Pieczęcie wojskowe do 1918


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 GÓRA KALWARIA
Szpital 7 batalionu pontonowego
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony
7a 20 mm
7b 14 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * • ЛАЗАРЕТЪ 7 ПОНТОННАГО БАТАЛІОНА

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z herbem Pogoń Ruska, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja.Poniżej napis w trzech wierszach. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HORNOSTAJE-OSADA
62 Suzdalski Pułk Piechoty, 12 rota
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o gruszkowatej gałce, rekonstrukcja
7a 99 mm
7b 92 mm, w tym stopka 14,5 mm stanowiąca z matrycą jedną całość, cokół 11 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + 62 ГО ПѢХОТНАГО СУЗДАЛЬСКАГО ПОЛКА
w polu: ПЕЧАТЬ // 12 // РОТЫ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis w trzech wierszach.
11
12 Zobacz 62 Suzdalski Pułk Piechoty

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Dowództwo twierdzy
Sekcja sztabowa artylerii
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 3 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * K (aiserlich). u (nd) K. (önigliches) FESTUNGSKOMMANDO *
w półotoku górnym (wewnętrznym): ARTILLERIESTABSABT (eilung).
w półotoku dolnym: IN KRAKAU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; romboidalne i ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LWÓW
Komenda Placu Miasta
3a mosiądz
3b
4 owalna 38 x 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do jego zamocowania
7a 29 mm
7b tuleja 26 mm (Ø 22 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOMMAN (da?). PLAC (u). MIASTA. LWOWA.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, jeden z wzorów wizerunku godła Orzeł Biały z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.Nad głową orła zamknięta korona królewska. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWOGRÓD
10 batalion saperów
3a mosiądz
3b drewno
4 owal 38,5 mm x 20,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 91 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * 10 го САПЕРНАГО * // БАТАЛІОНА
w polu: БИБЛІОТЕКА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 10 batalion saperów wchodził w skład 6 Korpusu Armijnego Imperium Rosyjskiego

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
20 Regiment Artylerii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, sygnatura wytwórcy HJ
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 115 mm
7b 106 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: II. B (a) T (a) L (lion) . s. (anitär?) ART. (y) L (lerie) . REG (imen) T. Nr. 20

10 W polu pieczęci godło Królestwa Prus – orzeł w koronie z berłem i mieczem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Podoficer 9, Zarząd Żandarmerii
Gubernia Radomska
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b 25 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: РАДОМСКАГО ГУБ (рнеского). ЖАНДАРМСК (ого). УПРАВЛ (ения)
w polu: УНТЕРБ-ОФИЦЕР // 9.

10 W polu stopień i numer identyfikacyjny żołnierza. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANOK
Szpital Wojskowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZPITAL WOJSKOWY *
w półotoku dolnym: W SANOKU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek autorski orła z lat 1915 -1917 z koroną otwartą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SUWAŁKI
Szpital polowy nr 17
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 110 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 12 mm (Ø 18 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * KRIEGSLAZARETT „S” D (er). KR (iegs). LAZ (arett). ABT (ei) L (un) G
w polu: N (umme) r. 17

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z mieczem i berłem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĘGRY ?
Legion Polski
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 33,5 x 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 109 mm
7b 18,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: WOLNOŚĆ. RÓWNOŚĆ. BRATERSTWO.
w polu: LEGION // POLSKI

10 W polu pieczęci orzeł bez korony, pod nim napis w dwóch wierszach (nazwa dysponenta). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYTOMIERZ [UKRAINA]
Naczelnik garnizonu
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy МОИСЕЙ // ШТЕРЕНБЕРГЪ // ЖИТОМІРЪ
7 brak, fragment uciętego trzpienia do jego nabicia
7a 14 mm
7b 6 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, herb mały Cesarstwa Rosyjskiego, dwugłowy orzeł ukoronowany pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z herbem Pogoń Ruska, wokół łańcuch orderowy z krzyżem. Na zewnątrz, wokół pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
4 Pułk Ułanów Cesarza, Dowództwo 1. Dywizjonu
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 32,5 x 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 114 mm
7b 110 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KAISER 4TES UHLANEN REGIMTS 1T DIVISIONS COMANDO.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach po prawej miecz i berło, a po lewej jabłko, na piersi orła tarcza z herbem Habsburgów otoczona Łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 zobacz 4 Galicyjski Pułk Ułanów Wybrane mIejscowości związane z dyslokacją pułku: 1882 – Brzeżany, 1889 – Stanisławów, 1891 – Jarosław, 1892 – Lwów, 1894 – Żółkiew.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Intendentura Dywizji Legionów
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w formie odwróconego stożka
7a 72 mm
7b 69 mm, w tym stopka 8 mm ( Ø 39 mm), cokuł 18 mm, rękojeść 43 mm stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: • INTENDENTURA •
w półotoku dolnym: [ ] Dywiz (ji). Leg (ionów).

10 W polu pieczęci orzeł królewsko – polski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Osoba zastępująca szefa Intendentury
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 4 x 44 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony w kształcei odwróconego stożka;
7a 60 mm
7b 57 mm, w tym cokół 10 mm, uchwyt 47 mm
7c 3 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: W zast (ępstwie). szefa Intendentury

10 W polu pieczęci nazwa dysponęta.
11
12 Na stopce tabliczka wytwórcy: J. WALENTA RYTOWNIK // KRAKÓW SŁAWKOWSKA 3 // = HOTEL SASKI =

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Skarbnik 8. Dywizjonu Artylerii Oblężniczej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 114 mm
7b 80 mm, w tym trzpień 26 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * 8 ОСАДНАГО ДИВИЗІОНА *
w polu: КАЗНАЧЕЙ

10 W polu pieczęci skrzyżowane dwie lufy armatnie, powyżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dywizjony artylerii oblężniczej utworzono w ramach armii Imperium Rosyjskiego w 1906 r.

Legenda


error: Content is protected !!