Pieczęcie wojskowe do 1918


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 GÓRA KALWARIA
Szpital 7 batalionu pontonowego
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony
7a 20 mm
7b 14 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * • ЛАЗАРЕТЪ 7 ПОНТОННАГО БАТАЛІОНА

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z herbem Pogoń Ruska, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja.Poniżej napis w trzech wierszach. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWOGRÓD
10 batalion saperów
3a mosiądz
3b drewno
4 owal 38,5 mm x 20,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 91 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * 10 го САПЕРНАГО * // БАТАЛІОНА
w polu: БИБЛІОТЕКА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 10 batalion saperów wchodził w skład 6 Korpusu Armijnego Imperium Rosyjskiego

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
20 regiment artylerii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, sygnatura wytwórcy HJ
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 115 mm
7b 106 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: II. B (a) T (a) L (lion) . s. (anitär?) ART. (y) L (lerie) . REG (imen) T. Nr. 20

10 W polu pieczęci godło Królestwa Prus – orzeł w koronie z berłem i mieczem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANOK
Szpital Wojskowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZPITAL WOJSKOWY *
w półotoku dolnym: W SANOKU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek autorski orła z lat 1915 -1917 z koroną otwartą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYTOMIERZ
Naczelnik garnizonu
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy МОИСЕЙ // ШТЕРЕНБЕРГЪ // ЖИТОМІРЪ
7 brak, fragment uciętego trzpienia do jego nabicia
7a 14 mm
7b 6 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, herb mały Cesarstwa Rosyjskiego, dwugłowy orzeł ukoronowany pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z herbem Pogoń Ruska, wokół łańcuch orderowy z krzyżem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Skarbnik 8 dywizjonu artylerii oblężniczej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 114 mm
7b 80 mm, w tym trzpień 26 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * 8 ОСАДНАГО ДИВИЗІОНА *
w polu: КАЗНАЧЕЙ

10 W polu pieczęci skrzyżowane dwie lufy armatnie, powyżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Dywizjony artylerii oblężniczej utworzono w ramach armii Imperium Rosyjskiego w 1906 r.

Legenda


error: Content is protected !!