * * MIERNICZY PRZYSIĘGŁY INŻ (ynier) ANTONI KONERZA * // WARSZAWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. , uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 45 435, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


error: Content is protected !!